لینگومن

شعر

اشعار شاعران بزرگ به زبان های مختلف با ترجمه

اشعار سهراب سپهری به زبان انگلیسی

اشعار سهراب سپهری به زبان انگلیسی

در این مطلب می پردازیم به شعر به باغ همسفران از سهراب سپهری همراه با ترجمه انگلیسی. خواندن شعر به…