3 مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما با ترجمه و جملات، لغات و اصطلاحات پرکاربرد

مکالمه انگلیسی در فرودگاه؛ جملات و اصطلاحات پرکاربرد

مکالمه انگلیسی در فرودگاه با ترجمه فارسی عنوان این مطلب بلاگ لینگومن است. در این مکالمه انگلیسی بخش های مختلف فرودگاه، بلیط پرواز، چک کردن بار و مسافر، سوار شدن به هواپیما، زمان و ساعت پرواز و … ارایه شده است. با دانستن این جملات و اصطلاحات، قادر خواهیم بود در موقعیت های مختلف اعم از سفرهای خارجی از آنها به نحو احسن استفاده نماییم. با ما همراه باشید.

3 نمونه مکالمه انگلیسی در فرودگاه ؛ جملات و اصطلاحات کاربردی

در این مطلب از بلاگ لینگومن سه مکالمه انگلیسی قرار داده شده است که حاوی جملات، اصطلاحات و لغات مفید مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما است. این مکالمات انگلیسی دارای ترجمه فارسی نیز می باشند.

مکالمه انگلیسی در فرودگاه با ترجمه (شماره 1)

Air travel, an airport & its different sections: Generalities

۱- فردا با هواپیما به توکیو می روم.

I’m flying to Tokyo/ I’m going to Tokyo by plane tomorrow.

۲- جا رزرو کرده ای؟

Have you made a reservation?

 ۳- بله بلیطم دیروز تایید شد.

Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday.

۴- با کدام خط هوایی مسافرت می کنی/ می روی؟

Which airline are you taking/ traveling (by)?

۵- پروازم یکسره / بدون توقف است.

My flight is non-stop.

۶- در سنگاپور توقف داریم. آنجا هواپیما عوض می کنیم.

We have a stop- over/ lay-over in Singapore. We’ll change planes there.

۷- بلیطت یکسره است یا رفت و برگشت (دو سره)؟

Is your ticket one- way or round trip?

۸- دو سره است ولی تاریخ برگشتم/ بلیط برگشتم اُپن است.

It’s round trip but my return trip date/ ticket is open.

۹- با درجه یک می روی؟

Are you flying first class/ business class?

۱۰- منظور آن بخش از هواپیما و خدمات آن است که از درجه یک ارزان تر است.

I’m traveling coach/ in economy class.

۱۱- پروزات چه ساعتی است؟

What time’s your flight?

۱۲- هواپیما چه ساعتی بلند می شود؟

What time does the plane take off/ leave?

۱۳- هواپیما چه ساعتی به توکیو می رسد/ در توکیو فرود می آید؟

What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo?

۱۴- شماره پروازت چیست؟

What’s your flight number?

۱۵- چمدان هایت را بسته ای؟

Have you packed your suitcases?

۱۶- گذر نامه ات را تحویل داده ای؟

Have you handed in your passport?

۱۷- چه ساعتی باید در فرودگاه باشی؟

What time should you/ do you have to be at the airport?

۱۸- باید سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشم.

I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight.

چک کردن بار و سوار شدن به هواپیما

Checking the baggage & boarding the plane

۱۹- تا یک دقیقه دیگر شروع به چک کردن بارها می کنند.

They’re beginning to check in a/ one minute.

۲۰- اول باید بدهیم در آن قسمت بارمان را چک کنند.

First we must have/ get our baggage checked in that section.

۲۱- برای پرواز ۶۰۵ ایر فرانس به توکیو باید اینجا بارم را چک کنم؟

Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo?

۲۲- بله، لطفا بارتان را بگذارید اینجا.

Yes, can you put your baggage up here, please?

۲۳- هر مسافر مجاز است ۲۰ کیلو بار داشته باشد.

Each passenger is allowed to have 20 kilos of baggage./ Free baggage allowance is 20 kilos (per person).

۲۴- من ۱۰ کیلو اضافه بار داشتم و به ناچار مبلغی اضافه پرداختم.

