تغییر برند و آدرس سایت

لینگومن

پیرو برخی تغییرات در وب سایت و نو سازی زیرساخت ها و نیز برخی مشکلات پیش آمده برای نام تجاری پیشین وب سایت تصمیم بر آن شد که به طور کلی وب سایت تغییر چهره داده و ریبرندینگ برای نام تجاری اش انجام گیرد. لذا از این پس وب سایت با نام جدید لینگومن و نیز آدرس Lingoman.ir به فعالیت خود ادامه می دهد.

از همه عزیزانی که در این سال ها همیشه یار و یاور ما بوده اند کمال سپاسگزاری را داریم.

با احترام

ادامه مطلب