تفاوت Whoever و Whomever در زبان انگلیسی

تفاوت Whoever و Whomever در زبان انگلیسی

تفاوت whoever و whomever در انگلیسی و کاربرد آنها عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در اینجا به آموزش جمله واره های Whoever و Whomever در زبان انگلیسی پرداخته و نکات مهمی را در این خصوص خدمت شما زبان آموزان گرامی تقدیم می کنیم. دانستن این نکات می تواند در دانش زبانی هر شخصی که علاقمند به یادگیری عمیق و کاربردی زبان انگلیسی است و نیز قصد ترجمه صحیح، روان و رسا از متنی را دارد کمک شایانی بنماید. با ما در ادامه مطلب همرا باشید.

تفاوت Whomever و Whoever در زبان انگلیسی

برای اینکه تشخیص دهیم که در یک جمله whoever به کار برده شود یا whomever از قانون he/him در بخش دارای who/whom استفاده می کنیم.

He = whoever
Him = whomever

قانون اول

وجود whoever و whomever مشخص کننده یک جمله واره وابسته است.از whoever یا whomever طوری استفاده کنید که در انطباق با فعل جمله واره وابسته باشد. این کار را بدون توجه به بقیه بخش های جمله انجام دهید.

Give it to whoever/whomever asks for it first.

در این جمله اگر به بخش وابسته بخش پس از (whoever/whomever) توجه کنید، متوجه می شوید که he مناسب این جمله است چون جمله واره ما فاقد فاعل است.

در هر جمله یا جمله واره وجود فاعل (نهاد) به وجود مفعول ارجحیت دارد. به این معنا که در هر یک از ساختارها حتما” باید نهاد وجود داشته باشد ولی مفعول جنبه ثانوی دارد.

  انواع بفرمایید به انگلیسی؛ آموزش جامع و کامل با مثال

Give it to whoever asks for it first

We will hire whoever/whomever you recommend

در مثال بالا چون در بخش جمله واره فاعل موجود است پس باید مفعول (him) قرار گیرد تا معنی جمله کامل شود.

We will hire whomever you recommend

We will hire whoever/whomever is most qualified

 We will hire whoever is most qualified

قانون دوم

هر گاه جمله واره دارای whoever/whomever نهاد (فاعل) فعلی باشد که پس از جمله واره قرار گرفته است، برای تشخیص استفاده صحیح به داخل جمله واره نگاه کنید.

Whoever is elected will serve a four-year term

کلمه whoever نهاد فعل elected است. جمله واره whoever is elected فاعل will serve است.

Whomever you elect will serve a four-year term

در جمله واره بالا whomever مفعول elect است  و whomever you elect فاعل will serve است.

کلمه whomever نسبت به whom شیک تر و باکلاس تر به حساب می آید. خیلی ها از آن استفاده می کنند تا ناخواسته و خیلی زیرپوستی بافرهنگ تر جلوه کنند.

مکمل یادگیری تفاوت whoever و whomever

برای کسب اطلاعات بیشتر و یادگیری بهتر گرامر زبان انگلیسی می توانید به کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی Fundamentals of English Grammar یا نرم افزار گرامر و دیکشنری Verbix برای کامپیوتر Verbix for PC مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

  ضمایر انعکاسی در انگلیسی با مثال، شرح و توضیح کامل + فیلم

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

در اینجا مبحث تفاوت Whoever و Whomever در زبان انگلیسی را پایان می بخشیم. امیدواریم با مطالعه این مطلب آموزش لازم را دریافت کرده باشید.

ادامه مطلب