حرف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی با مثال

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
حرف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی با مثال

حرف تعریف معین و نامعین در انگلیسی و کاربردهای آنها با مثال عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در زبان انگلیسی دو نوع حرف تعریف وجود دارد؛ حرف تعریف معین و حروف تعریف نامعین. در این مطلب به آموزش حروف تعریف معین و نامعین می پردازیم.

حرف تعریف معین و نامعین در انگلیسی

حرف تعریف معین یا معرفه

the تنها حرف تعریف معین یا نکره در زبان انگلیسی است که رایج ترین کلمه در این زبان نیز می باشد که همواره پیش از اسامی‌ مفرد و جمع، یا پیش از اسامی‌ قابل شمارش و غیرقابل شمارش به یک صورت به کار می‌رود.

موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)

۱- وقتی‌ که قبلاً به چیزی‌ اشاره کرده باشیم:

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!

(پرنده عجیبی‌ در باغ وحش دیدیم. آن پرنده آبی‌ بود!)

We met a new member in the group yesterday. The member is 23 years old.

دیروز ما یک عضو جدید را در گروه ملاقات کردیم. عضو جدید 23 سال دارد.

۲- وقتی‌ که هم گوینده و هم شنونده می دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی‌ اگر قبلاً به آن اشاره‌ای‌ نشده باشد:

‘Where’s the dog? ‘It’s in the garden.’

(سگ (یا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

Are you still thinking about the person we saw there?

هنوز داری در مورد شخصی که اونجا دیدیم فکر می کنی؟

۳- وقتی‌ که به چیزهایی‌ اشاره می کنیم که می دانیم تنها یکی‌ از آن وجود دارد و منحصر به فرد:

the Sun, the Earth, the Moon, the Sky, the Stars, the Sea, the South Pole

Can you see the moon?

می تونی ماه رو ببینی؟

۴- قبل از اسمی‌ که به واسطه کلماتی‌ که بعد از آن می آیند شناخته می‌شود:

The hotel where I stayed was excellent.

(هتلی‌ که در آن اقامت داشتم عالی‌ بود.)

The man sitting over there is my husband.

(مردی‌ که آنجا نشسته است شوهر من است.)

The car that I bought last week has broken down.

(ماشینی‌ که هفته قبل خریدم خراب شده است.)

۵- قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی‌، only و same:

the highest mountain, the first time, the last chapter, the same colour, the only child

  نحوه نوشتن نامه انگلیسی؛ آموزش کامل با مثال کاربردی + فیلم آموزشی

۶- همراه با صفات برای‌ اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم:

the young (جوانان)

the old (پیران)

the poor (فقرا)

the unemployed (بیکاران)

the English (انگلیسی ها)

the Japanese (ژاپنی ها)

مثال:

The rich should help the poor

ثروتمندان باید به فقرا کمک کنند

اسم هایی که به این شکل به کار برده می شوند عبارتند از:

poor, rich, strong, weak, young, blind و deaf

توجه

تنها برخی‌ از اسامی‌ ملت ها دارای‌ یک صفت مانند English و Spanish هستند. برای‌ بقیه ملت ها از یک اسم که به s- ختم می‌شود، استفاده می‌کنیم، مانند the Indians و the Iranians.

۷- به همراه برخی‌ از اسامی‌ جغرافیایی‌ مانند رشته کوه ها، مجمع الجزایرها، دریاها، اوقیانوس ها، رودخانه ها و …:

the Andes              رشته کوه های‌ آند

the Indian Ocean           اقیانوس هند

the Persian Gulf              خلیج فارس

the Canary Islands           جزایر قناری‌

the Red Sea                     دریای‌ سرخ

the Suez Canal                  کانال سوئز

the (River) Thames         رودخانه تامز

the Sahara (Desert)       صحرای‌ آفریقا

8- استفاده از the برای اسم هایی که حاوی کلمات kingdom, states و republic می باشند:

The Islamic Republic of Iran

جمهوری اسلامی ایران

The United States

ایالات متحده

9- به کاربردن the برای اسم کشورهایی که به صورت جمع هستند:

The Netherlands

هلند

The Philippines

فیلیپین

10- به کار بردن the برای روزنامه ها

The Times

(روزنامه) تایمز

The Washington Post

(روزنامه) واشنگتن پست

He is the best runner in the world

او بهترین دونده در جهان است

حذف حرف تعریف معین (the) حرف تعریف معین the

در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار نمی‌گیرد:

۱- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی‌ آنجا که اسامی‌ افراد به صورت جمع می‌آید از the استفاده می‌کنیم:

the Johnson’s  خانواده جانسون

the Smiths        خانواده اسمیت

۲- قبل از اسم مکان ها، البته به جز مواردی‌ که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

Asia, Africa, Europe, North Americaقاره‌ها
Brazil, Japan, Pakistanکشورها
Sicily, Bermuda, Kish

جزیره‌ها (و نه مجمع‌الجزایرها)

London, Tehran, Cairoشهرها
Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوهها (و نه رشته‌کوهها)

حرف تعریف نامعین یا نکره در انگلیسی

a و an دو حرف تعریف نامعین هستند. a قبل از اسم هایی که با حروف بی صدا شروع می شوند به کار می رود و an نیز با اسم هایی که با حروف صدادار شروع می شود به کار می روند.

  جملات دو کلمه ای انگلیسی با ترجمه فارسی و مثال

I just ate an apple

همین الان یک سیب خوردم

I need a book about history

من یک کتاب در مورد تاریخ می خواهم

به طور کلی وقتی که بخواهیم برای اولین بار به چیزی اشاره کنیم از حروف تعریف نامعین استفاده می کنیم.

