آموزش گرامر not only but also در زبان انگلیسی

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
آموزش گرامر not only but also در زبان انگلیسی

آموزش گرامر not only but also (نه تنها … بلکه … ) در زبان انگلیسی عنوان این مطلب لینگومن است. این عبارت بسیار در زبان انگلیسی کاربردی است و به وفور از آن در مکالمه و متون استفاده می شود. با هم به صورت مفصل به این مقوله گرامی می پردازیم.

قاعده گرامر not only but also

به دو قاعده ی زیر توجه کنید و آن ها را به خاطر بسپارید.

Not only + (X) + but + (Y) + as well

Not only + (X) + but also + (Y)

اگر (x)  صفت باشد (y)  نیز صفت و اگر (x) فعل باشد (y) نیز فعل خواهد بود.

 حال دو جمله زیر را مقایسه کنید.

l not only cleaned the room but washed the car as well

من نه تنها اتاق را تمیز کردم بلکه اتومبیل را هم شستم.

I not only cleaned the room but also washed the car

نه تنها اتاق را تمیز کردم بلکه اتومبیل را هم شستم.

همان طور که ملاحظه می فرمایید معنی دو جمله فوق کاملا یکسان است.

نکته: چنانچه در جمله فعل مُدال استفاده شود، محل فعل مدال در جمله بعد از فاعل و قبل از not only خواهد بود. به عنوان مثال:

You must not only wash the dishes but sweep the floor as well.

شما نه تنها باید ظرف ها را بشویید بلکه باید کف اتاق را نیز جارو کنید.

You must not only wash the dishes but also sweep the floor

شما نه تنها باید ظرف ها را بشویید بلکه باید کف اتاق را نیز جارو کنید.

  چگونه گرامر انگلیسی را یاد بگیریم؟ 5 روش سریع، آسان و کاربردی

نکته مهم: چنان چه not only در ابتدای جمله و اولین لغت جمله باشد، بلافاصله فعل کمکی زمان مربوط به جمله بعد از آن به کار می رود به این مثال توجه کنید:

Not only did he wash the car, but also cleaned the yard

او نه تنها اتومبیل را شست بلکه حیاط را نیز تمیز کرد.

مکمل یادگیری گرامر not only but also

برای مطالعه بیشتر در خصوص گرامر not only but also و سایر مباحث گرامری زبان انگلیسی می توانید به کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی Fundamentals of English Grammar و سایر کتاب های موجود در بخش گرامر زبان انگلیسی سایت مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم از این مطلب گرامر not only but also را به خوبی فراگرفته باشید.

ادامه مطلب