زمان گذشته در انگلیسی با مثال، تمرین و فیلم آموزشی

زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
زمان گذشته در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

زمان گذشته در انگلیسی و انواع آن اعم از زمان گذشته ساده، زمان گذشته استمراری، زمان گذشته کامل، زمان گذشته کامل استمراری با ویدیو و مثال و تمرین عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است که خدمت شما تقدیم می شود.

زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته یکی از سه زمان اصلی (گذشته، حال و آینده) در زبان انگلیسی است. در این جا سعی شده با تمرین و مثال و فیلم آموزشی به همه انواع زمان های گذشته در انگلیسی پرداخته شده و شما را با جزئیات هر کدام آشنا نماییم. با ما در ادامه همراه باشید.

زمان گذشته ساده در انگلیسی

در این جا، شما با زمان گذشته ساده در انگلیسی آشنا خواهید شد. این درس همراه با متون ریدینگ و درک مطلبی که در اختیار شما عزیزان قرار داده است، قصد دارد با استفاده از متن و به کار بردن زمان گذشته ساده در جملات، به راحتی این مبحث را به زبان آموزان آموزش دهد.

همچنین تمامی متون درک مطلب (ریدینگ)، همراه با ترجمه فارسی می باشند. قبل از خواندن متن ها و آشنایی با کاربرد آنها در جمله، قسمتی وجود دارد که شما را با توضیحات کامل و همراه با نکات کلیدی و مهم این درس آشنا خواهد کرد. در این قسمت شما با بسیاری از مطالب و نکات مربوط به زمان گذشته ساده آشنا خواهید شد، که به شما کمک می کند به راحتی بتوانید تمرینات مربوط به این قسمت را انجام دهید. تمامی تمرینات همراه با پاسخ می باشند.

تعریف زمان گذشته ساده در انگلیسی

عملی که در زمان گذشته صورت گرفته و در همان زمان به پایان رسیده است را زمان گذشته ساده می گویند. از زمان گذشته ساده برای بیان اعمال عادتی و تکراری در زمان گذشته استفاده می کنیم.

مثال)  They played football yesterday. 

آنها دیروز فوتبال بازی کردند.

ساختار گذشته ساده: 

فعل گذشته + فاعل

توجه) فعل گذشته به ۲ شکل ساخته می شود:  ۱٫ اگر فعل با قاعده باشد برای گذشته شدن نیاز به ed دارد. 

۲٫ اگر فعل بی قاعده باشد برای گذشته شدن، حالت خاصی وجود ندارد و باید آن را حفظ کرد.

افعال با قاعده: 

play —–> played                  

watch —–> watched                   

cook —–> cooked

افعال بی قاعده:

speak —–> spoke                           

go —–> went                   

buy —–> bought

نکته ۱) اگر دو عمل در گذشته بلافاصله پشت سرهم انجام شوند، هردو را به زمان گذشته ساده بیان خواهیم کرد.

When the teacher entered, we stood up            

 وقتی معلم وارد شد، ما برخاستیم.

نکته ۲) قیدهایی که همراه با زمان گذشته ساده استفاده می شوند، عبارتند از:

the other day / last / yeasterday / اسم زمان + last

نکته ۳) اگر فعل با قاعده ای به e ختم شود، در هنگام تبدیل به گذشته، به آن به جای ed تنها از یک d استفاده خواهیم کرد.

love —–> loved

نکته ۴) درباره افعالی که به y ختم می شوند و قبل از آن حرف بی صدا آمده، هنگام اضافه شدن ed حرف y تبدیل به i خواهد شد.

try —–> tried                    

carry —–> carried

* اما در مورد افعالی که قبل از y حرف صدادار آمده است هیچ تغییری نمی کند.

obey —–> obeyed

نکته ۵) اگر افعالی به حرف بی صدا ختم شوند و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، در هنگام اضافه کردن ed حرف بی صدای آخر، دوبار تکرار می شود.

stop —–> stopped                   

plan —–> planned

فیلم آموزش زمان گذشته ساده در انگلیسی

متن انگلیسی درک مطلب زمان گذشته ساده در انگلیسی

A. Reading

I had a bad day at work today. I was late because I missed the bus.I missed an important meeting, and my boss was mad. I also forgotto bring an important report because I brought the wrong briefcase.On my way to my boss’s office, I got a coffee. Then I spilled thecoffee on my shirt by mistake. In his office, I tripped on a phonecord and fell.

He was very angry about the report. Later, I told mycoworkers that the boss was in a bad mood. I did an impressionof the boss and made fun of him. When I turned around, the bosswas behind me. He heard everything. He called me into his office,and he fired me. On my way home, I went to my favorite deli fora salami sandwich. But they had no more salami! It was the worstday of my life.

الف. درک مطلب

امروز، روز بدی را در (محل) کار داشتم. من دیر کردم، زیرا اتوبوس را از دست دادم. یک جلسه مهم را از دست دادم، و رئیسم عصبانی بود. من همچنین فراموش کردم که یک گزارش مهم را بیاورم، زیرا کیف دستی را اشتباه آوردم. در راه به دفتر رئیسم، یک قهوه گرفتم. سپس به واسطه یک اشتباه، قهوه را روی پیراهنم ریختم. در دفترش، (پایم) به یک سیم تلفن گیر کرد و افتادم.

