لینگومن

تفاوت just و only

تفاوت Just و Only در انگلیسی و کاربرد هر کدام با مثال

تفاوت Just و Only در انگلیسی و کاربرد هر کدام با مثال

تفاوت Just و Only در زبان انگلیسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. بسیاری از زبان آموزان این دو کلمه…