I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money.

۲۵- می توانم این کیف دستی را با خود درون هواپیما داشته باشم؟

Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane?

۲۶- متآسفانه خیر. بزرگتر از اندازه مجاز است.

I’m afraid not. It’s the wrong size.

۲۷- خیلی اضافه بار داریم. ناچاریم بقیه بارمان را فریت کنیم.

We have too much excess weight. We have to freight the rest.

۲۸- این برچسب را روی چمدانت بچسبان.

Stick this sticker on your suitcase.

۲۹- در خروجی شماره ۳ می توانید صندلی تان را انتخاب کنید.

You can choose your seat at gate 3.

۳۰- یک صندلی کنار پنجره/ وسط می خواهم.

I’d like a window seat / an aisle seat.

۳۱- منظور دو قسمتی است که سیگار کشیدن در آنها مجاز و غیر مجاز است.

Smoking or non- smoking?

۳۲- بفرمایید این هم کارت سوار شدن به هواپیما. پرواز خوبی داشته باشید.

Here’s your boarding pass. Enjoy your flight.

۳۳- حالا باید به سالن ترانزیت برویم.

Now, we should go to the departure lounge.

۳۴- پروازمان به علت شرایط بد هوا نیم ساعت تاخیر دارد.

Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions).

۳۵- ساعت ۳۰/۱۰ پرواز ما از بلندگوها اعلام شد.

Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30.

۳۶- از مسافران پرواز شماره ۶۰۵ ایران به مقصد توکیو خواهشمندیم برای سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره ۵ مراجعه نمایند.

Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo are requested to proceed to gate number 5 for boarding.

۳۷- پرواز شماره ۷۰۴ به مقصد رم در حال سوار کردن مسافران است.

Flight number 704 for Rome is now boarding.

۳۸- حالا وقت سوار شدن به هواپیما است.

Now it’s time to get on/ board the plane.

۳۹- هواپیما سر ساعت ۱۱ بلند شد.

The plane took off at 11 o’clock sharp.

۴۰- لطفا کمربندهایتان را ببندید و سیگار هایتان را خاموش کنید.

Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.

۴۱- لطفا پشتی صندلی ها را به وضعیت عمودی اولیه برگردانید.

Please bring your seats to their original upright position.

۴۲- هر وقت آن چراغ خاموش شد می توانید کمربندهایتان را باز کنید.

Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts.

۴۳- فضای کافی برای پاها و آرنج هایم داشتم.

I had enough leg room and elbow room.

۴۴- خلبان و کمک خلبان هر دو ایرانی هستند.

The pilot and the co-pilot are both Iranian.

۴۵- مهماندارها در حال سرو ناهار هستند.

The flight attendants are serving lunch.

۴۶- تا پنج دقیقه دیگر فرود می آییم.

We’re going to land in five minutes.

۴۷- به محض اینکه آن چراغ روشن شود باید کمربندهایمان را ببندیم.

As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.

۴۸- فرود خیلی آرام بود. هیچ چیزی حس نکردم.

We landed very smoothly. I didn’t feel anything.

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما با ترجمه (شماره 2)

Agent: Good morning! Where are you flying to today?

صبح بخیر! امروز به کجا پرواز دارید؟

Rose: London.

لندن

Agent: May I have your passport, please?

میشه لطفا گذرنامتون را ببینم؟

Rose: Here you go.

بفرمایید

Agent: Are you checking any luggage?

*آیا چمدانی دارید که در بار هواپیما گذاشته شود؟

Rose: Just this one.

فقط این یکی

Agent: OK, please place your luggage on the scale.

خیلی خوب، لطفا چمدانتان را روی ترازو قرار دهید

Rose: The plane will have a stopover in Berlin – do I need to pick up my luggage there?

هواپیما یک توقف بین راه در برلین خواهد داشت – آیا من باید چمدانم را آنجا بردارم؟

Agent: No, it will go straight through to London. Here is your boarding pass – your flight leaves from gate 17A and it will begin boarding at 5:30. Your seat number is 24E.

نه، آن به صورت مستقیم به لندن خواهد رفت. بفرمایید این کارت سوار شدن شما – پرواز شما از در ورودی به باند 17A حرکت خواهد کرد و ساعت 5:30 شروع به سوار کردن مسافران خواهد کرد. شماره صندلی شما 24E می باشد.

Rose: Thanks.

ممنون

*از check luggage موقعی استفاده می شود که یک مسافر بار زیاد داشته باشد که ابتدا آن وزن می شود و سپس در قسمت بار هواپیما گذاشته می شود.

مکالمه انگلیسی در فرودگاه با ترجمه (شماره 3)

Agent: Welcome. Please can I see your ticket?

خوش آمدید. میشه لطفا بلیط تان را ببینم؟

Mike: Yes here you are.

بله بفرمایید

Agent: Is anybody else traveling with you?

آیا کس دیگری در پرواز همراه شما هست؟

Mike: No

خیر

Agent: Do you have your passport with you?

آیا پاسپورتتان همراهتان است؟

Mike: Yes. Here they are.

بله. بفرمایید.

Agent: I will be going to ask some questions. Just answer with a simple yes or a no.

من قصد دارم چند سوال از شما بپرسم. فقط با آره یا نه پاسخ دهید.

Mike: OK, no problem.

باشه، اشکالی نداره

Agent:Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?

آیا کسی که نمی شناختید از شما خواست که چیزی را با خود به هواپیما ببرید؟

Mike: No.

خیر.

Agent: Have you had possession of all your luggage since you packed it?

آیا چمدانتان (یا چمدان هایتان) را از موقعی که بستید در اختیار خودتان بوده است؟

Mike: Yes.

بله.

Agent: Have you at all left your luggage unattended while being in the airport?

آیا چمدانتان (یا چمدانهایتان) را هرگز در فرودگاه بدون مراقب گذاشته اید؟

Mike: No.

خیر.

Agent: Are you carrying any weapons or firearms?

آیا با خودتان هیچ سلاحی (سرد و گرم) حمل می کنید؟

Mike: No.

خیر.

Agent: Are you carrying any flammable material?

آیا با خودتان هیچ مواد آتش زایی حمل می کنید؟

Mike: No.

خیر

Agent: Do you have any perishable food items?

آیا هیچ اقلام غذایی فاسدشدنی دارید؟

Mike: No.

خیر.

Agent: That’s good. Can you put your luggage here please

خوبه. می توانید لطفا چمدانتان را اینجا بگذارید

Mike: OK.

باشه.

Agent: What seat would you like an aisle seat or a window?

آیا صندلی کنار راهرو می خواهید یا کنار پنجره؟

Mike: Aisle seat please.

صندلی کنار راهرو لطفا.

Agent: OK, your seat number is 16A and the gate number is A20. You can start boarding the plane in 30 minutes.

خیلی خوب، شماره صندلی شما 16A و شماره در ورودی به باند A20 می باشد. شما می توانید از 30 دقیقه بعد سوار هواپیما شوید.

Mike: Thanks.

ممنون

لغات و اصطلاحات پرکاربرد در مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

تعدادی از لغات و اصطلاحات مربوط به مکالمه انگلیسی در فرودگاه (airport) که بسیار کاربردی و رایج هستند برای این بخش گردآوری شده اند. به همراه این کلمات معنی و همچنین مثال هایی برای آنها نوشته شده است.

airline

خط هوایی

I prefer American airlines

من خطوط هوایی آمریکایی رو ترجیح می دهم

arrival

ورود (ورود هواپیما به فرودگاه)

We apologize for the delay in the arrival of the plane

ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم

board

سوار (هواپیما) شدن

The passengers are waiting to board

مسافران منتظرند که سوار (هواپیما) شوند

boarding time

موقع ورود (به هواپیما)

Boarding time will begin in about 10 minutes

زمان ورود (به هواپیما) حدود 10 دقیقه دیگر شروع می شود.