او بابت گزارش، خیلی عصبانی بود. بعدا به همکارانم گفتم که رئیس در حالت و خلق بدی بود. من ادای رئیس را درآوردم و او را مسخره کردم. وقتی برگشتم، رئیس پشت سر من بود. او همه چیز را شنید. او مرا به دفتر خود خواست، و مرا اخراج کرد. در راه خانه، من به غذاخوری مورد علاقه ام برای ساندویچ گوشت خوک رفتم. اما آنها دیگر گوشت خوک نداشتند! این بدترین روز زندگی من بود.

سوالات تمرین درک مطالب زمان گذشته ساده در انگلیسی

B. Questions

۱٫ Did he have a good day at work?
_____________________________________________________________ .
۲٫ Why was he late for work?
_____________________________________________________________ .
۳٫ What did he miss at work?
_____________________________________________________________ .
۴٫ What did he forget to bring?
_____________________________________________________________ .
۵٫ What did he do with his coffee?
_____________________________________________________________ .
۶٫ What happened in the boss’s office?
_____________________________________________________________ .
۷٫ What did his boss hear him doing?
_____________________________________________________________ .
۸٫ When his boss called him into his office, what did his boss do?
_____________________________________________________________ .
۹٫ Where did he go on his way home?
_____________________________________________________________ .
۱۰٫ Did he get a salami sandwich?
_____________________________________________________________ .

پاسخ تمرینات زمان گذشته ساده در انگلیسی

۱٫ No, he had a bad day at work.

۲٫ He was late because he missed the bus.

۳٫ He missed an important meeting.

۴٫ He forgot to bring an important report.

۵٫ He spilled coffee on his shirt by mistake.

۶٫ He tripped over a phone cord and fell in the boss’s office.

۷٫ His boss heard him when he was doing an impression of his boss.

۸٫ His boss fired him.

۹٫ On his way home, he went to his favorite deli.

۱۰٫ No, he didn’t get a salami sandwich.

A. Reading

I went to the park with my mom and our dog today. We went downthe slide. My mom pushed me on the swing. We also found a smallpond. The dog and I splashed around in the pond. Then we playedtag. My mom brought a picnic lunch. We sat on the grass and atesandwiches. The dog chased squirrels. Afterward, my mom boughtme an ice-cream cone! Then I saw my friends Alex and jenny.We all played frisbee together. Then I felt tired, so we went home.

الف. درک مطلب

امروز من با مادرم و سگمان به پارک رفتم. ما به سرسره بازی رفتیم. مادرم مرا روی تاب هل داد. ما همچنین متوجه یک حوض کوچک شدیم. سگ و من در حوض آب بازی کردیم. سپس ما گرگم به هوا بازی کردیم. مادرم ناهار پیک نیک را آورد. ما بر روی چمن نشستیم و ساندویچ خوردیم. سگ، سنجاب ها را دنبال کرد. بعد از آن، مادرم برای من یک بستنی قیفی خرید. سپس من دوستانم “الکس” و “جنی” را دیدم. ما همگی با یکدیگر بشقاب پرنده بازی کردیم. سپس ما احساس خستگی کردیم، بنابراین به خانه رفتیم.

ب) سوالات درک مطلب زمان گذشته ساده در انگلیسی

B. Questions

۱٫ Who went to the park with him?
__________________________________________________ .
۲٫ What did he do with the dog in the pond?
__________________________________________________ .
۳٫ Where did they eat their lunch?
__________________________________________________ .
۴٫ What did they eat for lunch?
__________________________________________________ .
۵٫ What did the dog do while they ate?
__________________________________________________ .
۶٫ What did his mom do after lunch?
__________________________________________________ .
۷٫ What did he do with Alex and jenny?
__________________________________________________ .
۸٫ Why did they go home?
__________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته ساده در انگلیسی

۱٫ He went to the park with his mom and his dog.

۲٫ He splashed around in the pond with his dog.

۳٫ They ate lunch on the grass.

۴٫ They ate sandwiches for lunch.

۵٫ While they ate, the dog chased squirrels.

۶٫ After lunch, his mom bought him an ice-cream cone.

۷٫ He played frisbee with Alex and Jenny.

۸٫ They went home because he felt tired.

A. Reading

Fred picked Sarah up from her house in the afternoon. First, they went to the art gallery. They both liked the Picasso paintings best. Then they walked in the park and held hands.In the evening, they went to a Japanese restaurant. Fred ordered sushi, and Sarah ordered teriyaki. Afterward, they took another walk downtown. Fred gave Sarah his jacket because she was cold.They saw a quiet cafe and went inside. They both ordered coffee and shared a piece of chocolate cake. Then Fred drove Sarah home.They both enjoyed the evening.

