ضمایر ملکی در آلمانی؛ آموزش جامع و کامل با مثال و تمرین

زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
ضمایر ملکی در آلمانی؛ آموزش جامع و کامل با مثال و تمرین

آموزش ضمایر ملکی در آلمانی عنوان این مطلب از بلاگ لینگومن است. در این درس ابتدا گرامر مربوط به ضمایر ملکی در زبان آلمانی را با ترجمه فارسی و همچنین تمرین مربوط به آن را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

بعد از آن اصطلاح یا ضرب المثلی را برای شما ارائه می دهد که با جملات مربوط به زبان آلمانی آشنا شوید. با کلیک بر روی دکمه ادامه مطلب، می توانید این درس را مشاهده کنید.

آموزش ضمایر ملکی در آلمانی با مثال و تمرین

Grammatik (گرامر) ضمایر ملکی

ترجمه فارسیFeminin (مونث)Maskulin + Neutrum (خنثی + مذکر)
مال من meinemeinich
مال توdeinedeindu
مال شماIhreIhrSie
مال اوseineSeiner
مال اوihreihrsie
مال اوseineSeines
مال ماunsereunserwir
مال شماهاeureeuerihr
مال شماIhreIhrSie
مال آنهاihreihrsie

Übung ، تمرین ضمایر ملکی در آلمانی 

جاهای خالی را با یک ضمیر ملکی مناسب پر کنید.

Ist das ……… (مال تو) Buch? — Nein, das ist ………. (مال او) Buch.
Möchtest du ……….. (مال ما) neues Haus sehen? Ja, gern.
Lisa und ………… (مال او) Schwester möchten …………. (مال آنها) Auto (s) waschen.
………… (مال ما) Eltern (pl) wohnen in Hamburg. …………. (مال آنها) Haus (s) ist sehr gross.

پاسخ تمرین‌

۱٫ dein, sein / ihr         

۲٫ unser           

۳٫ ihre / ihr            

۴٫ Unsere, Ihr

  ایام هفته به انگلیسی، آلمانی، فرانسه + ماه ها و فصل ها با معنی

Redensart

اصطلاح

Einen Augenblick bitte.

اَینِن آوگِن بلیک بیته

یک لحظه صبر کنید لطفا.

Sprichwort

ضرب المثل

Kein Rauch, ohne Flamme

کاَین راوخ اُنه فلامه

هیچ دودی بی آتش نیست. (تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها)

امیدواریم با مطالعه این مطلب ضمایر ملکی در آلمانی را به خوبی فراگرفته باشید.

ادامه مطلب