گرامر So far و کاربرد آن در زبان انگلیسی + مثال

گرامر So far و کاربرد آن در زبان انگلیسی + مثال

در این مطلب به گرامر So far در زبان انگلیسی می پردازیم. اصطلاح So far معانی ای همچون: “تا حال، تا اینجا، تا این میزان، تاکنون، تا این درجه، اینقدر” دارد. در ادامه بیشتر با این اصطلاح و کاربردهای آن آشنا می شویم.

گرامر So far و کاربرد آن در زبان انگلیسی

در اینجا به بیان کاربردهای مختلف این عبارت در مبحث گرامر So Far می پردازیم. 

1- یکی از کاربرد های این اصطلاح در بیان خیلی دور بودن است.

مثال:

London is so far from here

لندن از اینجا خیلی دور است.

2- این اصطلاح  یک کاربرد دیگر هم دارد که کمتر استفاده می شود  که به معنی  تا یک حد مشخص و محدود می باشد.

مثال:

You can go only so far on five dollars.

تنها تا ۵ دلار می توانی خرج کنی

jabs and pills can protect you only so far

داروهایت تو را تا این حد می توانند حافظت کنند

3- کاربرد دیگری هم که این اصطلاح دارد و بیشتر استفاده می شود به معنی: تا اینجا، تا الان؛ تا حالا، تا این نقطه و …  است. همچنین با thus far هم معنی و هم کاربرد می باشد، که So far بیشتر استفاده می شود.

مثال:

So far there’s been no word from them.

تا الان هیچ سخنی از آن ها نبوده است.

They’ve made very little progress on their report so far.

آنها تا الان در گزارششان زیاد پیشرفتی نداشته اند.

  اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی با مثال

He loves pizza so far.

او تا حالا (که) پیتزا را دوست داشته است.

Her new car is running well so far.

ماشین جدیداش تا الان (که) خوب کار کرده است

Diplomatic activity so far has failed

فعالیت های دیپلماتیکی تا الان (که) با شکست مواجه بوده است

So far, So good

تا الان (که) خیلی خوب بوده

معنای مشتقات So Far در انگلیسی

در این بخش از آموزش گرامر so far به بررسی معنای مشتقات آن در انگلیسی می پردازیم.

so far as

تا آنجا که، تا حدی که، تاان اندازه که، انچه

so far as i can guess

انچه من می توانم حدس بزنم

so far forth

تاان اندازه، تا انجا، تاان حد

so far forth as

هراندازه که، هرچه

امیدواریم با مطالعه این مطلب از وبلاگ لینگومن مبحث گرامر so far را به طور کامل فرا گرفته باشید.

ادامه مطلب