الف. درک مطلب

فِرِد بعد از ظهر به خانه سارا رفت و او را با خود برد. ابتدا آنها به گالری هنر رفتند. آنها هردو بهترین نقاشی های پیکاسو را دوست داشتند. سپس دست در دست هم، در پارک راه رفتند. آنها شب به یک رستوران ژاپنی رفتند. فِرِد سوشی سفارش داد، و سارا تریاکی سفارش داد. بعد از آن، آنها پیاده روی دیگری به مرکز شهر را در پیش گرفتند. فِرِد کتش را به سارا داد زیرا سردش بود. آنها یک کافه آرام دیدند و به داخل رفتند. آنها هردو قهوه سفارش دادند و یک تکه کیک شکلاتی را (باهم) تقسیم کردند. سپس فِرِد، سارا را به سمت خانه برد. آنها هردو از آن شب لذت بردند.

  اجازه گرفتن به انگلیسی؛ اجازه دادن به انگلیسی! توضیح کامل + مثال

ب. سئوالات تمرین زمان گذشته ساده در انگلیسی

B. Questions

۱٫ When did Fred pick Sarah up?
_______________________________________________________________ .
۲٫ Where did they go first?
_______________________________________________________________ .
۳٫ Did both Sarah and Fred like the Picasso paintings best?
_______________________________________________________________ .
۴٫ What did they do in the park?
_______________________________________________________________ .
۵٫ What did Fred order for dinner?
_______________________________________________________________ .
۶٫ Why did Fred give Sarah his jacket?
_______________________________________________________________ .
۷٫ What did they share at the cafe?
_______________________________________________________________ .
۸٫ Did they both enjoy the evening?
_______________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته ساده در انگلیسی

۱٫ Fred picked Sarah up at her house.

۲٫ First, they went to the art gallery.

۳٫ Yes, both Fred and Sarah liked the Picasso paintings the best.

۴٫ They walked and held hands in the park.

۵٫ Fred ordered sushi for dinner.

۶٫ Fred gave Sarah his jacket because she was cold.

۷٫ They shared a piece of chocolate cake at the cafe.

۸٫ Yes, they both enjoyed the evening.

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

در اینجا ابتدا ساختار گذشته استمراری و تعریفی از آن را در اختیار شما قرار می دهد که بیشتر با این مبحث آشنا شوید. و بعد نکته های مهم و مثالی از هر کدام را برای تفهیم بهتر مطالب، برای شما عزیزان عنوان می کند. بعد از آموزش این مبحث گرامری، چندین متن همراه با ترجمه فارسی آن قرار دارد که با جملات گذشته استمراری آشنا شوید. بعد از خواندن متن، سوالات و تمریناتی همراه با پاسخ وجود دارند که بهتر و سریع تر مطالب و نکات را فرابگیرید. هدف این درس، آشنایی شما با زمان گذشته استمراری و یادگیری تمامی مطالب و نکات مربوط به آن است.

تعریف زمان گذشته استمراری در انگلیسی

عملی که در زمان گذشته به طور استمرار انجام شده است یعنی در زمان گذشته، هنگام گفتن در حال انجام بوده است، زمان گذشته استمراری می گویند. گذشته استمراری دارای دو فعل می باشد، یکی فعل ثابت (was – were) to be و دیگری فعلی که در حال انجام شدن بوده است.

مثال) I was going to school.

من در حال رفتن به مدرسه بودم

ساختار گذشته استمراری:      

ing + فعل + was/were + فاعل

نکته ۱) هرگاه بخواهیم زمان وقوع کاری را در زمان گذشته که معمولا با حرف اضافه at بیان می شود را بگوییم، آن را به صورت گذشته استمراری می آوریم.

I was studying English at this time yesterday.

دیروز همین موقع، داشتم انگلیسی مطالعه می کردم

نکته ۲) اگر دو عمل به طور همزمان در گذشته ادامه داشتند، هر دو عمل را به زمان گذشته استمراری استفاده خواهیم کرد.

While I was cooking lunch, he was studying.

در حالی که من مشغول پختن ناهار بودم، او داشت مطالعه می کرد

نکته ۳) از زمان گذشته استمراری برای بیان فعالیتی که در یک محدوده زمانی خاص صورت گرفته است، استفاده می کنیم.

I was studying hard all last week.

تمام هفته پیش را داشتم سخت درس می خواندم (مطالعه می کردم)

نکته ۴) هرگاه بخواهیم بگوییم کاری در حین وقوع کار دیگر صورت گرفته است، از گذشته استمراری و گذشته ساده استفاده می کنیم.

Matt burned his hand while he was cooking dinner.

مت وقتی که داشت شام می پخت، دستش را سوزاند

نکته ۵) بعضی از افعال (برای مثال، know و want) را به طور طبیعی نمی توانیم به شکل استمراری به کار ببریم.

I was enjoying the party, but chris wanted to go home.

( was wanting نمی گوییم)

من داشتم از مهمانی لذت می بردم، اما کریس دلش می خواست به خانه برود

فیلم آموزش زمان گذشته استمراری در انگلیسی

A. Reading

I saw a car accident yesterday. I was standing on the corner, waiting for the green light. The other light changed from green to yellow.Then I saw a sports car. The man driving the sports car was driving very fast. He wanted to get through the yellow light, but when he got closer, it turned red. On the other street, a tow truck started to move forward.

The driver of the sports car tried to stop, but it was too late. He smashed into the side of the tow truck. The man in the sports car got out of his car very slowly. He had a cut on his head, and he was stumbling around.

The man in the tow truck was not hurt. He called an ambulance with his cell phone. By then, a crowd was gathering. Some people were watching from a distance, and others were helping the injured man. Then the ambulance arrived.The paramedics put the injured man on a stretcher and drove him to the hospital.

الف. درک مطلب

دیروز تصادف یک ماشین را دیدم. من گوشه ای ایستاده بودم، و منتظر بودم که چراغ سبز شود. چراغ دیگر از سبز به زرد تغییر کرد. پس از آن، من یک اتومبیل کورسی را دیدم. مردی که راننده ماشین کورسی بود، بسیار با سرعت رانندگی می کرد. او می خواست چراغ زرد را رد کند، اما وقتی که نزدیکتر شد، چراغ قرمز شد. در خیابانی دیگر، جرثقیلی شروع به حرکت کرد.

راننده اتومبیل کورسی سعی کرد که توقف کند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. او به یک سمت جرثقیل (با ماشین) کوبید. مردی که در اتومبیل کورسی بود، از ماشینش خیلی آرام پیاده شد. او یک بریدگی بر روی سرش داشت و در حال تلوتلو خوردن به اطراف بود.

مردی که در جرثقیل بود، آسیبی ندید. او با تلفن همراه خود با آمبولانس تماس گرفت. در آن موقع، جمعیت در حال جمع شدن بود. بعضی از مردم از فاصله دور در حال تماشا بودند، و بعضی دیگر در حال کمک کردن به مرد مجروح بودند. سپس آمبولانس (از راه) رسید. امدادگران مرد مجروح را بر روی برانکار قرار دادند و او را (با ماشین) به سمت بیمارستان بردند.

ب. سوالات زمان گذشته استمراری در انگلیسی

B. Questions

۱٫ What did she see yesterday?
___________________________________________________________________________________ .
۲٫ What was she doing when it happened?
___________________________________________________________________________________ .
۳٫ How was the man in the sports car driving?
___________________________________________________________________________________ .
۴٫ Why was he driving so fast?
___________________________________________________________________________________ .
۵٫ What did the driver of the sports car try to do when he saw the tow truck move forward?
___________________________________________________________________________________ .
۶٫ Who was injured?
___________________________________________________________________________________ .
۷٫ What did the man in the tow truck do after the accident?
___________________________________________________________________________________ .
۸٫ What was the crowd of people doing?
___________________________________________________________________________________ .
۹٫ What did the paramedics do?
___________________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته در انگلیسی

۱٫ She saw a car accident yesterday.

۲٫ She was standing on the corner, waiting for the green light.

۳٫ The man in the sports car was driving very fast.

۴٫ He was driving so fast because he wanted to get through the yellow light.

۵٫ When he saw the tow truck move forward, the driver of the sports car tried to stop.

۶٫ The man in the sports car was injured.

۷٫ After the accident, the man in the tow truck called an ambulance with his cell phone.

۸٫ Some people were watching from a distance, and some were helping the injured man.

۹٫ The paramedics put the injured man on a stretcher and drove him to the hospital.

A. Reading

I gave a speech in front of my class yesterday. I was very nervous,and I was sweating a lot. Everyone was bored. Even my teacher was bored! She was yawning and watching the soccer game out the window.

Some people were sleeping on their desks. One guy was even snoring. Other people were doing their homework. I was holding my notes in front of me, and my hands were shaking. I was talking really fast. Afterward, everyone said it was very good.My teacher gave me a good mark, but she told me to speak more slowly next time.

الف. درک مطلب

من دیروز بالای کلاس (مقابل همکلاسی هایم) یک سخنرانی ارائه دادم. من بسیار دستپاچه بودم، و خیلی عرق می کردم. همه بی حوصله بودند. حتی معلمم نیز بی حوصله بود! او در حال خمیازه کشیدن بود و داشت از پنجره، بازی فوتبال بیرون را تماشا می کرد.

بعضی افراد در حال خوابیدن بر روی میزهایشان بودند. یک نفر حتی در حال خروپف کردن بود. بعضی دیگر در حال انجام دادن تکالیفشان بودند. من یادداشت هایم را در مقابل خودم نگه داشته بودم، و دستانم داشت می لرزید. من واقعا داشتم سریع صحبت می کردم. پس از آن، همه گفتند که خیلی خوب بود. معلمم یک نمره خوب به من داد، اما او به من گفت که دفعه بعد آرام تر صحبت کن.

ب. سوالات تمرین زمان گذشته استمراری در انگلیسی

B. Questions

۱٫ What did he do in class yesterday?
_______________________________________________________ .
۲٫ How did he feel?
_______________________________________________________ .
۳٫ Were people interested in his speech?
_______________________________________________________ .
۴٫ What was his teacher doing during his speech?
_______________________________________________________ .
۵٫ What were his classmates doing during his speech?
_______________________________________________________ .
۶٫ How could people tell that he was nervous?
_______________________________________________________ .
۷٫ What did everyone say about his speech?
_______________________________________________________ .
۸٫ What advice did his teacher give him?
_______________________________________________________ .

پاسخ تمرینات زمان گذشته استمراری در انگلیسی

۱٫ He gave a speech in front of his class yesterday.

۲٫ He was very nervous and sweating a lot.

۳٫ No, people were not interested in his speech.

۴٫ During his speech, his teacher was yawning and watching the soccer game out the window.

۵٫ During his speech, his classmates were sleeping, snoring, or doing their homework.

۶٫ People could tell he was nervous because his hands were shaking and he was talking really fast.

۷٫ Everyone said his speech was very good.

  ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی (معنی و مترادف)

۸٫ His teacher told him to speak more slowly.

زمان گذشته کامل در انگلیسی

درسی که اکنون در این قسمت برای شما در نظر گرفته ایم، یکی از مبحث های آموزش گرامر زبان انگلیسی (زمان گذشته کامل) می باشد. این درس همراه با متن هایی که برای شما در نظر گرفته است، قصد دارد شما را با زمان گذشته کامل فعل ها در متن آشنا کند.

همراه با این شیوه آموزشی به راحتی می توانید زمان گذشته کامل را در گرامر انگلیسی فرا بگیرید. قبل از خواندن متنی که در آن، از زمان گذشته کامل استفاده شده است، قسمتی وجود دارد که ابتدا شما را با زمان گذشته کامل آشنا می کند. این قسمت توضیحات کامل را در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد و علاوه بر توضیحات، نکات مهم و کلیدی مربوط به زمان گذشته کامل را نیز بیان خواهد کرد. بعد از آموزش، تمریناتی مربوط به این مبحث وجود دارد که که همراه با پاسخ می باشند.

اگر دو عمل، هر دو در زمان گذشته انجام شده باشند، باید بدانیم آن عملی که در گذشته زودتر از عمل دیگر انجام شده را فقط مجازیم که با زمان گذشته کامل بیان کنیم.

مثال) Amy wasn’t at home when I phoned.    

وقتی که من تلفن کردم، امی در خانه نبود

طرز ساخت گذشته کامل:

(اسم مفعول) قسمت سوم فعل + had + فاعل

نکته ۱) قیود و نشانه های زمان گذشته کامل: when – before – till – untill – after – already – because

نکته ۲) کلمه By، در فرمول های زیر بیانگر استفاده از زمان گذشته کامل می باشد.

Past Perfect + By + قید گذشته ———->   I had read a lot of books by the end of last year.

Past Perfect + By the time + جمله با زمان گذشته ———->  I had cleaned up my room by the time my brother came back.

فیلم آموزش زمان گذشته کامل در انگلیسی

A. Reading

I went to a huge amusement park yesterday. I had never been to one before. I had visited small county fairs with Ferris wheels and merry-go-rounds, but this amusement park had huge roller coasters that went really fast. They even went upside down. I had never ridden a roller coaster before.

I had seen them in movies, but I always thought they looked scary. When I rode it for the first time, I loved it. I rode it five times in a row! I had also hoped to ride the biggest roller coaster in the park, but the lineups were too long. I had always heard that amusement parks were fun,but I had never imagined I would like them this much.

الف. درک مطلب

من دیروز به یک پارک تفریحی بزرگ رفتم. تابحال مانند آن را ندیده بودم. شهربازی کوچکی با چرخ و فلک های بزرگ (مناسب برای بزرگسالان) و چرخ و فلک های کوچک (مناسب برای کودکان) را بازدید کرده بودم، اما این پارک تفریحی، ترن هوایی بزرگی داشت که واقعا سریع می رفت. آنها حتی وارونه می رفتند.

قبلا سوار ترن هوایی نشده بودم. من آنها را در فیلم ها دیده بودم، اما همیشه فکر می کردم آنها ترسناک به نظر می رسند. وقتی برای اولین بار سوار آن شدم، آن را دوست داشتم. من پنج بار پشت سر هم سوار آن شدم! همچنین امیدوار بودم که در پارک بزرگترین ترن هوایی را سوار شوم، اما صف ها خیلی طولانی بودند. من همیشه شنیده بودم که پارک های تفریحی سرگرم کننده هستند، اما هرگز تصور نکرده بودم که تا این حد آنها را دوست داشته باشم.

