كمك كردن به ديگران به انگلیسی؛ جملات و عبارات کاربردی در مکالمه با مثال

زمان مطالعه: 10 دقیقه
كمك كردن به ديگران به انگلیسی؛ جملات و عبارات کاربردی در مکالمه با مثال

كمك كردن به ديگران به انگلیسی؛ جملات و عبارات کاربردی در مکالمه با مثال عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در این مطلب به انواع جملات پرکاربرد در مکالمه برای کمک به دیگران که در زبان انگلیسی استفاده می شوند به همراه مثال می پردازیم. امیدوارم مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیرد. با ما همراه باشید.

كمك كردن به ديگران به انگلیسی؛ جملات و عبارات کاربردی در مکالمه با مثال

در این بخش به عبارت ها و اصطلاحاتی می پردازیم که در مبحث کمک کردن به دیگران در زبان انگلیسی کاربرد داشته و به وفور استفاده می شوند.

۱٫ اگر بخواهیم به دوستی که در حال انجام کاری است کمک کنیم، عبارت های زیر را می گوییم:

(Do you) want any help?

کمک می خواهی؟

(Do you) need any help?

کمک لازم داری؟

Can I help?

می توانم کمک کنم؟

Can I give you a hand?

می توانم کمکت کنم؟

اگر بخواهیم به عبارت های بالا پاسخ مثبت دهیم، می گوییم:

Yes, if it’s no trouble.

بله، اگر زحمتی نیست.

Yes, if you don’t mind.

بله، اگر برایت اشکالی ندارد.

اگر بخواهیم به پیشنهاد کمک، پاسخ منفی بدهیم می گوییم:

No, thanks. I can manage.

نه متشکرم. از عهده اش برمی آیم.

No, that’s OK. I can do it myself.

نه خوبه. خودم می توانم انجامش بدهم.

۲٫ در موقعیت هایی که اندکی رسمی تر هستند، برای پیشنهاد کمک از عبارت های زیر استفاده می شود.

Would you like me to ….?

  انواع زمان آینده در انگلیسی با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

I’ll …. if you’d like.

۳٫ اگر کسی به ما پیشنهاد کمک کند و بخواهیم کمی تعارف کنیم می توانیم جمله زیر را بگوییم:

I appreciate your offering but I don’t want to trouble you.

از پیشنهادتان متشکرم ولی نمی خواهم به شما زحمت بدهم.

۴٫ اگر ما به کسی پیشنهاد کمک بدهیم و مخاطب ما پیشنهاد ما را رد کند یا تعارف کند و ما بخواهیم اصرار کنیم، می گوییم:

Oh, come on. Let me give you a hand.

تعارف نکن. بگذار کمکت کنم.

۵٫ در فروشگاه ها به هنگام خرید فروشنده ها اغلب با گفتن جمله زیر پیشنهاد کمک می کنند.

Can I help you?

اگر قصد خرید نداشته باشیم و فقط بخواهیم نگاهی به اجناس بیاندازیم، می گوییم:

No, thanks. I’m just looking.

ولی اگر قصد خرید داشته باشیم، می گوییم:

Yes, please. I’m looking for a digital camera.

۶٫ اگر بخواهیم به شخصی که اتفاق ناگواری برایش روی داده (مثلا زمین خورده یا تصادف کرده است) پیشنهاد کمک کنیم، از عبارت های زیر استفاده می کنیم.

Can I do anything to help?

هیچ کمکی از من بر می آید.

Is there anything I can do to help?

می توانم کمکی بکنم؟

What can I do to help?

چه کمکی از من بر می آید؟

Should I call an ambulance?

می خواهید زنگ بزنم آمبولانس بیاید؟

امیدواریم در این مطلب با مطالعه عبارات و اصطلاحات فوق مبحث كمك كردن به ديگران به انگلیسی را فرا گرفته باشید.

ادامه مطلب