مکالمه انگلیسی آب و هوا؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد

زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
مکالمه انگلیسی آب و هوا؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد

مکالمه انگلیسی آب و هوا، لغات، جملات و اصطلاحات ضروری و پرکاربرد عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در ادامه در خصوص انواع آب و هوا، انواع بارندگی ها، باران، برف، تگرگ، طوفان و … جملاتی آورده شده که شما زبان آموزان گرامی با مطالعه و تمرین آن ها می توانید در خصوص کیفیت و چگونگی آب و هوا به مکالمه با دوستان و اطرافیان تان بپردازید. با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

مکالمه انگلیسی آب و هوا؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد

در اولین بخش این مطلب به معرفی انواع آب و هوا و آموزش فصل ها به زبان انگلیسی می پردازیم. دانستن این لغات در حوزه هواشناسی و پیش بینی وضع هوا می تواند کمک شایانی بنماید.

لغات پرکاربرد مکالمه انگلیسی درباره آب و هوا

خیلی گرم (سرد)

Extreme (hot / cold)

شرایط آب و هوایی در ارتفاعات

Alpine

خنک

Cool

سرد

Cold

خیلی سرد و یخبندان

Freezing

ملایم

Mild

آفتابی

Sunny

مرطوب

Humid = damp = moist

خشک

Dry

گرم

Warm

داغ

Hot

خیلی گرم و سوزان

Scorcher

غبارآلود

Mist

صاف

Clear

طوفانی

Stormy

متغیر

Changeable

شرجی

Muggy

هوای خفقان آور

Stifling

ابری

Cloudy

کسل کننده

Dull

بارانی

Rainy

بادی

Windy

یخبندان

Freeze

مه آلود

Foggy

رعد و برق

Thunder and lighting

طوفان شدید – گردباد

Hurricane – typhoon

تگرگ

Hailstone

رگبار

Hailstorm

طوفان همراه با آذرخش (رعد)

Thunderstorm

برف

Snow

باران

Rain

تابش شدید نور خورشید

Sunshine

ابر

Cloud

باد

Wind

شرایط آب و هوایی سخت

Storm

بهار

Spring

تابستان

Summer

پاییز

Autumn – fall

زمستان

Winter

دوره یا فصولی که هوا مرطوب است

Wet

دوره یا فصولی که هوا خشک است

Dry

بهمن

avalanche

دستگاه تهویه هوا/ تهویه هوا

air conditioner/ air conditioning

دمای زیر صفر درجه

below freezing

حرف اضافه = below

صفت = freezing

بوران، کولاک

blizzard

(هوا) داغ

boiling hot

نسیم

breeze

سانتیگراد

Celsius

سرد

chilly

(هوا) صاف

clear

ابر/ ابری

cloud/ cloudy

اسم = cloud

صفت = cloudy

خنک

cool

درجه

degree

(باران) نم نم باریدن

drizzle

خشکسالی

drought

قحطی

famine

سیل

flood

مه/ مه آلود

fog/ foggy

اسم = fog

صفت = foggy

پیش بینی (هوا)، پیش بینی کردن

forecast

اسم/ فعل

خیلی سرد

freezing cold

سرما زدگی

frostbite

تگرگ

hail

گرما زدگی

heat stroke

مرطوب/ رطوبت

humid/ humidity

صفت = humid

اسم = humidity

وارونگی هوا

inversion

هواشناس/ هواشناسی

meteorologist/ meteorology

(هر دو) اسم

شرایط جوی

meteorological conditions

صفت = meteorological

اسم = conditions

(دما) منفی

minus/ negative

تا حدی ابری

partly cloudy

قید = partly

صفت = cloudy

باران (شدید) باریدن

pour

چاله ای که در آن آب باران جمع می شود

puddle

باران/ بارانی

rain/ rainy

اسم = rain

صفت = rainy

قطره باران

raindrop

رنگین کمان

rainbow

موقعی که باران بسیار شدیدی می بارد از این اصطلاح استفاده می شود

raining cats and dogs

فصل

season

برف/ برفی

snow / snowy

اسم = snow

صفت = snowy

دانه برف

snow flake

کولاک برف

snowstorm

خورشید/ (نور) آفتاب/ آفتابی

sun/ sunshine/ sunny

اسم = sun

اسم = sunshine

صفت = sunny

عینک آفتابی

sunglasses

کرم ضد آفتاب

sunscreen / suntan lotion

دما

temperature

دما سنج

thermometer

رعد و برق

thunder and lightening

باران سیل آسا

torrential rain

چتر

umbrella

اشعه فرابنفش

UV (ultra violet) rays

باد

wind

۱- هوا چطور است؟

What’s the weather like?

۲- هوا خوب و گرم است.

It’s nice and warm.

۳- هوا در شهر شما چطور است؟

What’s the weather like in your city?

۴- در تابستان داغ و در زمستان گرم است.

It’s hot in the summer and warm in the winter.

۵- در زمستان سرد و در تابستان خنک است.

It’s cold in the winter and cool in the summer.

جملات مکالمه انگلیسی آب و هوا

Types of weather

۶- هوای کشورت چطور است؟

What’s the weather like in your country?

۷- هوا در مناطق مختلف متفاوت است.

It varies in different regions.

۸- در شمال، معتدل و مرطوب است.

In the north, it’s mild/ temperate and wet/ damp/ moist.

۹- (هوا) اغلب بارانی است. بندرت آفتابی است.

It’s often rainy. It’s rarely sunny.

۱۰- (هوا) در اغلب اوقات ابری است.

It’s cloudy most of the time.

۱۱- آسمان ابری یا نیمه ابری است.

The sky is cloudy or partly cloudy.

۱۲- روزهای کمی آفتابی است.

There are few bright days.

۱۴- گاهی اوقات هوا مه آلود است.

At time it’s foggy/misty.

۱۵- در جنوب هوا داغ و خشک است.

In the south, it’s hot and dry.

۱۶- بعلاوه باد می وزد و یا هوا طوفانی است.

It’s also windy or stormy.

۱۷- باران خیلی کم می بارد و معمولا هیچ برف نمی بارد.

There’s very little rain and usually no snow.

۱۸- در غرب هوا سرد و پر برف است.

In the west, it’s cold and snowy.

۱۹- در شرق هوا گرم و خشک است. باران زیادی نمی بارد.

In the east, it’s warm and dry. There’s not much rain.

  آموزش فونتیک زبان انگلیسی و علایم آن | English Phonetics

جملات مربوط به انواع بارندگی در مکالمه انگلیسی آب و هوا

Types of precipitation

۲۰- دارد باران می بارد.

It’s raining.

۲۱- بیرون به شدت باران می بارد.

It’s pouring outside.

۲۲- دارد مثل سیل باران می بارد.

It’s raining cats and dogs.

۲۳- باران سنگینی می بارد.

It’s raining heavily.

۲۴- قطره های باران خیلی درشت است.

The raindrops are huge.

۲۵- دارد رگبار می بارد.

It’s showering.

۲۶- به شدت باران می بارد.

The rain is coming down in torrents.

۲۷- دیشب باران شدیدی بارید.

We had a torrential downpour last night.

۲۸- (منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.)

It’s drizzling. I like drizzles.

۲۹- (منظور باران سبک و متناوب است.)

It’s sprinkling.

۳۰-(منظور مخطوط باران و برف و یا باران و تگرگ است.)

It’s sleeting.

۳۱- شش ساعت است که بِلاوقفه باران می بارد.

It’s been raining nonstop for six hours.

۳۲- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)

We had a thundershower this morning.

۳۳- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگین است.)

We had a thunderstorm yesterday.

۳۴- جاده به علت باران لغزنده است.

The road is slippery because of the rain.

۳۵- بهنگام غروب باران های پراکنده خواهد بارید.

There will be scattered rains in the evening.

۳۶- راه رفتن زیر باران را دوست دارم.

I like walking in the rain.

۳۷- زیر باران خیس شدم.

I got wet in the rain.

۳۸- (از باران) خیس آب شده بودم.

I was soaked.

۳۹- تا مغز استخوانم خیس شد.

 I got wet to the skin/ bone.

۴۰- میزان بارندگی در این منطقه چقدر است؟

What’s the rate of rainfall in this area?

۴۱- باران قطع شده است. آسمان دارد صاف می شود.

The rain has stopped. It’s clearing up.

۴۲- فصل بارندگی در شهرت چه زمانی است؟

When’s the rainy season in your city?

۴۳- دارد برف می بارد.

I prefer snow to rain.

۴۴- برف را به باران ترجیح می دهم.

 I prefer snow to rain.

۴۵- برف سنگینی می بارد. دانه های برف خیلی درشت است.

It’s snowing heavily. The snowflakes are so big.

۴۶- رانندگی در بوران (برف سنگین به همراه باد شدید) واقعا مشکل بود.

It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard.

۴۷- بچه ها دارند آدم برفی درست می کنند.

The children are making a snowman.

۴۸- دارند گلوله برفی پرتاب می کنند.

They are throwing snowballs.

۴۹- لاستیک یخ شکن داری؟

Do you have snow tires?

۵۰- دارد تگرگ می بارد.

It’s hailing.

۵۱- دانه های تگرگ به این درشتی است.

The hailstones are this big.

۵۲- اینجا چند وقت به چند وقت تگرگ می بارد؟

How often does it hail here?

۵۳- تگرگ برای محصولات کشاورزی مضر است.

Hail is harmful to crops.

جملات رایج مکالمه انگلیسی آب و هوا (بخش دوم)

۱- هوای شهر شما چطور است؟

What’s the weather like in your city? How is the weather in your city?

۲- تابستان گرم/ داغ وزمستان خنک/سرد است.

It’s warm /hot in the summer and cool/ cold in the winter.

۳- هوای روستای ما معتدل/ مرطوب است.

The weather in our village is mild/damp.

۴- گاهی نسبتاً ابری است.

It’s partly cloudy sometimes.

۵- ۱۰ ساعت است که بدون وقفه برف می آید.

It has been snowing non- stop for ten hours.

۶- فکر کنم جاده ها امروز لغزنده باشد.

I think the roads are slippery today.

۷- میزان بارش باران در شهر شما چقدر است؟

What is the rate of rainfall in your city?

۸- برف ایستاده و هوا داره صاف میشه.

The snow has stopped and it’s clearing up.

۹- ما لاستیک یخ شکن نیاز داریم.

We need snow tires.

۱۰- انگشت های پایم به خاطر هوای سرد کبود شده است.

My toes have turned blue because of the cold weather.

۱۱- دیشب هوا ۱۰ درجه زیر صفر بود.

It was 10 degrees below zero last night.

۱۲- هوا امروز ۴ درجه بالای صفر است.

It’s 4 degrees above zero today.

۱۳- درجه هوا به زودی پایین می آید.

The temperature will drop down soon.

۱۴- دماسنج ۵ درجه سانیتگراد را نشان می دهد.

The thermometer shows 5°c.

۱۵- باید در مه سو پایین حرکت کنید.

You should use low beams in the fog.

۱۶- هر چند هوا خوب نبود ولی تعطیلات خوبی داشتیم.

We had a lovely holiday even though the weather was not very good.

۱۷- فردا هوا بادی/بارانی/طوفانی/آفتابی خواهد بود.

We are going to have a windy/rainy/stormy/sunny weather tomorrow.

۱۸- امیداورم این هوا تا آخر هفته ادامه پیدا کند.

I hope this weather keeps up for the weekend.

۱۹- به نظر می آید بارندگی تا آخر هفته ادامه داشته باشد.

It looks like that the rain is going to continue through the weekend.

۲۰- هوای امروز افتضاح است.

The weather is awful/terrible/horrible today.

۲۱- به نظر می رسد که زمستان سختی/ملایمی را در پیش داریم.

It looks we’re in for another hard/mild winter.

۲۲- هوای امروز آفتابی/ابری است.

Today is a sunny/cloudy day.

۲۳- امیدارم هوا همین طوری خوب بماند.

I hope the weather will stay fine like this.

۲۴- با احتیاط رانندگی کنید. مه غلیظ است.

Drive carefully! There is a thick fog tonight.

۲۵- در این هوای مه آلود فدرت دید کم است.

  اسامی پرندگان به انگلیسی؛ 40 پرنده مشهور

There is poor visibility in this foggy weather.

۲۶- به این هوا می گویی داغ؟ آدام می پزه.

You say it’s hot? It’s boiling/scorching.

۲۷- به این هوا میگویی سرد؟ داریم یخ می زنیم.

You say it’s cold? We are freezing.

۲۸- امروز هوا بدجوری سرد است.

It’s bitterly cold today.

۲۹- پیش بینی وضع هوای فردا را گوش کردی؟

Have you heard the weather forecast for tomorrow?

۳۰- باد شدید و بارندگی را پیش بینی کرده اند.

They are forecasting strong winds and rain.

۳۱- هواشناس تلویزیون گفت هوای فردا ابری با بارش های پراکنده خواهد بود.

The weatherman on TV said it will be cloudy tomorrow with scattered showers.

۳۲- هواشناسی آخر هفته را خوب و آفتابی اعلام کرد.

The weather forecast says the outlook for the weekend is fairly sky.

۳۳- بر اساس پیش بینی هواشناسی، بیشتر نقاط ایران فردا ابری خواهد بود.

According to the weather forecast, it will be cloudy in most parts of the country.

۳۴- او همچنین گفت یک جبهه سرد از دریای خزر به سوی تهران در حرکت است.

He also said a cold front from the Caspian Sea is moving down towards Tehran.

۳۵- راست میگویی؟! پس هوای سرد در راه است.

Really?! So the cold weather is on its way.

۳۶- تمام شب گذشته یخبندان شدید بود.

There was heavy frost last night.

۳۷- خودت را خوب بپوشان هوا سوز دارد.

Wrap up well. There is a chill in the air.

۳۸- من فکر نمی کنم هیچ وقت به سرما و رطوبت این محل عادت کنم.

I don’t think I ever really acclimatize to the cold and damp of this place.

۳۹- خوشبختانه قبل از اینکه طوفان شروع بشود رسیدیم خانه.

Luckily, we got home before the storm broke.

۴۰- وقتی طوفان تمام شد، می رویم بیرون.

When the storm dies down, we will go out.

۴۱- وقتی داشت گلف بازی می کرد، رعد و برق بهش زد.

He was struck by lightening when playing golf.

۴۲- کلاهم را باد برد.

My hat blew off in the wind.

۴۳- اینقدر باد شدید بود که داشت مرا می برد.

The wind was so strong that I was nearly blown over.

۴۴- ما صدای زوزه باد را در میان درختان می شنیدیم.

We could hear the wind whistling through the trees.

۴۵- دیشب برف سنگینی آمد.

We had a heavy fall of snow last night.

۴۶- ارتباط چند روستا به خاطر برف قطع شده است.

Several villages have been cut off by the snow.

۴۷- بیا برویم سورتمه سواری.

Let’s go sledging.

۴۸- بیا برف بازی کنیم. (گلوله برف به هم بزنیم)

Let’s have a snowball fight.

۴۹- در ارتفاعات بالا برف سنگینی آمده است.

There is heavy snow at high altitudes.

۵۰- برف سنگین تمام راه ها را به شهر ما مسدود کرده است.

Heavy snow has blocked all roads into our city.

۵۱- به خاطر بارش برف چند مسابقه کنسل شده.

Heavy snow has caused the cancellation of several matches.

۵۲- کی قرار است برف خیابان ها را پاک کنند؟

When are they going to clear the streets of snow?

۵۳- برف پارو کردن کار سختی است.

It’s hard work shoveling snow.

۵۴- در بعضی جاها برف تا زانو می رسید.

The snow was knee-deep in some places.

۵۵- ما بارش های برف فصلی را خواهیم داشت.

We will have seasonable snow showers.

۵۶- ما دو هفته در کلبه، وسط برف گیر کرده بودیم.

We were snowbound in the cottage for two weeks.

۵۷- هوا به پشت سر هم یا بارانی می شد یا آفتابی.

The weather alternated between rain and sunshine.

مکالمه انگلیسی آب و هوا؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد
مکالمه انگلیسی آب و هوا؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد

کلمات بیشتر برای مکالمه انگلیسی آب و هوا

بهمن

avalanche

فشارسنج

barometer

بوران

blizzard

نسیم

breeze

مرطوب

damp

شبنم

dew

نم نم باران آمدن

drizzle

خشکسالی

drought

مه آلود

foggy

یخبندان

frosty

تگرگ

hail

شرایط جوی

meteorological conditions

مه آلود

misty

باران شدید آمدن

pour

رنگین کمان

rainbow

رگبار

shower

سورتمه

sledge

آب برف

slush

دانه های برف

snow flakes

آدم برفی

snowman

ماشین برف روب

snow plough/snowplow

گلوله برف

snowball

آب شدن برف

thaw

قدرت دید

visibility

پوتین

wellingtons

در این آموزش قصد داریم تعدادی از لغات و اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را که مربوط به آب و هوا هستند و در مکالمات روزمره رایج می باشند معرفی کنیم.

Weather

آب و هوا

Forecast

پیش بینی وضعیت آب و هوا

Climatologist

هواشناس

Climatology

هواشناسی

Monsoon

دوره یا فصولی که باران شدید می بارد

Dry

دوره یا فصولی که هوا خشک است

Wet

دوره یا فصولی که هوا مرطوب است

Winter

زمستان

Autumn – fall

پاییز

Summer

تابستان

Spring

بهار

Storm

شرایط آب و هوایی سخت

Wind

باد

Cloud

ابر

Sunshine

تابش شدید نور خورشید

Rain

باران

Snow

برف

Thunderstorm

طوفان همراه با رعد

Hailstorm

رگبار

Hailstone

تگرگ

Hurricane – typhoon

طوفان شدید – گردباد

Thunder and lighting

رعد و برق

Storm cloud

ابرسیاهی که ممکن است باران همراه داشته باشد

Foggy

مه آلود

Freeze

یخبندان

Windy

بادی

Rainy

بارانی

Cloudy

ابری

Stifling

هوای خفقان آور

Muggy

شرجی

Changeable

متغیر

Stormy

طوفانی

Clear

صاف

Mist

غبارآلود

Scorcher

خیلی گرم و سوزان

Hot

داغ

Warm

گرم

Dry

خشک

Humid = damp = moist

مرطوب

Sunny

آفتابی

Mild

ملایم

Freezing

خیلی سرد و یخبندان

Cold

سرد

Cool

خنک

Alpine

شرایط آب و هوایی در ارتفاعات

  پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی با مثال و فیلم آموزشی

Moderate

ملایم – معتدل

Extreme (hot / cold)

خیلی گرم یا سرد

صفات مربوط به آب و هوا به همراه جمله نمونه

Sunny
having a lot of light from the sun

آفتابی

I hope it’s sunny tomorrow

امیدوارم فردا آفتابی باشه

Pleasant

enjoyable or attractive and making you feel happy

دلپذیر

I like the pleasant climate of Southern California

آب و هوا دلپذیر کالیفرنیای جنوبی رو دوست دارم

Warm

slightly hot, especially in a pleasant way

گرم

I hope we get some warm weather soon

امیدوارم به زودی هوای گرمی داشته باشیم

Cool

low in temperature, but not cold, often in a way that feels pleasant

خنک

The evening air was cool

هوای عصر سرد بود

Hot

something that is hot has a high temperature

بسیار گرم

It is so hot in July

در ماه جولای (هوا) خیلی گرم است

Humid

if the weather is humid, you feel uncomfortable because the air is very wet and usually hot

مرطوب و گرم/ شرجی

Tokyo is extremely humid in mid-summer.

در وسط تابستون توکیو خیلی شرجی است

Dry

having very little rain or moisture

خشک

The weather was hot and dry

هوا گرم و خشک بود

Sweltering

extremely hot and uncomfortable

بسیار گرم و سوزان

It was a sweltering August day

روزهای ماه اگست بسیار گرم و سوزان بود

Cold

when there is cold weather, the temperature of the air is very low

سرد

It was so cold this morning I had to scrape the ice off my windshield

امروز صبح خیلی سرد بود مجبور شدم یخ رو از شیشه جلوی ماشینم بتراشم

Icy – Extremely cold

بسیار سرد

He was biking in such an icy wind

او در چنین هوای بادی و سرد دوچرخه سواری میکرد

Freezing – Extremely cold

بسیار سرد

It’s freezing in this house. Can’t I turn on the heating.

هوای خونه خیلی سرده میتونم بخاری رو روشن کنم؟

Frosty – Extremely cold

بسیار سرد و یخ زده

It was a beautiful frosty morning

یک صبح سرد و یخ زده قشنگ بود

Wet – Rainy

بارانی

There’s more wet weather on the way

روزهای بارانی بیشتری در راهند

Damp – slightly wet, often in an unpleasant way

مرطوب و دلمرده

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا

A: It’s an ugly day today.

امروز روز خوبی نیست.

B: I know. I think it may rain.

میدونم. فکر می کنم احتمالا بارون بباره.

A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.

الان وسط تابستونه، نباید بارون بباره.

B: That would be weird.

عجیبه.

A: Yeah, especially since it’s ninety degrees outside.

آره، مخصوصا اینکه بیرون دمای هوا نود درجه است.

B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.

میدونم، وحشتناک میشد اگر بارون می بارید و هوای بیرون هم گرم بود.

A: Yes, it would be.

آره، همینطوره.

B: I really wish it wasn’t so hot every day.

ای کاش هر روز اینقد گرم نبود.

A: Me too. I can’t wait until winter.

منم آرزو می کردم اینطور بود. نمیتونم تا رسیدن فصل زمستان صبر کنم.

B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.

منم فصل زمستان رو دوست دارم، ولی گاهی اوقات هوا بیش از حد سرد میشه.

A: I’d rather be cold than hot.

من هوای سرد رو به هوای گرم ترجیح میدم.

B: Me too

منم همینطور.

مکمل یادگیری مکالمه انگلیسی آب و هوا

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

امیدواریم با مطالعه این مطلب مکالمه انگلیسی آب و هوا و لغات و اصطلاحات مورد نیازش رو به طور کامل یاد گرفته باشید.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب