لینگومن

روسی

آموزش زبان روسی، گرامر زبان روسی، مکالمه های روزمره روسی، لغات و اصطلاحات کاربردی زبان روسی

آموزش الفبای زبان روسی

آموزش الفبای زبان روسی

آموزش الفبای زبان روسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. الفبای زبان روسی دارای ۳۳ حرف می باشد. در…
جملات پرکاربرد مکالمه روسی با ترجمه فارسی و انگلیسی + فیلم

جملات پرکاربرد مکالمه روسی با ترجمه فارسی و انگلیسی + فیلم

جملات پرکاربرد مکالمه روسی با ترجمه فارسی و انگلیسی + فیلم عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در بعضی…
آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در زبان روسی

آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در زبان روسی

در این مطلب به آموزش زبان روسی در مرحله مقدماتی می پردازیم. زبان روسی یکی از زبانهای قدرتمند، پرنفوذ و…