لینگومن

مترجمی زبان انگلیسی

منابع آموزشی گرایش مترجمی زبان انگلیسی

کتاب آموزش ترجمه: تئوری ترجمه | Translation Changes Everything

دانلود کتاب آموزش ترجمه زبان Translation Changes Everything

  کتاب آموزش ترجمه زبان انگلیسی Translation Changes Everything به مباحث مربوط به ترجمه متون انگلیسی و تئوری های آن…
کتاب آموزش ترجمه انگلیسی | In Translation

دانلود کتاب آموزش ترجمه زبان انگلیسی | In Translation

 در این مطلب کتاب راهنمای ترجمه متون انگلیسی با نام In Translation را که به معرفی اصول و روش ترجمه…
دانلود دیکشنری مطالعات ترجمه Encyclopedia of Translation Studies

دانلود دیکشنری مطالعات ترجمه Encyclopedia of Translation Studies

در این مطلب دانشنامه اصطلاحات مطالعات ترجمه (Encyclopedia of Translation Studies) را از انتشارات Routledge برای علاقمندان به مبحث ترجمه…
دانلود کتاب آموزش ترجمه انگلیسی Becoming a Translator

دانلود کتاب آموزش ترجمه انگلیسی Becoming a Translator

در باب اصول و روش ترجمه متون انگلیسی کتاب Becoming a Translator منبع بسیار مناسبی برای آن‌دسته از زبان آموزانی…