آدرس دادن به انگلیسی + جملات پرکاربرد با مثال و فیلم آموزشی

زمان مطالعه: 20 دقیقه
آدرس دادن در انگلیسی + جملات پرکاربرد با مثال و فیلم آموزشی

آدرس دادن به انگلیسی و جملات پرکاربرد در آدرس دادن به زبان انگلیسی با مثال در این مطلب از لینگومن آورده شده است. با این جملات کاربردی می توانید در مکالمات انگلیسی خود در یک کشور خارجی در مبحث آدرس پرسیدن به راحتی آدرس مورد نظرتان را بپرسید. یا اگر گردشگر خارجی در ایران از شما آدرسی خواست به راحتی می توانید با این جملات پاسخش را به راحتی بدهید. با ما در ادامه همراه باشید.

آدرس دادن به انگلیسی و جملات پرکاربرد با مثال

پلاک = No
واحد = Unit
طبقه = Floor
طبقه همکف = Ground Floor
ساختمان = Bldg

مجتمع، مجموعه = Complex
مجتمع مسکونی = Residential Complex
شهرک = Town
کوی (محله، برزن): Quarter
منطقه = District

کد پستی = P.O BOX
کوچه = Alley
خیابان کوچک (فرعی) = St
خیابان بزرگ (اصلی) = Ave
بلوار = Blvd / میدان = Sq

بزرگراه = Highway
آزادراه = Freeway
جاده = Rd
چهار راه = Cross
تقاطع، سه راه = Junc

غربی = West
شرقی = East
شمالی = North
جنوبی = South
سمت راست = Right Side

سمت چپ = Left Side
پایین تر از = Lower of
بالاتر از = Above of
بعد از = After
قبل از = Before

بین = Between
فاز = Phase
نزدیک = Near
نبش = Corner
ابتدای = First of
انتهای = End of
روبروی = In Front of
بن بست = Dead End

روستا = Village
شهر = City
استان = Province
کشور = Country
شهرک صنعتی = Industrial Estate
ورودی برج یا ساختمان = Entrance

مثال به فارسی:

مثال ۱:

بزرگراه همت، خیابان انقلاب (اصلی)، میدان آزادی، خیابان کارگرجنوبی (اصلی)، خیابان مرتضی نژاد (فرعی)، بلوارنوری، کوچه یاس ۱۵، پلاک ۸۱

معادل مثال ۱:

No 81, Yas15 Alley, Noori Blvd, Mortezanejad St, South Kargar Av, Azadi Sq, Enghelab Av, Hemmat Highway

مثال ۲:

تهرانپارس- خیابان فرشید- بعد از چهار راه تیر انداز- خیابان ۱۶۰ غربی- پلاک ۱۲ – واحد۵
معادل آدرس به انگلیسی:

معادل مثال ۲:

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Farshid Ave, Tehran Pars

 در اینجا یه ویدیو کامل در مورد نحوه آدرس دادن رو با هم تماشا می کنیم.

جملات پرکاربرد نحوه آدرس دادن در انگلیسی

… کجاست؟

Where is…?

خانه ات کجاست؟

Where is your house?

خانه من خیابان …. است.

My house is on …… Street.

ببخشید، ممکن است لطفاً به من بگویید خیابان ……. کجاست؟

Excuse me, could you tell me where ……. Street is, please?

ببخشید میدان…… از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to …… Square?

من دنبال کوچه ……. می گردم.

 I am looking for ……. Lane/Alley?

چطور می توانم به … برسم؟

How do I get to…?

ببخشید، دارم دنبال یک کتابخانه می گردم.

Excuse me; I am trying to find a library.

ببخشید، ترمینال اتوبوس/ ایستگاه راه آهن از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to the bus station/ railway station?

چگونه می توانم به مرکز خرید بروم؟

How can I go to the shopping center.

… از اینجا چقدر فاصله دارد؟

How far is it to…?

ممکن است لطفا من را راهنمایی کنید؟

Would you please guide me?

دور بزن و وقتی به چراغ راهنما رسیدی به سمت چپ بپیچ

Turn round then turn left at the traffic light.

سر چهار راه به سمت راست بپیچ.

Take a right at the junction/ the intersection.

سه راه اولی را رد کن بعد داخل اولین فرعی دست چپ برو.

Go through the T-junction/T-intersection and then turn into the first side- street on the left.

همین طور بروید تا برسید به تقاطع، بعد به چپ بپیچید.

Carry on till you get to the crossroads/ intersection then turn left.

