لینگومن

عربی

دانلود کتاب 501 فعل عربی | Barron's 501 Arabic Verbs

دانلود کتاب 501 فعل عربی | Barron’s 501 Arabic Verbs

دانلود کتاب 501 فعل عربی 501 Arabic Verbs به صورت PDF عنوان این مطلب از لینگومن است. در این کتاب…
دیکشنری عربی به فارسی اندروید | Arabic to Persian Dictionary

دانلود دیکشنری عربی به فارسی اندروید | Arabic to Persian Dictionary

  در این مطلب دیکشنری اندروید عربی به فارسی و فارسی به عربی Arabic to Persian Dictionary v7 (رز مشکی)…