دانلود دیکشنری آماری PDF کمبریج (+4000 اصطلاح)

دانلود دیکشنری آماری PDF کمبریج (+4000 اصطلاح) Dictionary of Statistics

دانلود دیکشنری آماری PDF کمبریج با نام Dictionary of Statistics که در این مطلب به آن می پردازیم به بررسی لغات و اصطلاحات علم آمار پرداخته است. این دیکشنری همچنین مناسب اساتید و دانشجویان رشته آمار و نیز مترجمان این حوزه می باشد. دیکشنری تخصصی آمار کمبریج به صورت PDF هم اکنون در اختیار شما لینگومنان عزیز است. در ادامه بیشتر با این دیکشنری آمار آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

دیکشنری آماری PDF کمبریج، Dictionary of Statistics

این دیکشنری تخصصی آمار که کاری از دانشگاه کمبریج است به تفضیل در مورد اصطلاحات آماری به انگلیسی بحث کرده است. مترجمان و دانشجویان رشته آمار می توانند به خوبی از این دیکشنری تخصصی استفاده نمایند.

این کتاب ویرایش چهارم از کتاب دیکشنری تخصصی آمار کمبریج می باشد، تمامی اصطلاحات آماری به انگلیسی به همراه تعاریف آنها البته به گردآوری و تدوین شده است. نویسندگان این کتاب B.S. Everitt و A.Skrondal می باشند. این کتاب مرجع منبع خوبی برای مترجمان رشته های فنی و مهندسی و خصوصا آمار می باشد.

در مقدمه این دیکشنری آماری چنین می خوانیم:

اگر با داده کار می کنید و نیاز به دسترسی آسان به تعاریف و توضیحات روشن و قابل اعتماد از مفاهیم مدرن آماری و مرتبط با آمار دارید، پس به دنبال این فرهنگ لغت نباشید. تقریباً 4000 اصطلاح تعریف شده است که شامل آماری پزشکی، پیمایشی، نظری و کاربردی، از جمله جنبه های محاسباتی و گرافیکی است. ورودی ها برای نرم افزار آماری استاندارد و تخصصی ارائه می شوند. علاوه بر این، شرح حال کوتاه بیش از 100 آمار شناس مهم ارائه شده است.

تعاریف جزئیات ریاضی کافی را برای روشن کردن مفاهیم و ارائه فرمولهای استاندارد در صورت مفید بودن ارائه می دهند. اکثر تعاریف سپس به یک کتاب یا مقاله اشاره می کنند که در آن کاربر می تواند اطلاعات بیشتر یا تخصصی تری را جستجو کند و بسیاری از آنها برای کمک به درک مطلب همراه با مواد گرافیکی هستند.

B. S. EVERITT استاد برجسته کالج کینگ لندن است. او نویسنده تقریبا 60 کتاب در زمینه آمار و محاسبات است، از جمله آمار پزشکی از A تا Z، همچنین از انتشارات دانشگاه کمبریج.

A. SKRONDAL آمارشناس ارشد بخش اپیدمیولوژی، انستیتوی بهداشت عمومی نروژ و استاد آمار زیستی در گروه ریاضیات، دانشگاه اسلو است. سمت های قبلی شامل استاد آمار و مدیر موسسه روش شناسی در دانشکده اقتصاد لندن است.

هم اکنون می توانید دیکشنری تخصصی آمار را از لینگومن دریافت فرمایید.

The Cambridge Dictionary of Statistics

If you work with data and need easy access to clear, reliable definitions and explanations of modern statistical and statistics-related concepts, then look no further than this dictionary. Nearly 4000 terms are defined, covering medical, survey, theoretical and applied statistics, including computational and graphical aspects. Entries are provided for standard and specialized statistical software. In addition, short biographies of over 100 important statisticians are given.

Definitions provide enough mathematical detail to clarify concepts and give standard formulae when these are helpful. The majority of definitions then give a reference to a book or article where the user can seek further or more specialized information, and many are accompanied by graphical material to aid understanding.

B. S. EVERITT is Professor Emeritus of King’s College London. He is the author of almost 60 books on statistics and computing, including Medical Statistics from A to Z, also from Cambridge University Press.

A. SKRONDAL is Senior Statistician in the Division of Epidemiology, Norwegian Institute of Public Health and Professor of Biostatistics in the Department of Mathematics, University of Oslo. Previous positions include Professor of Statistics and Director of The Methodology Institute at the London School of Economics.

ادامه مطلب

دانلود