دانلود دیکشنری اختصارات پزشکی (PDF)

دانلود دیکشنری اختصارات پزشکی | Dictionary of Medical Acronyms

معرفی و دانلود دیکشنری اختصارات پزشکی Dictionary of Medical Acronyms & Abbreviations که به بیان اصطلاحات رایج پزشکی و اختصارات این علم می پردازد، موضوع این پست لینگومن است. بی شک این واژه نامه مورد نیاز تمامی مترجمان متون پزشکی و نیز دانشجویان و اساتید این رشته می باشد. مترجمان زبان انگلیسی همیشه در چند نوع متن به مشکل بر می خورند.

دیکشنری اختصارات پزشکی

یکی از این متون، متن های پزشکی می باشند. این متن ها به دلیل داشتن اصطلاحات و اختصارات بسیار وقت و انرژی بسیاری را از مترجم می گیرند. لینگومن سعی می کند با معرفی چنین دیکشنری هایی از بار این سختی کمی کاسته و ترجمه این نوع متون را برای مترجمان عزیزمان کمی آسانتر نماید. هم اکنون می توانید دیکشنری اصطلاحات و اختصارات علم پزشکی را از لینگومن دریافت نمایید.

اختصارات و اصطلاحات در علوم پزشکی و فنی و مهندسی به وفور به کار می روند، چرا که در این حوزه ها استفاده از آنها ضروری است. تصور اینکه چگونه می توان فرمول ها و معادلات شیمیایی و ریاضی را بدون استفاده از اختصارات یا علامت ها نوشت، دشوار است. در پزشکی، از آنها به عنوان خلاصه ای مناسب برای نوشتن سوابق پزشکی، دستورالعمل ها و نسخه ها و به عنوان وسایل کم مصرف در ادبیات چاپی استفاده می شود. نوشتن کلمات اختصاری HETE و RAAS به ترتیب از نام کامل آنها به ترتیب 12-L-hydroxy-5،8،10،14-eicosatetraenoic acid و renin-angiotensin-aldosterone آسان تر و مقرون به صرفه است.

Dictionary of Medical Acronyms & Abbreviations

Acronyms and abbreviations are used extensively in medicine, science and technology for good reason⎯they are more essential in such fields. It would be difficult to imagine how one could write down chemical and mathematical formulas and equations without using abbreviations or symbols. In medicine, they are used as a convenient shorthand in writing medical records, instructions, and prescriptions, and as space-saving devices in printed literature. It is easier and more economical to write down the acronyms HETE and RAAS than their full names 12-L-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic acid and renin-angiotensin-aldosterone system, respectively.

The main reason for abbreviations is said to be economy. Some actually save space in print, such as acronyms for the names of institutions and organizational units, as well as being convenient to use. Many are used for other reasons, as for instance, when trying to be delicate, we may euphemistically refer to bowel movement as BM, an unprinicipled individual as SOB, and body odor as BO. Also, it is sometimes difficult to fathom the reasoning of bureaucratic acronym makers, who have created some tongue-twisting monstrosities, such as ADCOMSUBORDCOMPHIBSPAC (for Administrative Command, Amphibious Forces, Pacific Fleet, Subordinate Command).

Abbreviations and acronyms used in medicine can be grouped into two broad categories. The first consists of official abbreviations and symbols used in chemistry, mathematics, and other sciences, and those designating weights and measures, whose exact form, capitalization, and punctuation have been determined by official governing bodies.

In this category, they mean only one thing (e.g., kg is the symbol for kilogram and Hz for hertz), and their form, capitalization, and punctuation have been established by the International System of Units (Systeme International d’Unites). Abbreviations in the second group, on the other hand, may appear in a variety of forms, the same abbreviation having a different number of letters, sometimes capitalized, at other times not, with or without punctuation. Moreover, they may also have numerous meanings. The abbreviation AP may mean alkaline phosphatase, acid phosphatase, action potential, angina pectoris, and many other things.

Editors of individual scientific publications make an effort to standardize the form of abbreviations and symbols in their journals and books, but they generally vary from one publication to another.

This dictionary lists acronyms and abbreviations occurring with a reasonable frequency in the medical literature that were identified by a systematic scanning of collections of books and periodicals at the National Library of Medicine. Except as they take the form of Greek letters, pure geometric symbols are not included.

Although we have attempted to be as inclusive as possible, a book such as this one can never be complete, in spite of the most diligent effort, and it is expected that some abbreviations and acronyms may have escaped detection and others may have been introduced since completion of the manuscript.

امیدواریم کتاب دیکشنری اختصارات پزشکی برای شما مفید و کاربردی باشد. هم اکنون می توانید این دیکشنری را از لینگومن دریافت دارید.

ادامه مطلب

دانلود