دانلود دیکشنری اتیمولوژی انگلیسی | An Analytic Dictionary of English Etymology

دیکشنری اتیمولوژی انگلیسی | An Analytic Dictionary of English Etymology

دیکشنری اتیمولوژی زبان انگلیسی An Analytic Dictionary of English Etymology را تقدیم حضور شما لینگومنان، استادان، محققان و علاقمندان به مطالعه تحلیلی و واژه شناختی زبان انگلیسی می نماییم. عبارت Etymology یا ریشه شناسی واژگان و کلمات به علمی گفته می شود که در آن محققان علم زبان شناسی و علاقمندان به مطالعه زبان، کلمات و لغات زبان را از لحاظ سیر تحولات تاریخی و نحوه شکل گیری و دگرگونی های آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در این دیکشنری نیز به همین موضوع به صورت گسترده تر و جامع و مانع پرداخته شده است.

در ویکیپدیا فارسی در مورد اتیمولوژی انگلیسی چنین می خوانیم:

ریشه‌شناسی (به انگلیسی: Etymology)، علم مطالعهٔ تاریخی واژه‌ها می‌باشد. مسائلی مانند اینکه چه موقع وارد زبانی شده‌اند، از چه منبعی وارد شده‌اند و اینکه در طول زمان چه تغییری در ساختار (فرم) و معنای آنها ایجاد شده‌است، در این حیطه بررسی می‌گردد. ریشه‌شناسی را در زبان فرانسوی «اتیمولوژی» می‌گویند.

اتیمولوژی واژه‌ای است یونانی که از راه زبان لاتین به زبان فرانسوی راه یافته‌است. در یونانی باستان اتیمولوژی به معنی «شناخت اتیمون (Etymon)» و اتیمون به معنی «معنی حقیقی واژه» بوده‌است.در زبان تازی فقه الغه نامیده می شود احمد فردید از معادل «علم الاسماء» برای آن استفاده کرده‌است.

English Description (Wikipedia):

Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over time. By an extension, the term “the etymology of [a word]” means the origin of the particular word.

For languages with a long written history, etymologists make use of texts in these languages and texts about the languages to gather knowledge about how words were used during earlier periods of their history and when they entered the languages in question. Etymologists also apply the methods of comparative linguistics to reconstruct information about languages that are too old for any direct information to be available.

By analyzing related languages with a technique known as the comparative method, linguists can make inferences about their shared parent language and its vocabulary. In this way, word roots have been found that can be traced all the way back to the origin of, for instance, the Indo-European language family.

Even though etymological research originally grew from the philological tradition, currently much etymological research is done on language families where little or no early documentation is available, such as Uralic and Austronesian.

The word etymology is derived from the Greek word ἐτυμολογία, etymologia, itself from ἔτυμον, etymon, meaning “true sense” and the suffix -logia, denoting “the study of”.

حال امکان دانلود این کتاب ارزشمند از لینگومن برای شما لینگومنان، زبان شناسان، اساتید ارجمند دانشگاه، و کلیه علاقمندان به مطالعه ریشه شناسی و سیر تاریخی تحولات واژگان زبان انگلیسی فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود