فعل need در انگلیسی و کاربردهای آن + مثال

فعل need در انگلیسی و کاربردهای آن + مثال

در این مطلب از لینگومن کاربرد فعل need در زبان انگلیسی را شرح می دهیم. این فعل در مکالمات روزمره انگلیسی بسیار کاربرد داشته و در گرامر زبان انگلیسی دو نقش دارد. در ادامه بیشتر با این فعل آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

کاربرد فعل Need در زبان انگلیسی

فعل need به عنوان فعل کمکی

در این حالت فعل need دارای ویژگی های زیر است: فعلی که بعد از آن به کار می رود to نمی گیرد. برای سوالی کردن مانند can جای آن را با فاعل عوض می کنیم. برای منفی کردن فقط کلمه not را بعد از آن بکار می بریم. این فعل در سوم شخص مفرد s نمی گیرد.

مثال:

لازم است بروید (مثبت)

You need go

لازم نیست بروید (منفی)

You need not go

آیا لازم است بروید؟ (سوالی)

Need you go

او لازم است بیاید (مثبت سوم شخص مفرد)

He need come

فعل Need به عنوان فعل اصلی

به معنای نیاز داشتن – احتیاج داشتن بکار می رود و کلیه خصوصیات یک فعل اصلی را دارا می باشد و چنانچه بعد از آن فعلی به کار رود حتماً با to می باشد.

I don’t need to speak with him.

احتیاجی ندارم که با او صحبت کنم.

Do you need any money?

He needs a new car.

He doesn’t need a new car.

فرم منفی فعل need در زمان گذشته:

یکی از مهمترین کاربردهای فعل need بصورت منفی در زمان گذشته است که آن را به دو طریق منفی می کنند و هرکدام با یکدیگر تفاوت زیادی دارند.

اگر need به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته با کلمه not منفی شود بعد از آن حتماً بایستی از فرم ماضی نقلی استفاده گردد ولی اگر need را در زمان گذشته مانند فعل اصلی منفی کنیم بعد از آن مصدر بکار می رود و معنای دو جمله کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند .

مثال:

You need not have gone there last night (But you did)

لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی (ولی رفتی)

You didn’t need to go there last night (so you didn’t)

لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی (بنابراین نرفتی)

نکته مهم: فرم ماضی نقلی بعد از need not در زمان گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل انجام داده ولی لزومی نداشته است. فرم مصدر بعد از didn’t need در گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل آن را انجام نداده زیرا لازم نبوده است.

مثال دیگر:

I need not have telephoned her.

لزومی نداشت که به او تلفن کنم (ولی تلفن کردم)

I didn’t need to telephone her.

لزومی نداشت که به او تلفن کنم (بنابراین تلفن نکردم)

مکمل یادگیری فعل need در انگلیسی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گرامر می توانید به کتاب گرامر انگلیسی آکسفورد Oxford Guide to English Grammar یا کتاب آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی English Grammar in Farsi و یا سایر متابع آموزش گرامر که در سایت ذکر شده مراجعه کنید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب