لینگومن

ریدینگ

دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی Language Work in English

دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی Language Work in English

دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی Language Work in English به صورت PDF عنوان این مطلب لینگومن است. در این کتاب…
کتاب تندخوانی انگلیسی | Speed Reading

دانلود کتاب آموزش تندخوانی انگلیسی | Speed Reading

کتاب آموزش تندخوانی با نام Speed Reading به زبان انگلیسی یکی از منابع آموزش تند خوانی و تقویت حافظه می…
دانلود کتاب درک مطلب انگلیسی Junior Comprehension 1,2,3

دانلود کتاب درک مطلب انگلیسی Junior Comprehension 1,2,3

سری کتاب های درک مطلب زبان انگلیسی Juinior Comprehension عنوان مطلبی است که اکنون به بررسی آن می پردازیم. همواره…
دانلود کتاب ریدینگ انگلیسی | Reading Comprehension Boosters

دانلود کتاب ریدینگ انگلیسی | Reading Comprehension Boosters

در این مطلب به معرفی و دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی Reading Comprehension Boosters می پردازیم. این کتاب تلاش دارد…
دانلود کتاب های ریدینگ زبان انگلیسی آکسفورد | Oxford Reading

دانلود کتاب های ریدینگ زبان انگلیسی آکسفورد | Oxford Reading

در این مطلب به معرفی سری کتاب های ریدینگ زبان انگلیسی آکسفورد در سه سطح المنتری، اینترمدیت و ادونس می…
دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی | Advanced Reading Power

دانلود کتاب ریدینگ زبان انگلیسی | Advanced Reading Power

کتاب آموزش ریدینگ زبان انگلیسی پیشرفته Advanced Reading Power یکی از بهترین کتاب ها در حوزه‌ی تقویت مهارت Reading و…
دانلود کتاب تندخوانی انگلیسی | The Complete Idiot's Guide to Speed Reading

دانلود کتاب تندخوانی انگلیسی | The Complete Idiot’s Guide to Speed Reading

کتاب آموزش کامل تندخوانی و تقویت حافظه یا The Complete Idiot's Guide to Speed Reading یکی از بهترین کتبی است…
داناود کتاب های ریدینگ زبان انگلیسی سلکت ریدینگ Select Readings Collection

دانلود کتاب های ریدینگ زبان انگلیسی Select Readings تمامی سطوح

  سری کتاب های آموزش ریدینگ زبان انگلیسی Select Readings، ویژه درک مطلب زبان انگلیسی کتاب آشنایی برای بسیاری از…