آموزش فونتیک زبان انگلیسی و علایم آن | English Phonetics

زمان مطالعه: 10 دقیقه
آموزش فونتیک زبان انگلیسی و علایم آن | English Phonetics

آموزش فونتیک زبان انگلیسی (English Phonetics) عنوان این مطلب از لینگومن است. دانستن فونتیک انگلیسی در نحوه خواندن تلفظ کلمات انگلیسی در دیکشنری ها بسیار کاربردی و مفید است. به طوری که عدم آشنایی با این علایم، می تواند زبان آموز را از بخش بسیار مهمی از کلمه که همانا تلفظ آن لغت است، محروم کند.

فونتیک چیست؟

معمولا در ديکشنری های زبان انگلیسی برای نشان دادن تلفظ کلمات و آشنایی با علائم فونتیک از سيستم IPA استفاده می شود. این سیستم مخفف International Phonetic Alphabet به معنی الفبای آوایی بین المللی است. به طور معمول کنار لغت ها در دیکشنری ها و قبل از توضیح کلمه، علائم فونتیک تلفظ آن لغت آورده می شود که به کمک آن تلفظ صحیح آن کلمه ممکن می شود. در این مطلب علائم فونتیک یا آوائی حروف معرفی می شوند.

* علائم فونتیک انگلیسی حروف صدادار:

ʌ / آ کوتاه / مثل: cup, luck

ɑ / آ کشیده / مثل : arm, father

æ / اَ /مثل:cat, black

e / اِ کوتاه/ مثل: met, bed

ə / بین اِ و اَ/ مثل: away, cinema

ɜ:r / اِ کشیده/ مثل: turn, learn

ɪ / ای کوتاه/ مثل: hit, sitting

 i / ای کشیده/ مثل: see , heat

ɒ / آ کشیده/ مثل: hot, rock

ɔ / آ کشیده/  مثل: call, four

ʊ / اُ کوتاه/  مثل: put, could

  مکالمه انگلیسی در مورد ظاهر افراد؛ 30+ جمله کاربردی + فیلم

u / او کشیده/ مثل: blue, food

aɪ / آی/ مثل: five, eye

aʊ / اَو/ مثل: now, out

əʊ (uk), oʊ (us)/ اُو/ مثل: go, home

eər / اِ کشیده/ مثل: where, air

eɪ / اِی/ مثل: say, eight

ɪər / ای یِ/ مثل: near, here

ɔɪ / اُی/ مثل: boy, join

ʊər / یو اِ/ مثل: pure, tourist

نکات مربوط به علائم فونتیک یا آوائی حروف صدادار:

نکته ۱: علامت r که در ساختار علائم فونتیک مثل ʊər ,ɪər ,eər ,ɜ:r وجود دارد نشان می دهد که این حرف همواره در انگلیسی آمریکایی تلفظ می شود، اما در انگلیسی بریتانیایی تلفظ نمی گردد، مگر اینکه بعد از آن یک حرف صدادار قرار بگیرد.

نکته ۲: معمولا در انگلیسی آمریکایی صداهای :ɑ، ɒ و :ɔ به یک شکل تلفظ می شوند.

نکته ۳: علائم فونتیک لهجه آمریکایی به صورت (US) و علائم فونتیک بریتانیایی به صورت (UK) در مقابل کلمات نشان داده می شوند.

علائم فونتیک انگلیسی به فارسی (حروف بی صدا):

b /ب/ مثل:  bad, lab

d /د/ مثل: did , lady

f /ف/مثل: find, if

g /گ/ مثل: give, flag

h /ح/ مثل: how, hello

j /ی/ مثل: yes, yellow

k /ک/مثل: cat, black

l /ل/ مثل: leg, little

m /م/ مثل: man, lemon

n /ن نوک زبانی/مثل: no, ten

ŋ /ن انتهای زبان یا حلقی/ مثل: sing, finger

p /پ/مثل: pet, map

r /ر/ مثل: red, try

s /س/ مثل: sun, miss

ʃ /ش/ مثل: she, crash

t /ت/ مثل: tea, table

tʃ /چ/ مثل: check, church

θ / ص چسبیده به دندان/ مثل: think, both

ð / ض چسبیده به دندان/ مثل: this, mother

v / واو معمولی/ مثل: voice, five

w / واو لب غنچه ای/ مثل: wet, window

  مکالمه انگلیسی در مورد ازدواج، نامزدی، طلاق و خانواده + فیلم آموزشی

z / ز معمولی/ مثل: zoo, lazy

ʒ /ژ/ مثال: pleasure, vision

dʒ /ج/ مثل: just, large

نکات مربوط به علائم فونتیک انگلیسی حروف بی صدا:

نکته ۱: علائم فونتیک n و ŋ هر دو نشان دهنده صدای “ن” می باشند، با این تفاوت که علامت n  با چسباندن نوک زبان با سقف دهان تلفظ می شود و یک صدای “ن” کامل و رسا را ایجاد می کند، در حالی که علامت ŋ بدون تماس نوک زبان با سقف دهان و به صورت ته حلقی تلفظ می شود که یک صدای ضعیف و خفیفی از “ن” متصل به حرف بی‌صدای بعدی آن ایجاد می نماید.

نکته ۲: برای تلفظ صداهای (θ) ص چسبیده به دندان) و (ð) ض چسبیده به دندان باید ابتدا نوک زبان به دندان های جلویی بالا چسبیده و سپس صداهای “ص” و “ض” ادا گردند.

نکته ۳: هنگام تلفظ علامت w لب ها باید مثل ماهی غنچه شوند و سپس حرف “واو” ادا گردد، اما هنگام تلفظ علامت v لب ها در وضعیت عادی خود قرار داشته و حرف “واو” تلفظ می شود.

مکمل یادگیری علائم فونتیک زبان انگلیسی

برای آموزش علائم فونتیک انگلیسی pdf به بهترین شکل می توانید به فیلم آموزش تلفظ لغات زبان انگلیسی Master Spoken English و یا کتاب English Phonetics and Phonology و نیز سایر منابع موجود در سایت در خصوص آموزش آواشناسی و فونتیک زبان انگلیسی مراجعه کنید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

  Inversion چیست؟ آموزش گرامر وارونگی در انگلیسی با مثال و فیلم آموزشی

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب