دانلود کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی PDF با نام Help With Phrasal Verbs

دانلود کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی PDF با نام Help With Phrasal Verbs

دانلود کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی PDF با نام Help With Phrasal Verbs عنوان این پست لینگومن است که خدمت شما عزیزان تقدیم می شود. در این کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی به شکل PDF گرداوری و تدوین شده است.

کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی PDF با نام Help with Phrasal Verbs

افعال دو کلمه ای انگلیسی یا اصطلاحا Phrasal Verb ها بخشی جدا نشدنی از ساختار این زبان اند. زبان انگلیسی مملو از این گونه افعال بوده و بسیار هم کاربردشان رایج است. این افعال اکثرا در مکالمات روزمره انگلیسی و موقعیت های غیررسمی به کار گرفته می شوند.

افعال دو قسمتی همانگونه که از نامشان نیز بر می آید متشکل از دو کلمه هستند که هر دو در کنار هم یک معنی مستقل را می رسانند و در بیشتر موارد یکی دارای معنی مستقل و دیگری بدون معنی است. به طور مثل عبارت Put on دارای معنی مشخصی است که در آن می توان برای کلمه‌ی Put معنی مستقلی در نظر گرفت ولی بخش دوم آن یعنی On‌ دارای معنی مشخصی نمی باشد. از این دست عبارات در این کتاب بسیار آورده و بررسی شده است. دانستن این قبیل عبارات کمک شایانی به شما در خواند متون و درک معانی آنها خواهد نمود. هم اکنون می توانید این کتاب ارزشمند را از لینگومن دریافت فرمایید.

Help with Phrasal Verbs

This book represents a new approach to teaching phrasal verbs through a variety of texts and exercises which provide practice in reading, listening, speaking and writing, intended for intermediate -level students, this book helps them to understand and use approximately 130 phrasal verbs commonly found in everyday life.

15 structured topic – based units regular revision units and a special test useful for students preparing for the Cambridge First Certificate examination listening material on an optional cassette a simple explanation of the grammar of phrasal verbs material which can be used in sequence or selectively a dictionary – style reference section which includes all the phrasal verbs used in the units an answer key and tape scripts which make it suitable for self-study.

هم اکنون می توانید به دانلود کتاب لیست کامل افعال دو قسمتی در زبان انگلیسی PDF با نام Help With Phrasal Verbs از لینگومن بپردازید.

ادامه مطلب

دانلود