ب. سوالات درک مطلب زمان گذشته کامل در انگلیسی

B. Questions

۱٫ Had she ever been to an amusement park before?
___________________________________________________________________ .
۲٫ Had she visited county fairs before?
___________________________________________________________________ .
۳٫ Are there roller coasters at small county fairs?
___________________________________________________________________ .
۴٫ Had she ever ridden a roller coaster before?
___________________________________________________________________ .
۵٫ Had she always been scared of roller coasters?
___________________________________________________________________ .
۶٫ Did she enjoy her first ride on a roller coaster?
___________________________________________________________________ .
۷٫ What had she hoped to do at the amusement park but was not able to?
___________________________________________________________________ .
۸٫ Had she ever imagined she would like amusement parks?
___________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل در انگلیسی

۱٫ No, she had never been to an amusement park before.

۲٫ Yes, she had visited small county fairs before.

۳٫ No, there are no roller coasters at small county fairs.

۴٫ No, she had never ridden a roller coaster before.

۵٫ Yes, she had always been scared of roller coasters.

۶٫ Yes, she loved her first ride on a roller coaster.

۷٫ She had hoped to ride the biggest roller coaster at the park, but the lineups were too long.

۸٫ Yes, she imagined amusement parks would be fun, but she never imagined she would like them as much as she did.

A. Reading

My boss was angry with me yesterday. She said that I had forgotten to write the finance report. I reminded her that we had agreed to finish the report next week. A few days earlier, I had asked her for one more week to prepare the report. She had agreed. I had needed more time because last week I was in San Francisco on business,and I had fallen behind in my work. Apparently, she had forgotten that conversation. Usually, my boss is quite understanding. Maybe she had had a bad week.

الف. درک مطلب

رئیسم دیروز از من عصبانی بود. او گفت که من فراموش کرده بودم گزارش مالی را بنویسم. من به او یادآوری کردم که ما باهم به توافق رسیده بودیم، گزارش را هفته آینده تمام کنم. چند روز قبل، از او در خواست کرده بودم که یک هفته بیشتر برای آماده کردن گزارش (به من فرصت بدهد). او موافقت کرده بود. من به زمان بیشتری نیاز داشتم زیرا من هفته پیش در سن فرانسیسکو مشغول تجارت و کسب و کار بودم. و از کارم عقب مانده بودم. ظاهرا، او گفتگویمان را فراموش کرده بود. معمولا، رئیسم درک بالایی دارد. ممکن است هفته بدی را داشته بوده باشد.

ب. سوالات درک مطلب زمان گذشته کامل در انگلیسی

B. Questions

۱٫ Why was his boss angry with him?
_________________________________________________________________________ .
۲٫ What had he told his boss during their previous conversation?
_________________________________________________________________________ .
۳٫ Who had actually forgotten something, him or his boss?
_________________________________________________________________________ .
۴٫ Why had he asked for more time to finish the report?
_________________________________________________________________________ .
۵٫ Why might his boss not have been very understanding?
_________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل در انگلیسی

۱٫ His boss was angry with him because she thought he had forgotten to write the finance report.

۲٫ During their previous conversation, he had told his boss that he needed one more week to finish the report.

۳٫ His boss had actually forgotten that she had agreed to give him one more week to finish the report.

۴٫ He had asked for more time to finish the report because he was in San Francisco on business and had fallen behind on his work.۵٫ His boss might have had a bad week.

A. Reading

Last Saturday, there was an audition for a play. Bill had spent the previous two weeks preparing for the audition. He had read the entire play and had memorized all his lines. He had booked the audition day off work. He had even learned to speak with a British accent because it was a Shakespearean play. He had practiced his lines in front of his girlfriend, his parents, and even his dog. He had really hoped to impress the directors.

He had bought a new shirt to wear the day of the audition. Unfortunately, that day Bill woke up with a terrible fever. He couldn’t even get out of bed because he felt so sick. Bill was so upset about missing the audition because he had invested so much time and effort into it.

الف. درک مطلب

شنبه گذشته، یک تست بازیگری (برای تئاتر) برای اجرای اصلی وجود داشت. بیل، دو هفته گذشته را صرف آماده شدن برای تست بازیگری کرده بود. او تمام نمایشنامه را خوانده بود و تمام خط هایش را حفظ کرده بود. او روزی که تست بازیگری داشت را از محل کارش مرخصی گرفته بود. او حتی یاد گرفته بود که با لهجه بریتیش صحبت کند زیرا نمایشنامه ی شکسپیر بود. او دیالوگ هایش را در مقابل دوست دخترش، والدینش، و حتی سگش تمرین کرده بود. او واقعا امیدوار بود که کارگردانان را تحت تاثیر قرار دهد.

او یک پیراهن جدید خریده بود که در روز تست بازیگری (آن را) بپوشد. متاسفانه، آن روز بیل با تب وحشتناکی از خواب بیدار شد. او حتی نمی توانست از تختخواب بیرون بیاید زیرا او احساس می کرد خیلی مریض است. بیل بخاطر از دست دادن تست بازیگری خیلی ناراحت بود زیرا او وقت و تلاش بسیار زیادی را برای آن صرف کرده بود.

