لینگومن

دبیری زبان انگلیسی

منابع آموزشی گرایش دبیری رشته زبان

دانلود کتاب روش تدریس "معلم الهام بخش" The Inspirational Teacher

دانلود کتاب روش تدریس انگلیسی “معلم الهام بخش” (PDF)

دانلود کتاب روش تدریس انگلیسی The Inspirational Teacher یا معلم الهام بخش به صورت PDF را در این مطلب از…
کتاب تمرین لغات زبان انگلیسی | Vocabulary Activities

دانلود کتاب روش تدریس لغات انگلیسی Vocabulary Activities

  در این مطلب کتاب روش تدریس  لغات زبان انگلیسی را با نام Vocabulary Activities از انتشارات دانشگاه کمبریج خدمت…
کتاب زباشناسی تدریس و یادگیری زبان دوم | Second Language Teaching and Learning

دانلود کتاب روش تدریس و یادگیری زبان دوم | Second Language Teaching & Learning

کتاب روش تدریس و یادگیری زبان دوم با نام اصلی Second Language Teaching & Learning اثر دکتر دیوید نونان یکی…
کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی | How to Teach Grammar

دانلود کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی | How to Teach Grammar

  در این مطلب کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی را با نام How to teach grammar معرفی می کنیم.…
کتاب روش تدریس زبان انگلیسی | An Introduction to English Language Teaching

دانلود کتاب An Introduction to English Language Teaching روش تدریس انگلیسی

در این مطلب به معرفی کتاب روش تدریس زبان انگلیسی با نام An introduction to English language teaching می پردازیم. کتاب…
کتاب فعالیت زبان انگلیسی برای دبیران زبان | Reading and Writing to Learn

دانلود کتاب فعالیت زبان انگلیسی برای دبیران زبان | Reading and Writing to Learn

در این مطلب کتاب درک مطلب و نگارش زبان انگلیسی (Reading and Writing to Learn) را خدمت شما معرفی می…
دانلود کتاب تدریس زبان انگلیسی کودکان Creative Teaching English

دانلود کتاب تدریس زبان انگلیسی کودکان Creative Teaching English

در این مطلب کتاب روش تدریس زبان انگلیسی (Creative Teaching English) را که به منظور تدریس انگلیسی به دانش آموزان کلاس…
دانلود کتاب روش تدریس کودکان | ۱۰۰ Ideas for Teaching Literacy

دانلود کتاب روش تدریس کودکان | ۱۰۰ Ideas for Teaching Literacy

۱۰۰ ایده برای تدریس کودکان نام کتابی است که هم اکنون قصد معرفی آن را داریم. نحوه آموزش خواندن و…
دانلود کتاب روش تدریس تلفظ کلمات انگلیسی | Teaching English Pronunciation

دانلود کتاب روش تدریس تلفظ کلمات انگلیسی | Teaching English Pronunciation

در این مطلب کتاب روش تدریس تلفظ کلمات انگلیسی را با نام Teaching English Pronunciation خدمت شما لینگومنان عزیز تقدیم…
دانلود کتاب آموزش تدریس زبان انگلیسی | How To Teach English Language Learners

دانلود کتاب آموزش تدریس زبان انگلیسی How To Teach English Language Learners

دانلود کتاب آموزش تدریس زبان انگلیسی به زبان آموزان How to Teach English Language Learners عنوان مطلبی است که در…
دانلود کتاب روانشناسی تدریس زبان انگلیسی | Teaching and Learning

دانلود کتاب روانشناسی تدریس زبان انگلیسی | Teaching and Learning

در این مطلب کتاب روش تدریس و روانشناسی تدریس با نام Teaching and Learning – The Essential Readings را خدمت…
دانلود کتاب روش تدریس زبان انگلیسی | How to Teach English

دانلود کتاب روش تدریس زبان انگلیسی | How to Teach English

در این مطلب کتاب روش تدریس زبان انگلیسی How To Teach English را خدمت شما لینگومنان گرامی معرفی می نماییم.…