لینگومن

TOEIC

آزمون توئیک toeic

آزمون TOEIC چیست؟ آشنایی با امتحان TOEIC | آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی

توئیک (TOEIC) مخفف آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی (Test of English for International Communication) می باشد که به…
دانلود کتاب لغات ضروری امتحان توییک | ۶۰۰ Essential Words for the TOEIC

دانلود کتاب لغات ضروری امتحان توییک | ۶۰۰ Essential Words for the TOEIC

کتابی که هم اکنون به معرفی آن می پردازیم همانطور که از نامش نیز بر می آید ( ۶۰۰ واژه‌ی…