book

رزرو کردن

I’d like to book a return ticket for my trip to London

من می خواهم یه بلیط رفت و برگشت برای سفرم به لندن رزرو کنم

business class

(بلیط) درجه یک

I’m flying business class next week

هفته آینده با درجه یک می روم

check in

check in اینجا فعل است و موقعی است که شما قسمت مربوطه فرودگاه (check-in) را (قبل از اینکه هواپیما پرواز کند) از ورود خود باخبر می کنید. و آنها وسایل شما (مثل چمدان) را تحویل می گیرند و به شما مجوز ورود به هواپیما را می دهند.

Please check in two hours before departure

لطفا دو ساعت قبل از حرکت (پرواز) اینجا باشید

Conveyor belt/carousel/baggage claim

این همان غلتک بار فرودگاه است که وسایل مسافران بعد از فرو آمدن یک هواپیما از آن بیرون می آیند.

All passengers arriving from Paris can pick up their luggage from carousel 2

مسافرانی که از پاریس وارد می شوند می توانند وسایل خود را از غلتک بار 2 بردارند

customs

عوارض گمرکی

هنگام به زمین نشستن پرواز شما در فرودگاه مقصد (و قبل از اینکه به شما اجازه ورود به کشور مقصد داده شود) از شما پرسیده می شود که آیا چیزی دارید که مشمول مالیات شود. سوال مربوطه که از شما پرسیده می شود این است:

Do you have anything to declare?

مثلا اگر شما یک لب تاپ داشته باشید، این مشمول مالیات نمی شود ولی اگر 3 تا لب تاپ داشته باشید این مشمول مالیات می شود.

delay

تاخیر داشتن، تاخیر

My flight was delayed an hour

پروازم یک ساعت تاخیر داشت

departure

حرکت (وقتی که پرواز شما فرودگاه مبدا را ترک می کند)

In the current week, many departures have been from Madrid

در هفته فعلی خیلی از پروازهای خروجی از مادرید بوده است

economy class

(بلیط) درجه دو

I’m going to book an economy class ticket to New York

قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم

first class

(بلیط) ممتاز (از لحاظ امکاناتی که به مسافران داده می شود این نوع بلیط از دو نوع دیگر بهتر است)

Next time I want to fly first class

دفعه بعدی می خواهم با ممتاز بروم

Flight attendant

مهماندار هواپیما

gate

(در) ورودی به باند

Flight 728 to Rome will leave from gate A27

پرواز 728 به رم از ورودی A27 پرواز خواهد کرد

identification, ID

اوراق شناسایی

I’d like to book a flight to Tokyo for next SaturdayCertainly, can I see your ID please?

من می خواهم یک بلیط به توکیو برای شنبه آینده رزرو کنم

البته، می توانم اوراق شناسایی شما را ببینم؟

long-haul flight

پرواز طولانی

It is a long-haul flight from Iran to Japan

پرواز ایران به ژاپن طولانی است

on time

به موقع

Your flight will depart on time

پرواز شما به موقع حرکت خواهد کرد

one-way ticket

بلیط رفت، بلیط یکسره ( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)

I’d like to book a one-way ticket to Russia

می خواهم یک بلیط رفت به روسیه رزرو کنم

Pilot

خلبان

stopover, layover

توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف میکند)

The flight 674 to Australia will have a 30-minute layover in Dubai

پرواز 674 به استرالیا 30 دقیقه توقف در دبی خواهد داشت

Visa

ویزا

Citizens of many countries need visa to enter the US

شهروندان خیلی از کشورها جهت ورود به ایالات متحده نیاز به ویزا دارند.

مکمل یادگیری مکالمه انگلیسی در فرودگاه

امیدواریم با مطالعه اموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه ها این مبحث را خوب فراگرفته باشید. برای یادگیری مطالب بیشتر در خصوص مکالمه می توانید به کتاب مکالمه زبان انگلیسی Compelling Conversations مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2022) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب