دانلود کتاب لغات ضروری تافل PDF | Check Your Vocabulary for TOEFL

دانلود کتاب لغات ضروری تافل | Check Your English Vocabulary for TOEFL

دانلود کتاب لغات ضروری تافل PDF با نام Check Your Vocabulary for TOEFL از سری کتاب های آموزش لغات آزمون تافل عنوان مطلبی است که در این جا خدمت شما لینگومنان عزیز معرفی نماییم. در ادامه بیشتر با این کتاب و ویژگی های آن آشنا می شویم.

کتاب لغات ضروری آزمون تافل Check Your Vocabulary for TOEFL

کتاب حاضر در واقع ویراست چهارم کتاب Check Your Vocabulary for TOEFL می باشد که در پست های پیشین معرفی شده است. در این کتاب سعی شده در مطالب ویراست قبلی کتاب تغییراتی داده شود. همانطور که مستحضرید زبان انگلیسی زبانی فرار است. چنانکه تمرین و تکرار در این زمینه کم باشد به مرور تمامی آموخته هایتان از یاد خواهد رفت. با این کتاب می توانید تا حدود زبادی حداقل در حد آزمون های تافل واژگان آموخته را به خاطر بسپارید. امید است مورد توجه شما کاربران عزیز قرار گرفته باشد.

اگر قصد شرکت در TOEFL را دارید، تمرینات واژگان موجود در این کتاب کار بسیار مفید خواهد بود. این تمرینات به شما کمک می کنند بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی را که ممکن است لازم باشد در بخش های نوشتن و صحبت کردن استفاده نمایید، مرور کنید، تمرین کنید و آنها را بدست آورید، یا ممکن است در بخش گوش دادن و خواندن با آنها روبرو شوید یا آزمایش شوید. تسلط بیشتر بر واژگان یکی از عوامل کلیدی است که به شما کمک می کند تا امتیاز TOEFL خود را افزایش دهید.

Check Your English Vocabulary for TOEFL

If you are going to take the TOEFL®, you will find the vocabulary exercises in this workbook very helpful. They will help you to review, practice and acquire a lot of the words and expressions that you might need to use in the Writing and Speaking sections, or that you might come across or be tested on in the Listening and Reading sections. A greater command of vocabulary is one of the key factors that will help you raise your TOEFL® score.

Structure of the workbook

The workbook is divided into two sections. The first section deals with general vocabulary, including synonyms, idioms, and phrasal verbs. The second, smaller section is topic specific, and focuses on some of the topics that regularly appear in the TOEFL®. Each topic is accompanied by a typical TOEFL® Writing question, which will give you the chance to use the key vocabulary in an essay. There is a comprehensive answer key at the back of the book.

How to use the book

You should not go through the exercises mechanically. It is better to choose areas that you are unfamiliar with, or areas that you feel are of specific interest or importance to yourself. Remember that you should keep a record of new words and expressions that you learn, and review these from time to time so that they become an active part of your vocabulary. There is a vocabulary record sheet at the back of the book which you can photocopy as many times as you like. Use this to build up your own personal vocabulary bank.

We recommend that you have a good dictionary with you, and refer to it when necessary. However, always try to do the exercises without a dictionary first, and then use the dictionary to check anything that you are not sure of. A particularly useful reference is the Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. You will find a free on line version of this at www.macmillandictionary.com. When you open the web page, make sure you choose ‘American’, which you will find by clicking on ‘Options’ at the top of the page.

ادامه مطلب

دانلود