به مثالی که برای اولین کاربرد the استفاده کردیم توجه کنید:

We met a new member in the group yesterday. The member is 23 years old

در مثال بالا چون برای اولین بار به new member اشاره کردیم از یک حرف تعریف نامعین (یعنی a) استفاده کردیم.

حرف تعریف a قبل از یک حرف بی‌صدا به کار می رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعریف an قبل از یک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man.

حرف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی با مثال
حرف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی با مثال

چند نکته در مورد حروف نامعین در زبان انگلیسی

در خصوص دو حرف تعریف نامعین a و an ما از آنها برای اسامی قبل شمارش استفاده می کنیم، و از آنها برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده نمی کنیم.

    غلط an information
صحیح       information

  • در اصطلاحات ثابت ما از حروف تعریف برای اسامی استفاده نمی کنیم. برخی از این اصطلاحات ثابت:

I met him at college

من او را در دانشگاه ملاقات کردم

Jane is in prison

جین در زندانه

I go to school every day

من هر روز به مدرسه می روم

I went there on foot

من پیاده آنجا رفتم

by bus/ by car/ by train/ by bicycle

وقتی که به طور کلی صحبت می کنیم از حروف تعریف استفاده نمی کنیم.

Life can be enjoying

زندگی می تونه لذت بخش باشه (زندگی در معنای کلی)

birds are not dangerous

پرندگان خطرناک نیستند

در مورد پرندگان به صورت کلی صحبت کردیم (در مورد پرنده خاصی صحبت نکردیم).

معمولا اگر اسم استفاده شده در جمله جزء اسامی غیر قابل شمارش باشد به صورت مفرد به کار می رود ولی اگر اسم استفاده شده در جمله یکی از اسامی قابل شمارش باشد به صورت جمع به کار می رود.

  • اگر در مورد زندگی فرد خاصی صحبت کنیم باید از حروف تعریف استفاده کنیم.

مثال:

He had a life of hard work

او زندگی پر مشقتی داشت

  • برای اسامی خاص از حروف تعریف استفاده نمی شود. اسامی خاص شامل اسامی اشخاص (Reza, Marry)، اسامی مکان ها (Iran, England, New York) و اسامی اشیا ( مثلا Oreos که نوعی شکلات است) می باشد.

I live in the Tehran

I live in Tehran

من در تهران زندگی می کنم

  • وقتی که کلمه زبان (Language) را به همراه اسم زبان (English, Persian, Arabic) به کار می بریم حتما باید از حرف تعریف معین استفاده کنیم.
  سوره توحید به انگلیسی، ترکی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی با ترجمه فارسی

This is one of the best books I’ve read, but it’s in the English language

این یکی از بهترین کتاب هایی است که تا حالا خونده ام ولی اون به زبان انگلیسی است.

  • در کلماتی مانند honest ،hour ،honour و … حرف h تلفظ نمی شود (غیر ملفوظ)، بنابراین همراه با آنها حرف تعریف an مورد استفاده قرار می‌گیرد:

an hour, an honourable man

  • کلماتی مانند useful ،unit ،university ،union ،European و … با این که با حروف صدادار شروع می‌شوند، ولی حرف اولیه آنها مانند «you» تلفظ می‌شود. بنابراین آنها با حرف تعریف a مورد استفاده قرار می‌گیرند:

a university, a useful book

a یا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می آیند:

a book, a happy boy, a famous actor

برای اسامی جمع، بجای a یا an، یا از some استفاده می کنیم و یا اصلاً هیچ کلمه ای را به کار نمی‌بریم:

It’s a cat.  It’s a dog.  And it’s a monkey.
but: These are all animals.

a horse,  some horses

موارد کاربرد حروف تعریف نامعین (a یا an)

۱- هنگامیکه برای اولین بار به کسی یا چیزی اشاره می‌کنیم از a یا an استفاده می‌کنیم. اما وقتی که به همان چیز دوباره اشاره می‌شود، باید از the استفاده کرد:

I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn’t fit me.

(دیروز یک پیراهن نو خریدم. ولی همسرم فکر می‌کند که آن پیراهن اندازه من نیست.)

Once I had a really big dog. But the dog wasn’t very useful, so I gave the dog to a friend.

(زمانی یک سگ خیلی بزرگ داشتم. اما آن سگ خیلی مفید نبود، برای همین سگ را به یک دوست دادم.ا)

۲- وقتی که به یک چیز مفرد اشاره می‌شود از a یا an استفاده می‌کنیم. در این حالت همان معنی one یا «یک» را می‌دهد (در مقایسه با three، two و …):

I’d like an apple and two oranges.

Yesterday I bought three pencils and a notebook.

۳- در اصطلاحات عددی خاص:

a half     یک دوم

a third    یک سوم

an eighth    یک هشتم

a couple    یک جفت

a dozen    یک دوجین

a hundred    صدتا

a thousand     هزارتا

a million    یک میلیون

۴- هنگام اشاره به یک عنصر خاص از یک گروه یا طبقه:

الف. همراه با اسامی شغلها:

She’s a doctor.

My father is a teacher.

Are you an engineer?

ب. همراه با ملیت ها و مذاهب:

I’m an Iranian.

You are a Chinese.

She is a Catholic.

۵- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کمیت:

a few (of)     a lot (of)
a little (of)     a (great) deal (of)
a bit (of)     a number (of)

۶- همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پیش از کلمات what و such:

What a beautiful day! (چه روز زیبایی!)

What a strange friend you have! (عجب دوست عجیبی داری!)

Such a pity! (چه حیف شد!)

ادامه مطلب