انواع قید در زبان انگلیسی PDF و کاربرد آنها + مثال

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
انواع قید در زبان انگلیسی PDF و کاربرد آنها + مثال

انواع قید در زبان انگلیسی PDF به همراه کاربرد آنها عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. همون طور که می دانیم قید برای محدود کردن جمله به زمان، مکان یا حالت در جمله می آید. در آخر هم ترتیب قرار گرفتن قیدها در زبان انگلیسی در جمله ها را با هم مرور می کنیم.

در این مطلب از بلاگ لینگومن به آموزش قید ها در گرامر زبان انگلیسی و اینکه قید چیست و انواع قیدها به همراه مثال می پردازیم. از قید ها برای اضافه کردن اطلاعاتی به یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کنند کـه در ایـن صورت معرف (modifier) نامیده می‌شوند.

بعد از یادگیری انواع قید در انگلیسی می رویم سراغ کاربرد هایشان در این زبان و با مثال یاد می گیریم که چه طور قیدها را در انگلیسی در جمله ها به کار ببریم. پس با ما همراه باشید.

قید چیست با مثال

قید در انگلیسی (adverb) می تواند برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار برود. آنها می توانند اطلاعات بیشتری به ما بدهند و یا شدت چیزی را مشخص کنند. قیدها معمولا سوالاتی همچون چطور؟، کی؟، کجا؟ و چقدر را پاسخ می دهد.

به مثال های زیر توجه کنید:

Brian walks slowly.

برایان آرام راه می رود (برایان چطور راه می رود؟ => آرام)

در جمله بالا همانطور که مشاهده می کنید قید (slowly) اطلاعات بیشتری در مورد فعل (walks) به ما می دهد.

Richard called me yesterday.

ریچارد دیروز به من زنگ زد (ریچارد کی به من زنگ زد؟ => دیروز)

Marry lives in a village.

ماری در یک روستا زندگی می کند (ماری کجا زندگی می کند؟ => در یک روستا)

His exam is extremely important.

امتحان او بی نهایت مهمه (امتحان او چقدر مهمه؟ => بی نهایت)

در این مثال قید (extremely) میزان شدت صفت (important) را مشخص می کند.

My computer works very well now

کامپیوترم الان خیلی خوب کار می کند (کامپیوترم الان چقدر خوب کار می کند؟ => خیلی (خوب))

در جمله بالا قید (very) میزان شدت قید دیگر (well) را مشخص می کند.

نحوه ساخت قید در انگلیسی

ساختار قید در زبان انگلیسی

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قیدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

۱- قیدهایی که با اضافه کردن ly به یک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowly
brave → bravely
quick → quickly

۲- قیدهایی که همان ساختار صفات را دارا هستند، یعنی هم می‌توانند به صورت قید به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

۳- قیودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

اکثر مواقع با اضافه کردن پسوند ly به یک صفت می توانیم قید بسازیم (به طور کلی پسوند ly در انتهای کلمات نشانه قید است):

quick + ly => quickly

careful + ly => carefully

clear + ly => clearly

اگر حرف آخر یک صفت e باشد آن را حذف می کنیم و y را جایگزین آن می کنیم:

regrettable + ly => regrettably

  اسم درس ها به انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، کره ای، ژاپنی و اسپانیایی

horrible + ly => horribly

اگر حرف آخر یک صفت y باشد آن را حذف می کنیم و ily را جایگزین آن می کنیم:

Happy + ly = happily

و اگر یک صفت به ic ختم شود آن را حذف می کنیم و cally را جایگزین آن می کنیم:

historic + ly = historically

همانطور که قبلا اشاره شد ly یک نشانه کلی برای قید است و استثنائاتی هم وجود دارد. کلمات زیر که به ly ختم می شوند صفت هستند:

costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, ugly, unlikely

همچنین کلمات زیر که به ly ختم نمی شوند قید می باشند:

well, fast, very, never, always, often, still

انواع قید در انگلیسی به همراه مثال و کاربرد

قید زمان در انگلیسی (adverb of time)

قید زمان برای زمان وقوع چیزی به کار می روند. آنها سوال کی؟ را پاسخ می دهند. این نوع از قیدها نیز اغلب برای افعال استفاده می شود.

چند قید زمان در انگلیسی

today, yet, still, recently, soon, now, then, …

You can stay with us until then.

(تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

مثال:

I want the book now!

من کتاب را الان می خوام! (من کتاب را کی می خوام؟ => الان)

Mark came here yesterday.

مارک دیروز به اینجا آمد (مارک کی به اینجا آمد؟ => دیروز)

به چند قید زمان دقت کنین:

today-yet-still-recently-soon-now-then…

قیدهای زمان معمولا تو آخر جمله قرار می گیرن. مثال:

I’m going to London today.

What did you do yesterday?

She has a new hairstyle now.

You can stay with us until then.

اما اگه تمرکز اصلی جمله قیدهای زمان نباشه این قیدها می تونن ابتدای جمله هم قرار بگیرن. به مثالای زیر دقت کنین.

Today I’m going to London.

Every year I have a great time with my family.

قید مقدار در انگلیسی (adverb of degree)

قید مقدار به شدت چیزی اشاره می کند. آنها سوال چقدر؟ یا تا چه حد؟ را پاسخ می دهند. این نوع از قیدها برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار می رود.

چند قید مقدار در انگلیسی

very, too, so, quite, much, rather, …

They are not really my parents.

(آنها واقعاً والدین من نیستند)

She is very beautiful

او خیلی زیباست (او چقدر زیباست؟ => خیلی)

I completely agree with you

من کاملا باهات موافقم (تا چه حد؟ => کاملا)

از جمله قیدهای مقدار به عنوان مثال می شه به موارد زیر اشاره کرد:

very-too-so-quite-much-rather…

They are not really my parents.

The books are not too much expensive.

این نوع از قیدها هم نسبت به میزان تمرکز جمله بر آن ها می تونن وسط یا حتی ابتدای جمله هم قرار بگیرن. به جملات زیر توجه کنین.

Really they are not my parents.

I love you so much.

قید تکرار در انگلیسی (adverb of frequency)

قید تکرار به تعداد دفعاتی اشاره می کنند که چیزی اتفاق می افتد. رایج ترین قید های تکرار عبارتند از:

always

frequently

generally

hardly ever

never

normally

occasionally

often

rarely

regularly

seldom

sometimes

usually

twice

always.

Sometimes I write to him.

(گاهی به او نامه می‌نویسم)

I watch TV daily

من روزانه تلوزیون تماشا می کنم

Sometimes he goes to the movies

او بعضی وقت ها به سینما می رود

I always drive

من همیشه رانندگی می کنم

به قیدهای تکرار زیر توجه کنین.

twice-sometimes-often-always-never…

این قیدها هم می تونن ابتدای جمله بیان اما معمولا وسط جمله قرار می گیرن.

Sometimes I think I’d like to live somewhere else.

Usually I get up early.

I always/usually get up early.

توجه: Always-rarely-ever-seldom-never نمی تونن اول جمله قرار بگیرن. البته However-always-never می توانن ابتدای جمله های امری قرار بگیرن. دقت کنید:

Always look in the mirror before starting to drive.

Never ask her about her marriage.

قید حالت در انگلیسی (adverb of manner)

قید حالت به حالت یا نحوه اتفاق افتادن چیزی اشاره می کنند. این نوع از قیدها سوال چطور؟ را پاسخ می دهند که اغلب برای افعال بکار برده می شوند.

My friend writes qickly

دوستم سریع می نویسد (دوستم چطور می نویسد؟ => سریع)

Drivers should drive carefully

رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند (رانندگان باید چطور رانندگی کنند؟ => با احتیاط)
نکته: از قید حالت معمولا برای افعال کنشی استفاده می شود و نه برای افعال حالتی:

They are happily
It seems strangely

در دو جمله بالا هر دو فعل (are و seem) از افعال حالتی هستند و به همین دلیل نمی توان از قید حالت برای آنها استفاده کرد.

چند قید حالت در انگلیسی

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, …

  اصطلاحات چشم پزشکی به انگلیسی؛ 40+ جمله و اصطلاح رایج + فیلم آموزشی

The children are playing happily.

(بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)

Snails crawl very slowly.

(حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

قید مکان در انگلیسی (adverb of place)

قید مکان به جایی که چیزی در آن اتفاق می افتد اشاره می کند. آنها سوال کجا؟ را پاسخ می دهند. افعال مکان نیز اغلب برای افعال بکار می روند. به چند مثال توجه کنید:

Please put the chair here

لطفا صندلی را اینجا بگذارید (کجا؟ => اینجا)

Two cars were parked outside

دو ماشین بیرون پارک شده بودند (دو ماشین کجا پارک شده بودند؟ => بیرون)

چند قید مکان در انگلیسی

up, down, there, here, above, below, near, …

How long have you been waiting here?

(شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

نحوه قرار گرفتن قید در جملات انگلیسی

نحوه قرارگیری قیدها در جملات یک بحث بسیار مفصل است، در اینجا ما به چند نکته کلی در خصوص جایگاه قید در جملات اشاره می کنیم:

به طور کلی هنگامی که قید در انگلیسی برای یک فعل بکار برده می شود می تواد در سه موقعیت در جمله قرار گیرد؛ ابتدای جمله، در میانه جمله و در انتهای جمله.

Now I’m going to watch TV

الان قصد دارم تلوزیون تماشا کنم

He often cleans his room

او اغلب اتاقش را تمیز می کند

Jennifer drives carefully

جنیفر با احتیاط رانندگی می کند

وقتی که یک قید در انگلیسی برای صفت یا قیدی دیگر بکار برده می شود معمولا قبل از صفت یا قیدی که برای آن بکار برده می شود قرار می گیرد:

She came very quickly

او خیلی سریع آمد

در این جمله قید (very) برای قیدی دیگر (quickly) بکار برده شده است و به همین دلیل قبل از quickly بکار رفته است.

The food was quite delicious

غذا واقعا خوشمزه بود

در این مثال قید (quite) برای صفت (delicious) استفاده شده است و به همین دلیل قبل از delicious استفاده شده است.

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

۱- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی)  

قیدفاعلعبارت فعلی+ …
Sometimesshearriveslate.

۲- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین:

فاعلاولین فعل معینقیدبقیه عبارت فعلی+ …
Shehasalwaysarrivedlate.

ب) پس از فعل be:

فاعلBEقید+ …
Sheisalwayslate.

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):

فاعلقیدفعل مسندی+ …
Shesometimesarriveslate.

۳- در انتهای عبارت (پایانی):  

فاعلعبارت فعلی+…قید
Shearriveslatesometimes.

در جدول زیر متداول ترین مکان قیدها در جملات نشان داده شده است:

نوع قیدمکان قیدمثال
حالتپایانیHe never drives fast.
مکانپایانیWe can stay there.
زمانپایانیI’ll see you tomorrow.
مقدارمیانیThis book is rather boring.
تکرارمیانیI have never seen him before

ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات

ﻗﻴﺪ ﺣﺎﻟﺖ + ﻗﻴﺪ ﻣﻜﺎﻥ + ﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ

He studies his book carefully in library every Saturday.

Carefully = قید حالت

In library = قید مکان

Every Saturday = قید زمان

این ترتیب را به خاطر بسپارید.

یک نکته در خصوص ترتیب قید ها در زبان انگلیسی

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک نوع قید در انتهای جمله ظاهر شود. در این صورت معمولاً ترتیب قرارگیری آنها در جمله بدین صورت خواهد بود:

۱- قید حالت ۲- قید مکان ۳- قید زمان

مثال:

You are driving too fast today. (به ترتیب قیود حالت و زمان)

Sit quietly here. (به ترتیب قیود حالت و مکان)

تو آموزش قبلی به معرفی قید ها تو زبان انگلیسی پرداختیم و ترتیب قرار گرفتن اون ها رو تو جمله ها آموزش دادیم. حالا تو این آموزش به بررسی کاربرد قید در انگلیسی خواهیم پرداخت.

آموزش گرامر زبان انگلیسی : قیدها | Adverbs in English Grammar
آموزش گرامر زبان انگلیسی : قیدها | Adverbs in English Grammar

قیدها در انگلیسی

کاربرد قیدها در زبان انگلیسی

۱- چگونگی انجام فعل

He drove slowly.—How did he drive?

۲- معرف صفت

He drove a very fast car.—–How fast was his car?

۳- معرف یک قید دیگر

She moved quite slowly down the aisle. —-How slowly did she move?

قیدها در حقیقت اینکه کی، چرا، کجا و تحت چه شرایطی یه اتفاق افتاده یا قراره بیفته رو بیان می کنن.

اکثرا قیدها به ly– ختم می شن اما ly– نمی تونه تضمین خوبی برای قید بودن باشه چرا که کلماتی هستن که به ly– ختم می شن و قید هم نیستن بلکه صفت هستن. ببینین:

lovely-lonely-motherly-friendly-neighborly.

مثال:

That lovely woman lives in a friendly neighborhood.

  آدرس دادن به انگلیسی + جملات پرکاربرد با مثال و فیلم آموزشی

قید می تونه معرف صفت باشه اما صفت نمی تونه قید رو معرفی کنه.

از more-most-less-least برای نشان دادن درجه قید استفاده می شه.

With sneakers on, she could move more quickly among the patients.

The flowers were the most beautifully arranged creations I’ve ever seen.

She worked less confidently after her accident.

That was the least skillfully done performance I’ve seen in years.

ساختار as—–as می تونه برای ساختن قیدهایی که برابر و یکسان هستند استفاده بشه.

He can’t run as fast as his sister.

تعدادی از قیدها دو فرم دارن: یکی با ly– و دیگری بدون ly-. و این دو معانی متفاوتی دارن.

He arrived late.

Lately,he couldn’t seem to be on time for anything.

گاهی قیدها مثل یک تشدید کننده بر یک چیز عمل می کنن. این قیدها می تونن تاکیدی، تفصیلی و یا برای موارد دیگه ای که خفیف تر هستن استفاده بشن. به مثالای زیر دقت کنین.

تاکیدی:

I really don’t believe him.

He literally wrecked his mother’s car.

She simply ignored me.

They’re going to be late, for sure.

تفصیلی:

The teacher completely rejected her proposal.

I absolutely refuse to attend any more faculty meetings.

They heartily endorsed the new restaurant.

I so wanted to go with them.

We know this city well.

موارد خفیف:

I kind of like this college.

Joe sort of felt betrayed by his sister.

His mother mildly disapproved his actions.

We can improve on this to some extent.

The boss almost quit after that.

The school was all but ruined by the storm.

استفاده از قید در اعداد ترتیبی

First- Second- third- Fourth…

قیدها می تونن اول، وسط و یا آخر جمله بیان. به عنوان مثال به قید حالت تو جملات زیر دقت کنین:

اول

Solemnly the minister addressed her congregation.

وسط

The minister solemnly addressed her congregation.

آخر

The minister addressed her congregation solemnly.

همچنین قیدهای تکرار می تونن تو موقعیت های مختلف تو جملات ظاهر بشن.

قبل از فعل اصلی

I never get up before nine o’clock.

مابین فعل کمکی و فعل اصلی

I have rarely written to my brother without a good reason.

قبل از فعل Used to

I always used to see him at his summer home.

قیدهای زمان می تونن هم قبل از فعل اصلی و هم مابین فعل کمکی و فعل اصلی ظاهر بشن.

قبل از فعل اصلی

He finally showed up for batting practice.

مابین فعل کمکی و فعل اصلی

She has recently retired.

نکته دیگر اینکه قیدها به این ترتیب تو جملات می آن:

حالت + مکان + تکرار + زمان

توجه کنین:

Beth swims enthusiastically in the pool every morning before dawn.

Dad walks impatiently into town every afternoon before supper

My friend naps in her room every morning before lunch

قیدهای باقاعده تماما به ly– ختم می شن.

dangerously-carefully-nicely-horribly-easily-electronically

قیدهای بی قاعده متفاوت هستد و ly– نمی گیرن.

Well-Fast-Hard

اگه صفتی به y ختم بشه، y رو برمی داریم و i رو جایگزین می کنیم و بعد از اضافه کردن ly– به قید تبدیل می شه. مثال:

Happy

Happi

Happily

اما استثنا هم داریم: Shy

shyly

اگه صفتی به le– ختم بشه به جای آن ly– قرار می دیم و به قید تبدیل می شه.

Terrible

Terribly

اگه صفت به e– ختم بشه بدون تغییر ly– رو اضافه می کنیم و به قید تبدیل می شه. مثل:

Safe → Safely

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → truly
due → duly
whole → wholly

۳- در صفاتی که به able یا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گیرد:

probable → probably
possible → possibly

۴- صفاتی که به یک حرف با صدا و یک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گیرند:

actual → actually
general → generally

مکمل یادگیری قید در انگلیسی

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و قید های انگلیسی رو به خوبی یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر گرامر زبان انگلیسی پیشنهاد می کنم 5 روش یادگیری گرامر زبان انگلیسی (سریع، آسان و کاربردی) رو فراموش نکنین.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

بحث قید در انگلیسی و انواع آن را در اینجا به پایان می بریم.

ادامه مطلب

دانلود فایل