کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی | Confusing Words in English

کلمات مشابه در انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی | Confusing Words in English

در مطلب حاضر، به بعضی از کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت در این زبان می پردازیم. این کلمات در بسیاری از مواقع باعث سردرگمی و اشتباه در ترجمه و یادگیری آنها می شود. همین اینک بعضی از این لغات پرکاربرد را با ترجمه فارسی در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار می دهیم.

کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی

دسته اول کلمات مشابه انگلیسی:

Assist = همکاری کردن
Consist = شامل شدن
Insist = اصرار کردن
Resist = مقاومت کردن
Persist = پافشاری کردن

دسته دوم کلمات مشابه انگلیسی:

Host = میزبان
Hostle = هتل رایگان
Hostility = خصومت
Hospitality = مهمان نوازی

دسته سوم کلمات مشابه انگلیسی:

Generous = سخاوتمند
Genius = نابغه
Genuine = اصلی_خالص
Gorgeous = زیبا

دسته چهارم کلمات مشابه انگلیسی:

Suppose = گمان کردن
Oppose = مخالفت کردن
Depose = خلع کردن
Impose = تحمیل کردن
Dispose = خلاص شدن
Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
Compose = نوشتن_سرودن

دسته پنجم کلمات مشابه انگلیسی:

Accept = پذیرفتن
Aspect = جنبه
Except = بجز
Expect = انتظار داشتن
Inspect = جست وجو کردن
Suspect = مضنون بودن
Respect = احترام گذاشتن

دسته ششم کلمات مشابه انگلیسی:

Reject = رد کردن
Inject = ترزیق کردن
Deject = دل شکستن
Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
Object=اعتراض کردن
Adject = ضمیمه کردن

دسته هفتم کلمات مشابه انگلیسی:

Supply = فراهم کردن
Apply = درخواست کردن
Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
Reply = پاسخ دادن
Comply = اطاعت کردن

دسته هشتم کلمات مشابه انگلیسی:

Refer = اشاره کردن
Differ = تفاوت داشتن
Infer = نتیجه گیری کردن
Offer = پیشنهاد کردن
Confer = تجمع کردن
Transfer = انتقال دادن
Prefer = توجیح دادن
Suffer = آزار رساندن

دسته نه مکلمات مشابه انگلیسی:

Inverse = معکوس
Converse = گفتگو کردن
Reverse = معکوس کردن
Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
Adverse = مغایر_ناسازگار

دسته دهم کلمات مشابه انگلیسی:

Beard = ریش
Bread = نان
Bored = خسته
Board = تخته_صعود کردن
Broad = وسیع
Abroad = خارج
Breed = پرورش دادن

در زبان انگلیسی واژگان دردسرساز و مشابه (Troublesome & Similar Words) بسیاری وجود دارد. واژگان زیر طبق آمار بیشترین غلط های املایی و تلفظی را در Speaking, Writing & Listening  ایجاد کرده اند. در هنگام به کار بردن این واژه ها باید دقت شود و آن ها را به درستی به کار برد از این رو به جهت اهمیت زیاد این واژگان را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. این واژگان به شرح زیر هستند:

بیابان desert
دسر dessert

به جز except
پذیرفتن  accept

مردن die
رنگ کردن dye

تاثیر گذاشتن affect
اثر effect

اجازه گرفته allowed
با صدای بلند aloud

محراب altar
تغییر کردن، دادن alter

برهنه bare
تحمل کردن/خرس bear

نامطبوع coarse
دوره course
دشنام curse

کشمش currant
کنونی current

شورا council
مشورت counsel

دوگانه dual
جنگ تن به تن duel

خودنمایی  flaunt
تمسخر flout
صاف flat

رسماً formally
سابق formerly

آرام  quiet
کاملا quite
نقل قول quote

سبک کردن lightening
رعد و برق lightning

شل loose
از دست دادن lose

سوگواری mourning
صبح morning

بادبان sail
فروش sale

دوختن sew
بذرپاشی sow

درد pain
جام pane

آرامش/صلح peace
تکه piece

شخصی personal
کارکنان personnel

ساکن stationary
نوشت افزار stationery

کارکنان staff
چیز میز stuff

کمر waist
تلف کردن waste

هوا weather
آیا / چه whether

فیلم آموزش کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت

در این ویدیو آموزشی به برخی دیگر از این دسته واژگان مشابه در زبان انگلیسی با معانی متفاوت می پردازد.

همیشه در لینگومن سعی ما گردآوری ارایه مطالبی به روز و محتوایی آموزنده برای تمام زبان آموزان گرامی است. امیدواریم این مطلب نیز مانند سایر متون مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

مکمل یادگیری

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و کلمات مشابه زبان انگلیسی رو یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر این موضوع پیشنهاد می کنم مطلب آموزش لغات انگلیسی: تفاوت کلمات هم معنی با کاربردی متفاوت در زبان انگلیسی رو فراموش نکنین.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

ادامه مطلب