مستقیم برو تا به یک پیچ برسی.

Go straight on till you get a turning.

میدان را دور بزن و برو داخل خیابان.

Go round the turnabout/ traffic circle and go to Street.

این خیابان را برو پایین/ بالا.

Go down the Street/ up the Street.

مستقیم در امتداد خیابان پایین بروید. به دومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید. پیدایش می کنید.

  ضمایر مفعولی در انگلیسی؛ ضمایر فاعلی در انگلیسی؛ آموزش کامل با مثال و فیلم

Go down the Street and turn left at the second stoplight. You can’t miss it.

وقتی به پل هوایی (روگذر) رسیدی، از یک نفر دیگر بپرس.

Ask someone else when you get to the flyover/overpass.

آیا این خیابان اصلی است؟

Is this the main street?

آیا این خیابان یک طرفه است؟

Is this a one-way street?

این خیابان بن بست است.

This is a dead-end.

این خیابان بسته است.

This street is block.

این ابتدای جاده کمربندی است.

This is the beginning of the bypass.

آیا اتوبان نزدیک است؟

Is the motorway / freeway near?

چگونه می توام به اتوبان… برسیم؟

How do we get on the motorway …?

 بهترین جاده به …. کدام است؟

Which is the best road to…?

 از آن طرف است.

It’s that way.

دور نیست.

It isn’t far.

پنج کیلومتر دیگر این جاده را ادامه دهید.

Follow this road for 5 kilometres.

همینطور مستقیم جلو بروید

Keep straight on.

سر چهارراه به سمت راست بپیچ

Turn right at the crossroads.

دومین جاده سمت چپ را بگیر و برو

Take the second road on the left

به چراغ راهنما رسیدی به سمت راست بپیچ

Turn right at the traffic-lights

آدرس دادن به انگلیسی + جملات پرکاربرد با مثال و فیلم آموزشی
آدرس دادن به انگلیسی + جملات پرکاربرد با مثال و فیلم آموزشی

جملات رایج نحوه آدرس دادن و آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

۱- خانه ات کجاست؟

Where is your house?

۲- خانه من خیابان فجر است.

My house is on Fajr Street.

۳- ممکن است لطفاً آدرس دقیقت را به من بدهی؟

Could you please give me the exact address?

۴- من آدرس ثابتی ندارم.

I don’t have a fixed address.

۵- لطفاً برایم به این آدرس نامه بفرست.

Please write me at this address.

۶- اجازه بده آدرست را بنویسم.

Please let me jot your address down/write your address down.

۷- یک تکه کاغذ داری؟

Have you got a slip of paper?

۸- بسیار خوب، خیابان فجر، شماره ۱۶۴٫

Ok, it is 164 Fajr Street.

۹- آیا توی یک کوچه بن بست است؟

Is it in a blind alley?

۱۰- نه در خیابان اصلی است.

No, it’s on the main street.

۱۱- مقابل بانک است.

It’s across from the bank./it’s opposite the bank.

۱۲- پشت مسجد است.

It’s behind the mosque.

۱۳- روبروی خانه ام( این طرف خیابان) ایستگاه اتوبوس است.

There is a bus stop in front of my house.

۱۴- من باید آدرس آقای اسمیت را به دست بیاورم.

I need to get hold of Mr. Smith’s address.

۱۵- ببخشید، ممکنه لطفاً به من بگویید خیابان امام خمینی کجاست؟

Excuse me, could you tell me where Imam Khomeini Street is, please?

۱۶- ببخشید میدان امام از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to Imam Square?

۱۷- من دنبال کوچه گل ها می گردم.

 I am looking for Golha Lane/Alley?

۱۸- ببخشید، دارم دنبال یک کتابخانه می گردم.

Excuse me; I am trying to find a library.

۱۹- ببخشید، ترمینال اتوبوس/ ایستگاه راه آهن از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to the bus station/ railway station?

۲۰- چگونه می توانم به مرکز خرید بروم؟

How can I go to the shopping center.

۲۱- ممکنه لطفا من را راهنمایی کنید؟

Would you please guide me?

۲۲- ببخشید؟ میشه کمی آهسته تر صحبت کنید؟

Pardon me? Could you please speak a little more slowly?

۲۳- به خیابان دوم سمت چپ بروید. کنار داروخانه است.

Take the second Street on the left. It’s next to the drugstores.

۴۲- دور بزن و وقتی رسیدی به چراغ راهنما بپیچ سمت چپ.

Turn round then turn left at the traffic light.

۲۵- سر چهار راه بپیچ سمت راست.

Take a right at the junction/ the intersection.

۲۶- سه راه اولی را رد کن بعد برو داخل اولین فرعی دست چپ.

Go through the T-junction/T-intersection and then turn into the first side- street on the left.

۲۷- همینطور بروید تا برسید به تقاطع، بعد به چپ بپیچید.

Carry on till you get to the crossroads/ intersection then turn left.

۲۸- مستقیم برو تا به یک پیچ برسی.

Go straight on till you get a turning.

۲۹- میدان را دور بزن و برو داخل خیابان رُز.

Go round the turnabout/ traffic circle and go to Rose Street.

۳۰- این خیابان را برو پایین/ بالا.

  ضمایر ملکی در آلمانی؛ آموزش جامع و کامل با مثال و تمرین

Go down the Street/ up the Street.

۳۱- مستقیم در امتداد خیابان پایین بروید. به دومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید. پیداش می کنید.

Go down the Street and turn left at the second stoplight. You can’t miss it.

۳۲- سه تا بلوک برو جلو بپیچ سمت راست.

Go three blocks and make a right.

۳۳- وقتی به پل هوایی (روگذر) رسیدی، از یک نفر دیگر بپرس.

Ask someone else when you get to the flyover/overpass.

۳۴- همینطور مستقیم دو تا بلوک بروید جلو تا به آنجا برسید.

Keep going straight for two blocks and you will run right into it.

۳۵- آیا این خیابان اصلی است؟

Is this the main street?

۳۶- آیا این خیابان یک طرفه است؟

Is this a one-way street?

۳۷- این خیابان بن بست است.

This is a dead- end.

۳۸- این خیابان بسته است.

This street is block.

۳۹- این ابتدای جاده کمربندی است.

This is the beginning of the bypass.

۴۰- چگونه می توانم به جاده کمربندی بروم؟

How can I get to the ring road/ beltway?

۴۱- چگونه می توانم به بزرگراه همت بروم؟

How can I get to Hemmat Dual Carriageway / Divided Highway?

۴۲- آیا اتوبان نزدیک است؟

Is the motorway /freeway near?

۴۳- تا پمپ بنزین بعدی چند کیلومتر راه است؟

How many kilometers is it to the next gas station?

۴۴- زیاد طول می کشد تا به آنجا برسم؟

Will it take me long to get there?

۴۵- خیلی دوره؟

Is it far?

۴۶- نه اصلاً دور نیست.

No, it’s no distance at all.

۴۷- نه، حدوداً ۵۰۰ متر راه است.

No, it’s about five hundred meters.

۴۸- پیاده خیلی دور است؟

Is it too far to walk?

۴۹- نه پیاده حدوداً ۵ دقیقه راه است.

No, it’s about five minutes’ walk.

۵۰-شما ظرف مدت کمتر از ۵ دقیقه آنجا می رسید.

You will get there in less than 5 minutes.

۵۱- باید با اتوبوس برم؟

Should I take a bus?

۵۲- نه نیاز نیست با اتوبوس بروید.

No, you don’t need to take a bus.

۵۳- خیلی متشکرم.

Thanks a lot.

۵۴- خواهش می کنم.

You’re welcome./Don’t mention it./Anytime./ sure./Not at all

55- مستقیم برو تا اینکه به یک چهار راه برسی، بعد بپیچ سمت چپ.

Go straight ahead till you get to an intersection, then turn left.

56- سر چهار راه دوم بپیچ سمت راست.

Turn right at the second intersection.

57- از سومین خیابان بروید و هتل را در سمت راست خواهید دید.

Take the third street and you will see the hotel on the right.

58- هتل بین یک داروخانه و یک درمانگاه است.

The hotel is between a drug store and a clinic.

59- در گوشه خیابان یک ساختمان بلند خواهید دید، هتل کنار آن ساختمان است.

At the corner of the street you will see a tall building, the hotel is next to the building.

60- اداره پشت یک ساختمان بلند است.

The office is behind a tall building.

61- شما دارید مسیر را اشتباهی می روید.

You’re going the wrong way.

62- همان مسیری را که آمدید، برگردید. بعد از بیمارستان بپیچید سمت راست. از اونجا فقط مستقیم بروید.

Go back the way you came. Turn right after the hospital. From there just go straight ahead.

63- پیاده 10 دقیقه تا آنجا طول می کشد.

It takes five minutes to walk there.

64- ببخشید، ممکن است لطفا کمی آهسته تر صحبت کنید؟

Excuse me, could you please speak a little more slowly?

65- متاسفم، من اهل این اطراف نیستم.

Sorry, I’m not from around here.

سوالات مربوط به آدرس دادن در انگلیسی

در این بخش تعدادی از سوالات کاربری که برای پرسیدن آدرس در زبان انگلیسی به کار می روند، قرار داده شده اند:

– ممکن است لطفا به من بگویید چطور می توانم به خیابان آکسفورد بروم؟

Could you please tell me how I can get to Oxford street?

نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟

What is the best way to get to the office?

بهترین راه برای رفتن به اداره کدام است؟

Can you please tell me where the Thomas Hotel is?

ممکن است لطفا به من بگویید هتل توماس کجاست؟

Are we on the right way for Thomas Hotel?

  واحدهای شمارش در انگلیسی + فیلم آموزشی

آیا ما داریم مسیر درست را به سمت هتل توماس می رویم؟

Could you show it to me on the map?

آیا ممکن است آن را روی نقشه به من نشان دهید؟

How many kilometers is it to London?

تا لندن چند کیلومتر است؟

Is there a drug store around here?

آیا داروخانه ای اطراف اینجا هست؟

Is it too far to walk?

پیاده خیلی دور است؟

Should I take a taxi?

آیا باید با تاکسی بروم؟

Is this a one-way street?

آیا این خیابان یک طرفه است؟

مکالمه پرسیدن آدرس در انگلیسی

درسی که هم اکنون در اختیار دارید، قصد دارد پرسیدن آدرس به انگلیسی را به شما عزیزان آموزش دهد. موضوع مکالمه به این صورت می باشد که شخصی به دنبال آدرسی می گردد اما آن را پیدا نمی کند. او سعی می کند که از عابران و رهگذرانی که می بیند، آدرس را بپرسد که در مکالمه زیر می توانید متوجه شوید که آیا او موفق به پیدا کردن آدرس می شود یا نه؟ همراه با این درس می توانید یکی از مکالمات روزمره و کاربردی زبان انگلیسی را فرابگیرید.

“Asking for Directions”

Man on the Street: Excuse me. Can you tell me how to get to the post office?

Second man: Iʼm sorry. I donʼt know. Iʼm from out of town.

(a minute later)

Man on the Street: Excuse me. Do you know where the post office is?

Woman: Sure. Itʼs not far from here. Walk straight ahead until you get to Main street. Then…

Man on the Street: Sorry to interrupt you. How many blocks is that?

Woman: Itʼs about two or three blocks. Itʼs the first traffic light you come to. When you get to Main Street, turn right and walk one block to Broadway. Then turn left and go about half a block.

Man on the Street: Which side of the street is it on?

Woman: Coming from this direction, itʼll be on your right side. Itʼs in the middle of the block, next to the Sweets Ice Cream Shop. You canʼt miss it. Do you want me to repeat any of that?

Man on the Street: No. thatʼs okay. Iʼve got it. Thanks a lot.

Woman: Youʼre welcome.

آدرس پرسیدن انگلیسی

مردی در خیابان (۱): ببخشید. می توانید به من بگویید که چطوری به اداره پست بروم؟

مرد (۲): نه، متاسفم. نمی دانم. من اهل این شهر نیستم.

(چند دقیقه بعد)

مردی در خیابان (۱): ببخشید. شما می دانید که اداره پست کجاست؟

خانم: حتما. خیلی از اینجا دور نیست. مستقیم برو تا زمانی که به خیابان اصلی برسی. سپس…

مردی در خیابان (۱): ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم. چند بلوک وجود دارد؟

خانم: حدود ۲ یا ۳ بلوک. اولین چراغ قرمز که به آن می رسی. وقتی که به خیابان اصلی رسیدی، به سمت راست و به بلوکی که در “برادوی” است، برو. سپس به سمت چپ بپیچ و تقریبا نیمی از بلوک را برو.

مردی در خیابان (۱): کدام سمت خیابان است؟

خانم: اگر از این طرف بروی، سمت راست تو خواهد بود. آن در وسط بلوک، در کنار مغازه “سوییتس آیس کریم” قرار دارد. امکان ندارد آن را گم کنی. آیا می خواهی دوباره تکرار کنم؟

مردی در خیابان (۱): نه، مشکلی نیست. متوجه شدم. خیلی ممنون.

خانم: خواهش می کنم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب