دانلود کتاب فعالیت زبان انگلیسی برای دبیران زبان | Reading and Writing to Learn

کتاب فعالیت زبان انگلیسی برای دبیران زبان | Reading and Writing to Learn

کتاب فعالیت های ریدینگ و رایتینگ زبان انگلیسی برای دبیران زبان Reading and Writing to Learn کتابی کامل برای مدرسان زبان انگلیسی جهت در اختیار داشتن فعالیت های رایتینگ و متون ریدینگ است که با اصول به کار رفته در کتاب و تمرینات موجود زبان آموز می‌تواند بعد از اتمام تمرین های کتاب تغییرات ملموسی را در مهارت نوشتار و خواندن (درک مطلب) خود شاهد باشد، این کتاب نوشته Katherine Wiesolek Kuta بوده و ناشرش Greenwood است. در ادامه بیشتر با این کتاب آشنا می شویم.

کتاب فعالیت های ریدینگ و رایتینگ زبان انگلیسی برای دبیران زبان

در مقدمه کتاب نویسنده با نثری روان شرح داده که هدف از گردآوری کتاب، ارایه منبعی جامع حاوی متون درک مطلب (Reading)، نگارش (Writing) و تمرینات موثر فارغ از محیط محتوایی است. در زیر بخش از مقدمه کتاب را با هم مرور می کنیم.

هدف این کتاب ارائه منابعی به دبیران زبان اعم از فعالیتهای خواندن، نوشتن، عاطفی، همکاری گروهی و بهترین تمرین ها در همه زمینه های محتوایی است. از آنجا که بیشتر متونی که معلمان از دانش آموزان می خواهند بخوانند، بالاتر از سطح آموزشی یا سواد خواندن آنها نوشته شده است، دانش آموزان به استراتژی، مهارت و تمرین احتیاج دارند تا به آنها در درک مطالبی که انتظار می رود در همه رشته ها بخوانند و بشناسند، کمک کنند. دبیران تمایل دارند که در زمینه های تدریس خود متخصص بوده و در خواندن و تدریس آن موضوعات کاملاً ماهر باشند.

با این وجود، در هر کلاس طیف گسترده ای از خوانندگان، درجات مختلفی از انگیزه در بین دانش آموزان، و سطوح مختلفی از مهارت نوشتن وجود دارد. من فهمیدم که معلمان با یافتن گزینه های مختلف برای کمک به دانش آموزان خود به روش های مختلف دیگر را نیز فرا می گیرند. هنگامی که معلمان و دانش آموزان با یک ایده جدید موفقیت را تجربه می کنند،  تمایلشان برای تکرار آن استراتژی، مهارت یا فعالیت بیشتر می شود.

  دانلود کتاب آموزش تدریس زبان انگلیسی How To Teach English Language Learners

Reading and Writing to Learn

The purpose of this book is to offer teachers a resource that contains reading, writing, affective, cooperative, and best practices activities for all content areas. Since much of the text that teachers ask students to read is written above their instructional or independent reading level, students need strategies, skills, and practice to help them gain understanding of the material that they are expected to read and understand in all disciplines. Teachers tend to be experts in their own teaching fields and are quite adept at reading and teaching those subjects. However, in every class there are a wide range of readers, various degrees of motivation among students, and different levels of writing skill. I have found that teachers appreciate finding alternatives to help their students learn in a variety of ways. Once teachers and students experience success with a new idea, they are willing to repeat the strategy, skill, or activity again and again.

This book offers more than 60 activities on reading to learn and writing to learn, including lessons geared to accommodate different learning styles, a range of reading abilities, and various levels of motivation. Students need to feel comfortable and safe to want to learn; this area is the affective domain of teaching and learning. Several activities in this book will motivate students and help them connect to one another so the class can function as a team. Extensive research in the field of reading makes it quite clear that both reading and writing are processes, and both processes are necessary for learning. Reading improves writing, and writing improves reading.

  دانلود کتاب روش تدریس کودکان | ۱۰۰ Ideas for Teaching Literacy

Since the cognitive, affective, reading, and writing processes are all intertwined in the learning process, the activities in this book are organized in three sections, based on the major focus of the activities, with 20 activities in each section. Part 1 contains reading to learn activities; part 2 reading and writing to learn activities involving affective and cooperative learning; and part 3 writing to learn activities. Within each activity are suggestions for continued guided practice. Best practices suggest that teachers model first, then offer guided practice, and finally lead students to independence.

All the activities and lessons in the book have been successfully used at various grade levels in all content areas. I have taught all grades in more than thirty years of teaching and am currently teaching high school and conducting workshops with content teachers, and as a result all of the ideas have been used, evaluated, changed, and shared with other colleagues. My most challenging and rewarding students have been those who walked into my classes as nonreaders and nonwriters and left as motivated readers and writers as well as lifelong learners. I have been fortunate to work with and to learn from some very talented educators, who have been willing to share their expertise and model great teaching. This book allows me to share some of my “best” teaching ideas with others. All learners appreciate choice and variety in learning. I hope that this book of ideas offers your students success both in their reading and writing, to increase their ownership of learning.

 

  دانلود کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی | How to Teach Grammar

هم اکنون امکان دانلود این کتاب ارزشمند از لینگومن برای تمامی علاقمندان به انگلیسی فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود