مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی و ترجمه فارسی

زمان مطالعه: 20 دقیقه
مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی و ترجمه فارسی

مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی و ترجمه فارسی عنوان این مطلب از لینگومن است. دانستن اصطلاحات انگلیسی می تواند کمک شایانی به یادگیری زبان انگلیسی محاوره ای و مکالمات روزمره نماید. اصطلاحاتی که در زیر مشاهده خواهید کرد، آن مجموعه اصطلاحاتی هستند که به طور معمول در مکالمات روزمره انگلیسی زبانان استفاده شده و در بین آنها متداول است. با ما همراه باشید.

مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی و ترجمه فارسی

1- اصطلاحات انگلیسی با حیوانات و حشرات

* میمون (monkey)

۱- To monkey around:

احمقانه رفتار کردن

۲- Monkey business:

رفتار بد یا بدون صداقت

۳- To make a monkey out of someone:

کسی را احمق جلوه دادن

* زنبور (bee)

۱- Busy as a bee: به کسی گفته می شود که خیلی سرش شلوغ است و کار زیاد دارد یا مثل زنبور این طرف و آن طرف می رود تا کارها را انجام دهد.

۲- The bee’s knees:

کاری که خوب و با کیفیت عالی انجام شده باشد.

۳- To have a bee in your bonnet:

وقتی کسی خیلی نگران است و دائما درباره نگرانی اش حرف می زند.

* سگ (dog)

۱- To be in the dog house:

وقتی کسی به خاطر کار خطایی که کرده نامحبوب شده باشد انگلیسی زبانان اصطلاحا می گویند “فلانی توی لونه سگه”؛ مثلا اگر رئیستان از کار اشتباهی که کرده اید عصابی باشد می توانید بگوئید:

I’m really in the dog house with my boss.

۲- The hair of the dog:

(در بریتانیا) یک پیاله مشروب الکلی که برای رفع سردرد ناشی از مشروب خوری بیش از اندازه شب گذشته توصیه می شود.

۳ – To make a dogs dinner of something:

کاری را خراب کردن

* حشرات (insects)

۱ – Knee-high to a grasshopper:

کوچک قامت و کم سن و سال، بچه جغله

۲ – To have butterflies in your stomach:

دلهره، دلشوره

۳ –  to have ants in your pants:

از هیجان این پا اون پا کردن

* گربه (cat)

۱- There isn’t enough room to swing a cat:

اتاق یا فضای کوچک که نمی شود در آن تکان خورد، “خونه اش اندازه یک قوطی کبریت، غربال یا لونه موشه”

۲- to let the cat out of the bag:

لو رفتن، اشتباها رازی برملا شدن

۳-  To put the cat among the pigeons:

چیزی که باعث دردسر یا خشم مردم شود

* خوک (pig)

۱- Pigs might fly: وقوع اتفاقی غیرممکن مثل پرواز یک حیوان چهارپا (خوک)
۲- This place is a pigsty: (مکان) کثیف و ریخت و پاش، “اتاقش مثل طویله یا خوکدونی است”
۳- To make a pig’s ear of something: کاری را خیلی بد انجام دادن

* پرنده (bird)

۱- Birdbrain: ابله، تهی مغز
۲- To have a bird’s eye view: روشن تر شدن یک موضوع وقتی از آن فاصله می گیریم
۳- A little bird told me: “کلاغه برای من خبر آورد”، مطلع بودن از خبری بدون افشای منبع آن

* اسب (horse)

۱- To eat like a horse: پرخوری بی اندازه، به اندازه زیاد غذا خوردن
۲- Straight from a horse’s mouth: شنیدن موضوعی از یک منبع موثق
۳- flog to a dead horse: “به اسب مرده لگد نمی زنند”، آدم بدبخت را نباید بیشتر آزار داد

* ماهی (fish)

۱- There’s something fishy about this: “این موضوع بو داره”، این موضوع مشکوک به نظر می رسد
۲- A big fish in a small pond: به فردی اطلاق می شود که قابلیت های زیاد او بلااستفاده مانده و این وضعیت باعث کلافگی و یاس او شده است
۳-A  fish out of water: به فردی اطلاق می شود که توانایی انجام کاری را که به او داده شده ندارد و سردرگم است.

  آموزش حروف الفبای آلمانی با تلفظ (20+ نکته اساسی)

2- جملات انگلیسی در مورد حیوانات خانگی، پرندگان و حشرات

کلیات

۱- این حیوان در معرض خطر انقراض می باشد.

This animal is an endangered species./ this animal is threatened with extinction.

۲- آن حیوان خونسرد/ خونگرم است.

That animal is cold- blooded / warm- blooded.

۳- قورباغه ها عمدتاً از حشرات تغذیه می کنند.

Frogs feed mainly on insects.

۴- گاو علف خوار و شیر گوشتخوار می باشد.

Cows are herbivorous animals, but lions are carnivorous.

۵- گاو ها دارند در چراگاه می چرند.

The cows are grazing in the field.

۶- آن سگ دارد استخوان می جود.

That dog is chewing in a bone.

۷- شیرها کدام حیوانات را شکار می کنند؟

What do the lions prey on?

۸- آنها معمولاً از آهو و گور خر تغذیه می کنند.

They usually prey on antelopes and zebras.

۹- من دوست دارم که گربه را رو پاهایم بگذارم و نوازشش کنم.

Have you shown your dog to a vet?

۱۰- سگ خود را به دامپزشگ نشان دادی؟

Have you shown your dog to a vet?

۱۱- دامپزشگ گفت که سگم باید یک هفته قرنطینه بشود.

The vet said that my dog had to go into quarantine for one week.

۱۲- این اسب باید گشته بشود.

This horse has to be put down/ destroyed/ killed.

۱۳- این گوسفند را برای سلاخی می برند.

This sheep is being sent for slaughter.

۱۴- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

۱۵- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

۱۶- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

۱۷- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

۱۸- تا پا روی پنجه سگ گذاشتم، ناله کرد.

The dog let out a yelp as I trod on its paw.

۱۹- این سگ کک/شپش دارد.

This dog has got fleas/lice.

۲۰- این سگ پوست نرمی دارد.

This dog has a smooth coat.

۲۱- سگ زوزه می کشید تا از اتاق بیرون بیاد.

The dog was wailing to be let out of the room.

۲۲- تا حالا به پوست پولکی مار دست زدی؟

Have you ever touched the scaly skin of snake?

۲۳- می توانی اسم چند حیوان را بگویی که به خواب زمستانی می روند؟

Can you tell me the names of some animals which hibernate?

۲۴- من هم گوشت طیور و هم گوشت قرمز میخورم.

I eat both poultry and red meat.

۲۵- یک حیوان آدم خوار در این جنگل است.

There is a man-eating animal in this jungle.

۲۶- گربه ام تمام شب بیرون میو میو می کرد.

My cat was meowing outside all night.

۲۷- گربه خودش را به پاهای من می مالید.

The cat was rubbing itself against my legs.

۲۹- آن گربه تو را چنگ نمی زند.

That cat won’t scratch you.

۳۰- دم گربه لای در گیر کرد.

The cat’s tail was trapped in the door.

۳۱- گربه روی قالی استفراغ کرده است.

The cat’s been sick on the carpet.

۳۲- گربه من خیلی مریض است. حیوونکی!

My cat’s very ill, poor old thing!

۳۳- پایش به گربه گیر کرد و افتاد.

She tripped over the cat and fell.

۳۴- این گربه ولگرد را از اینجا دور کنید.

Scare this alley cat away.

۳۵- گور خر شکار شیر شد.

The zebra fell prey to the lion?

۳۶- تا حالا سوار شتر شده ای؟

Have you ever ridden a camel?

۳۷- گاهی شیر را سلطان حیوانات می نامند.

The lion is sometimes called the king of beasts.

۳۸- شیر دندانهایش را در گردن آهو فرو کرد.

The lion buried its teeth in the deer’s neck.

۳۹- کرکس ها به لاشه شیر نوک می زدند.

The vultures were picking at a lion’s carcass.

۴۰- شیر شکار خود را از روی علف های بلند می کشاند.

  جملات انگلیسی در مورد تحصیلات و دانشگاه (100+ جمله)

The lion stalked its prey through the long grass.

۴۱- شیر،بی قرار در قفس بالا و پایین می رفت.

The lion paced restlessly up and down in its cage.

۴۲- ببر او را درید.

He was mauled by a tiger.

۴۳- باید تله بگذاریم تا آن موش را بگیریم.

We have to set a trap to catch that mouse.

۴۴- موش در تله افتاد.

The mouse was caught in the trap.

۴۵- اول فکر کردم آن موش مرده، ولی بعد دیدم یک مرتبه تکان خورد.

At first I thought the mouse was dead, but then I saw it suddenly give a slight twitch.

۴۶- آن گاو را تلقیح مصنوعی کرده اند.

They have inseminated that cow.

۴۷- گاو گوساله اش را لیسید و پوزه خود را به او مالید.

The cow licked and nuzzled its calf.

۴۸- کمکم می کنی که گاوها را بدوشم؟

Do you help me to milk the cows?

۴۹- در مورد جنون گاوی چقدر می دانی؟

How much do you know about mad cow disease?

۵۰- ماهی طعمه را قورت داد.

The fish swallowed the bait.

پرندگان – birds

۱- عقاب و جغذ پرندگانی شکارچی هستند.

Eagles and owls are birds of prey.

۲- جغد ماده معمولاً دو تا تخم می گذارد.

The mother owl normally lays two eggs.

۳- می تونی وقتی داری می آیی خانه مقداری دان مرغ برام بخری؟

Can you get some birdseed for me on your way home?

۴- پرستو ها دارند زیر شیروانی لانه می کنند.

The swallows are nesting under the roof.

۵- من در خانه مرغ و خروس نگهداری می کنم.

I keep poultry at home.

۶- این تخم مرغ ها رسمی هستند.

These are free-range eggs.

۷- این مرغ را باید بکشیم و برای شام پر بکنیم.

We have to kill this hen and pluck it for dinner.

حشرات: Insects

۱- یک سویک داره روی برگ راه میره.

These is a beetle crawling along the leaf.

۲- دیروز یک زنبور نیشم زد.

I was stung by a wasp yesterday.

۳- آن زنبور عسل بد جوری نیشم زد.

That honey bee gave me a nasty sting.

۴- از بالا تا پایین بازوم پر از جای نیش پشه است.

I have got mosquito bites all down my arm.

۵- چشمم به خاطر نیش پشه باد کرده بود.

My eye had puffed up because of a mosquito bite.

۶- وزوز پشه ها در شب اعصابم را خرد می کنه.

The buzz of mosquitoes at night drives me crazy.

۷- چرا پشه بند نمی خری؟

Why don’t you buy a mosquito net?

۸- حتماً می دانی که پشه ها ناقل مالاریا هستند.

You certainly know that mosquitoes are vector of malaria.

۹- مگس کش کجاست؟می خواهم آن مگش را بکشم.

Where is the swatter? I want to swat that fly.

۱۰- دور سطل آشغال مگس جمع شده است.

The flies are swarming around the garbage can.

۱۱- وقتی داری می آیی خانه یک حشره کش هم بخر بیا.

Buy an insecticide spray on your way home.

۱۲- من بد جوری از سوسک/ عقرب/ هزارپا/ ملخ/ جیرجیرک می ترسم.

I am terribly afraid of cockroaches/ scorpions/ centipedes grasshoppers/ crickets.

۱۳- از دیدن آنها تنم مور مور می شود.

They give me creeps.

۱۴- آشپزخانه پر از سوسک بود.

The kitchen was crawling with cockroaches.

۱۵- تا آن سوسک را دیدم جیغ کشیدم و با پام لهش کردم.

As soon as I saw that cockroach, I shrieked and stamped on it.

3- لغات مربوط به حیوانات و حشرات و پرندگان

دام پروری: animal husbandry

غذای گربه: cat food

گوشتخوار: carnivorous

خانگی: domestic

فضله پرندگان: droppings

به حیوان غذا دادن: feed an animal

جویدن: gnaw at /on

گیاهخوار: herbivorous

سم: hoof

شاخ: horn

کوهان: hump

پستاندار: mammal

انگل: parasite

چنگال: paw

حیوان دست آموز: pet

حیوان باربر: pack animal

حیوان قرنطینه شده: quarantined animal

مزرعه دامداری: ranch

خزنده: reptile

نشخوار کردن: ruminate

کشتارگاه:slaughter house/ abattoir

دم: tail

رام کردن: tame

دامپزشک: veterinarian

یال شیر: lion’s mane

جانور شناس: zoologist

  ایام هفته به انگلیسی، آلمانی، فرانسه + ماه ها و فصل ها با معنی

در این بخش تعدادی از اسامی حیوانات به انگلیسی و سایر واژگان مرتبط با حیوانات به همراه معنی فارسی قرار داده شده است.

Anteater

مورچه خوار

Antelope

آهو

Ape

بوزینه

Bear

خرس

Beaver

سگ آبی

Boar

گراز وحشی

Buffalo

گاو میش

Calf

گوساله

Camel

شتر

Cat

گربه

Chimpanzee (chimp)

شمپانزه

Cow

گاو

Crocodile

تمساح

Deer

گوزن

Dog

سگ

Donkey

الاغ

Elephant

فیل

Fox

روباه

Frog

قورباغه

Giraffe

زرافه

Goat

بز

Gorilla

گوریل

Hedgehog

جوجه تیغی

Hippopotamus (Hippo)

اسب آبی

Horse

اسب

Hyena

کفتار

Kangaroo

کانگرو

Koala

کوالا

Lamb

بره

Leopard

پلنگ

Lion

شیر

Mole

موش کور

Monkey

میمون

Mouse

موش

Mule

قاطر

Ox

گاو نر

Panda

پاندا

Pig

خوک

Piglet

بچه خوک

Polar bear

خرس قطبی

Puppy

توله سگ

Rabbit

خرگوش

Raccoon

راکون

Ram

قوچ

Rat

موش صحرایی

Rhinoceros

کرگدن

Sheep

گوسفند

Snake

مار

Squirrel

سنجاب

Tiger

ببر

Tortoise

لاکپشت

Wolf

گرگ

Zebra

گوره خر

کلمات و اصطلاحات مرتبط با حیوانات به انگلیسی

amphibious

دوزیست

amphibian

جانور دوزیست

Toad is an amphibian.

وزغ یک جانور دوزیست است.

Animal

حیوان

Carnivorous

گوشت خوار

Cold-blooded

خون سرد

Domestic

(حیوانات) اهلی

draught

(حیوان) بارکش

A draught horse

یک اسب بارکش

Extinct

منقرض

Panda will become extinct soon.

پاندا بزودی منقرض خواهد شد.

Flying

(حشرات) بالدار، پرنده

Freshwater

آب شیرین

Fur

مو

Furry animals are hunted for their fur.

حیوانات خزدار به خاطر خزشان شکار می شوند.

Gregarious

گروه زی (جانورانی که به صورت گروهی زندگی می کنند)

Herbivorous

گیاه خوار

Cows and sheep are Herbivorous.

گاوها و گوسفندان گیاه خوار هستند.

Horned

شاخدار

Insectivorous

حشره خوار

Pet

(جانوران) خانگی

Juvenile

جوان

Lop-eared

حیواناتی که گوش های آویزان دارند

Mammalian

پستاندار

Humans and dolphins are mammalians.

انسان ها و دلفین ها پستاندار هستند.

Man-eating

(حیوانات) آدم خوار

Mature

بالغ

Migratory

پرندگان یا حیواناتی که مهاجرت می کنند.

Native

بومی

nocturnal

شب خیز

Most bats are nocturnal.

بیشتر خفاش ها شب خیز هستند.

Omnivorous

حیوانی که هم گوشت می خورد و هم گیاه.

Poisonous

سمی

Predatory

حیواناتی که شکار می کنند (شکارگر)

Pygmy

کوتوله

Rabid

هار

Saltwater

آب شور

Savage

وحشی

Shy

حیوانی که هنگام دیدن انسان ها از آنها مخفی می شود.

Social = gregarious

Spineless

حیواناتی که ستون فقرات ندارند.

Tame

رام، اهلی

Venomous

سمی، زهر دار

Vertebrate

مهره دار

Warm-blooded

خون گرم

Wild

وحشی

A flock of birds

دسته ای از پرندگان

a herd of cattle/elephants/goats/sheep

گله گاو/فیل/بز/گوسفند

a pack of dogs/wolves

دسته سگ ها/گرگ ها

a pride of lions

دسته شیرها

فهرست حشرات (insects) به انگلیسی به همراه تلفظ و معنی:

Ant

مورچه

Bee

زنبور عسل

Butterfly

پروانه

Cocoon

پیله

Cockroach

سوسک

Cricket

جیرجیرک

Dragonfly

سنجاقک

Fly

مگس

Grasshopper

ملخ

Ladybug (ladybird)

کفشدوزک

Millipede

هزارپا

Mosquito

پشه

Moth

شپ پره

Praying mantis

(حشره) آخوندک

Snail

حلزون

Spider

عنکبوت

Termite

موریانه

Tick

کنه

Worm

کرم

مکمل یادگیری مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی

در مسیر یادگیری مکالمه انگلیسی حیوانات می توانید به مطلب اسامی حیوانات به انگلیسی PDF با ترجمه فارسی و فیلم آموزشی و اسامی حیوانات به آلمانی، انگلیسی و فارسی + فیلم آموزشی نیز می توانند به شما کمک کنند.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است.

پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم. موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

امیدواریم با مطالعه این مطلب اصطلاحات، لغات و عبارات کاربردی در مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی شان را به خوبی فرا گرفته باشید.

ادامه مطلب