دانلود کتاب لغات ضروری امتحان توییک | ۶۰۰ Essential Words for the TOEIC

دانلود کتاب لغات ضروری امتحان توییک | ۶۰۰ Essential Words for the TOEIC

کتابی که هم اکنون به معرفی آن می پردازیم همانطور که از نامش نیز بر می آید ۶۰۰ واژه‌ی ضروری برای آزمون توییک ، 600 واژه ای را که در این آزمون بیشترین کاربرد را داشته و همواره مورد استفاده ‌‌ی این آزمون می باشد را مطرح کرده و به داوطلبان در یادگیری آن کمک شایانی می کند

کتاب 600 لغت ضروری آزمون توییک

این مجموعه حاوی سی دی صوتی WMA و کتاب PDF آموزشی آن می باشد. توئیک (TOEIC) مخفف آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی (Test of English for International Communication) می باشد که به سنجش توانایی افراد غیر انگلیسی زبان در استفاده از انگلیسی جهت فعالیت های کاری روزمره در محیط های بین المللی می پردازد.

توییک آزمونی چهار گزینه ای ست که جهت سنجش مهارت افراد در دریافت زبان انگلیسی طراحی شده و به طور فزاینده ای به عنوان سنجش گری معقول در این مهارت ها تبدیل می شود. توییک توسط خدمات آزمون سازی آموزشی در پرینستون، نیو جرسی، به وجود آمد، ولی امروزه مالکیت و راهبری آن به طور کامل در اختیار دفتر ژاپنی توئیک در توکیو می باشد. ساختار توئیک خیلی متفاوت از ساختار تافل نمی باشد. اما، موضوعاتی که در این دو آزمون هدف قرار می گیرد، متفاوت اند.

در خصوص آزمون توییک و نحوه برگزاری آن در مطلب آزمون TOEIC چیست مفصلا توضیح داده ایم.

 ۶۰۰ Essential Words for the TOEIC

This new edition has been revised to match the format of the latest TOEIC and includes fifty vocabulary-building lessons that focus on American English as it is used within the context of modern business, industry, communications, and cultural activities. Examples of practical English usage touch on such subjects as contracts, marketing, banking, and personnel, among many others.

Additional lessons concentrate on helping TOEIC test takers expand their English vocabulary in areas related to cultural activities, such as movies, museums, music, and art. Each lesson presents 12 target words with definitions, used in several different contexts. Exercises follow every lesson, and a quiz follows every five lessons to test students’ newly acquired skill in understanding and using their new words. The included audio CD provides essential help in pronunciation and listening comprehension, using the various accents tested on the new TOEIC.

ادامه مطلب

دانلود