ب. سئوالات زمان گذشته کامل در انگلیسی

B. Questions

۱٫ How long had Bill spent preparing for the audition?
___________________________________________________________________ .
۲٫ What had Bill done to prepare for the audition? Name three things.
___________________________________________________________________ .
۳٫ Who had Bill practiced his lines in front of?
___________________________________________________________________ .
۴٫ Who had Bill hoped to impress?
___________________________________________________________________ .
۵٫ What actually happened the day of the audition?
___________________________________________________________________ .
۶٫ Why was Bill so upset about missing the audition?
___________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل در انگلیسی

۱٫ Bill had spent two weeks preparing for the audition.

۲٫ To prepare for the audition, Bill had read the entire play, memorized his lines, booked the audition day off work, learned to speak with a British accent, practiced his lines, and bought a new shirt.

۳٫ Bill had practiced in front of his girlfriend, parents, and dog.

۴٫ Bill had hoped to impress the directors.

۵٫ On the day of the audition, Bill woke up with a terrible fever and couldn’t get out of bed.۶٫ Bill was upset about missing the audition because he had invested so much time and effort into it.

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

درسی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، یکی از مبحث های گرامر انگلیسی (زمان گذشته کامل استمراری) را آموزش می دهد. ابتدا ساختار گذشته کامل استمراری و تعریفی از آن را در اختیار شما قرار می دهد که بیشتر با این مبحث آشنا شوید.

  نوشتن تاریخ به انگلیسی + فیلم آموزشی و مثال

و بعد نکته های مهم و مثالی از هر کدام را برای تفهیم بهتر مطالب، برای شما عزیزان عنوان می کند. بعد از آموزش این مبحث گرامری، چندین متن همراه با ترجمه فارسی آن قرار دارد که با جملات گذشته کامل استمراری آشنا شوید. بعد از خواندن متن، سوالات و تمریناتی همراه با پاسخ وجود دارند که بهتر و سریع تر مطالب و نکات را فرابگیرید. هدف این درس، آشنایی شما با زمان گذشته کامل استمراری و یادگیری تمامی مطالب و نکات مربوط به آن است.

برای عملی که قبل از وقوع فعلی دیگر، برای مدت زمانی در حال رخ دادن بوده است، از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می کنیم.

مثال) I had been working hard all day.

تمام روز را به سختی کار کرده بودم

ساختار گذشته کامل استمراری: 

ing + قسمت اول فعل + had been + فاعل

نکته) بعضی از افعال (برای مثال want و know) به شکل استمراری به کار نمی روند.

We were good friends. we had known each other for years.

ما دوستان خوبی بودیم. سالها بود که همدیگر را می شناختیم.

فیلم آموزش گذشته کامل استمراری در انگلیسی

A. Reading

I finally met my e-pal in person last week. We had been writing to each other for two years in English class, but we had never met. We had been hoping to meet, but it was difficult as she is from England and I live in Canada. We are both synchronized swimmers.

She had been trying to convince her team to travel to Canada for some small swimming competitions, but it was too expensive. Finally, her team decided to come to Canada for a big international competition. Upuntil last week, I had been recovering from an ankle injury, but luckily I am fully recovered now. We are both excited about the competition and spending some time together.

الف. درک مطلب

من بالاخره هفته گذشته دوست مجازی ام را به صورت حضوری ملاقات کردم. ما به مدت دو سال در گروه اجتماعی انگلیسی برای یکدیگر در حال نوشتن بوده ایم، اما هرگز (یکدیگر را) ملاقات نکرده بودیم. ما امیدوار بوده ایم که (یکدیگر را) ملاقات کنیم، اما از آنجایی که او اهل انگلیس است و من در کانادا زندگی می کنم، سخت بود.

ما هردو مثل هم شناگر هستیم. او تلاش کرده بوده است که تیمش را برای سفر به کانادا برای چند مسابقات کوچک شنا متقاعد کند اما آن خیلی گران بود. بالاخره تیمش تصمیم گرفت که برای یک مسابقه بین المللی بزرگ به کانادا بیاید. تا پایان هفته پیش، من بخاطر صدمه مچ پا در حال بهبود بوده ام، اما خوشبختانه الان کاملا بهبود یافته ام. ما هردو برای مسابقه و گذراندن وقت با یکدیگر هیجان زده ایم.

ب. سوالات زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

B. Questions

۱٫ How long had he been writing to his e-pal before they had the chance to meet face to face?
_____________________________________________________________________________________ .
۲٫ What had she been trying to do in order to go to Canada?
_____________________________________________________________________________________ .
۳٫ What had he been doing up until last week?
_____________________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

۱٫ He had been writing to his e-pal for two years before they had the chance to meet face to face.

۲٫ She had been trying to convince her team to travel to Canada for swimming competitions, but it was too expensive.

۳٫ Up until last week, he had been recovering from an ankle injury.

A. Reading

John’s rock band just broke up. They had been playing together for three years, but they hadn’t been getting anywhere. They had been performing in a lot of shows, but the clubs were usually empty. They had been publicizing their shows by putting up posters, but no one seemed to read them. They had been writing lots of new songs, but no one wanted to buy their music.

For the last year or so, all the musicians had been experimenting with other music groups. The guitarist had been jamming with a jazz group on the weekends, the drummer had been drumming for a punk band, and john had been rapping for a hip-hop group. That’s why they decided to split up.

الف. درک مطلب

گروه راک جان به تازگی از هم پاشیده شد. آنها به مدت سه سال با یکدیگر اجرا کرده بوده اند، اما آنها (با یکدیگر) پیشرفتی نکرده بوده اند. آنها در برنامه های زیادی (موسیقی) اجرا کرده بوده اند، اما معمولا کسی در کلوب ها نبود. آنها برنامه هایشان را توسط زدن آگهی بر روی دیوار، تبلیغ کرده بوده اند، اما به نظر نمی رسید هیچ کس آنها را بخواند. آنها آهنگ های جدید زیادی نوشته بوده اند، اما هیچ کس نمی خواست که موسیقی شان را بخرد.

برای یک سال گذشته یا قبل تر از آن، همه نوازندگان، (کار) با دیگر گروه های موسیقی را تجربه کرده بوده اند. آخرهفته ها گیتاریست با یک گروه موسیقی جاز نواخته بوده است، درام زن برای گروه پانک، درام زده بوده است، و جان برای یک گروه هیپ هاپ، رپ خوانده بوده است. به خاطر همین است که آنها تصمیم گرفتند از یکدیگر جدا شوند.

B. Questions

۱٫ How long had John’s band been playing together?
____________________________________________________________________________ .
۲٫ Had the band been getting anywhere/making progress during that time?
____________________________________________________________________________ .
۳٫ Name three things the band had been doing to become successful.
____________________________________________________________________________ .
۴٫ What had the guitarist been doing on the weekends?
____________________________________________________________________________ .
۵٫ Who else had the drummer been playing for?
____________________________________________________________________________ .
۶٫ What had John been doing besides singing in the rock band?
____________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

۱٫ John’s rock band had been playing together for three years.

۲٫ No, the band hadn’t been getting anywhere.

۳٫ To become successful, the band had been performing in a lot of shows, putting up posters, and writing a lot of new songs.

۴٫ The guitarist had been jamming with a jazz group on the weekends.

۵٫ The drummer had been drumming for a punk band.۶٫ John had been rapping for a hip-hop group.

A. Reading

Julie’s boyfriend, Sam, finally proposed to her yesterday. Julie had been waiting for two years for a proposal, but Sam had been avoiding the topic of marriage. Julie had been hinting at it for a longtime. She had been buying bridal magazines and taking Sam to jewelry shops. Everyone could see that Sam and Julie were really in love, but Sam had been taking his time. Recently, even Sam’s friends had been pestering him about proposing to Julie.

For the last few weeks, Sam had been looking all over town for the perfect ring. He finally found it three days ago,. Sam is glad he finally got the nerve to propose to Julie. He had been contemplating it for a long time but was too nervous to make a move.

الف. درک مطلب

دوست پسر جولی، سام، بالاخره دیروز از او خواستگاری کرد. جولی به مدت دو سال برای خواستگاری منتظر بوده است، اما سام از موضوع خواستگاری خودداری کرده بوده است. جولی برای مدت طولانی به این قضیه (در بین حرف هایش) اشاره کرده بوده است. او مجلات لباس عروس خریده بوده است و سام را به مغازه های جواهر فروشی برده بوده است. همه می توانستند ببینند که سام و جولی عاشق هم هستند، اما سام عجله نکرده بوده است. اخیرا، حتی دوستان سام هم از او درباره خواستگاری کردن از جولی، به ستوه آمده بوده اند.

در چند هفته گذشته، سام همه شهر را برای یک حلقه ی تمام عیار جستجو کرده بوده است. او بالاخره سه روز پیش آن را پیدا کرد. سام خوشحال است که بالاخره جرات این را پیدا کرد که از جولی خواستگاری کند. او برای یک مدت طولانی به آن (خواستگاری کردن) فکر کرده بوده است، اما برای اینکه اقدامی کند، خیلی نگران بود.

ب. سوالات زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

B. Questions

۱٫ How long had Julie been waiting for a proposal?
____________________________________________________________________________________________________
۲٫ Up until recently, had Sam enjoyed talking about marriage?
____________________________________________________________________________________________________
۳٫ How had Julie been hinting at the idea of marriage? Name two ways.
____________________________________________________________________________________________________
۴٫ What had Sam’s friends been doing recently?
_____________________________________________________________________________________________________
۵٫ Before finding the perfect ring, where had Sam been looking for rings?
_____________________________________________________________________________________________________
۶٫ Sam had been contemplating marriage for a long time, so why did it take him so long to make a move?
_____________________________________________________________________________________________________

پاسخ تمرین‌ زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

۱٫ Julie had been waiting for a proposal for two years.

۲٫ No, Sam had not enjoyed talking about marriage.

۳٫ Julie had been hinting about marriage by buying bridal magazines and taking Sam to jewelry shops.

۴٫ Recently, Sam’s friends had been pestering him about proposing to Julie.

۵٫ Sam had been looking for rings all over town.

۶٫ It took Sam so long to make a move because he was nervous.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب