تبدیل جمله Active به Passive؛ آموزش اکتیو و پسیو در انگلیسی

زمان مطالعه: ۲۵ دقیقه
جملات معلوم و مجهول در انگلیسی؛ تبدیل جمله Active به Passive و برعکس

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی؛ تبدیل جمله Active به Passive و برعکس تبدیل جملات مجهول به معلوم در زبان انگلیسی و نیز گرامر جملات مجهول (Passive voice) و جملات معلوم در انگلیسی (Active Voice) موضوع این مطلب وبلاگ لینگومن است. جمله معلوم و مجهول در انگلیسی از پرکاربردترین بخش های گرامر زبان انگلیسی است. یادگیری این مبحث می تواند در تسلط بر جمله بندی و مهارت ریدینگ در زبان انگلیسی برای شما زبان آموزان عزیز مفید باشد.

جملات Passive و Active در انگلیسی؛ تبدیل جمله Active به Passive

به طور کلی ما وقتی از ساختار جملات مجهول استفاده می کنیم که یا بخواهیم تمرکز را از روی فاعل به مفعول انتقال دهیم (به عبارتی دیگر ساختار مجهول مفعول را به مهم ترین قسمت جمله تبدیل می کند)، و یا اینکه واقعا ندانیم چه کسی کاری را انجام داده باشد (فاعل جمله نامشخص است).

مثال:

Ali gave a pen to Ehsan

علی یک خودکار به احسان داد.

A pen was given to Ehsan.

یک خودکار به احسان داده شد.

جمله اول معلوم است چون فاعل آن (Ali) مشخص است، ولی فاعل جمله دوم مشخص نیست و به همین دلیل جمله دوم مجهول است.

تاکید جمله اول روی فاعل (Ali) است، ولی در جمله دوم تاکید روی مفعول (A pen) می باشد.

Researchers at Harvard University discovered a new element.

محققان دانشگاه هاروارد یک عنصر جدید کشف کردند.

A new element was discovered by researchers at Harvard University.

یک عنصر جدید به وسیله محققان دانشگاه هاروارد کشف شد.

جمله اول یک جمله معلوم است و تاکید آن بر روی فاعل (Researchers) است، ولی جمله دوم یک جمله مجهول است و تاکید آن روی مفعول (A new element) است.

نحوه تبدیل جمله Active به Passive در انگلیسی

برای این کار ابتدا فاعل را از ابتدای جمله حذف می کنیم و مفعول را به جای آن می آوریم. سپس با در نظر گرفتن اینکه آیا مفعول جمله ما جمع است یا مفرد و همچنین زمان (tense) آن، یکی از فعل های to be را به کار می بریم و بعد از آن، از اسم مفعول فعل استفاده می کنیم (و در صورتی که جمله ما ادامه داشت ادامه آن را می نویسیم).

نکته: برای ساخت اسم مفعول اگر فعل ما یکی از افعال بی قاعده باشد باید شکل سوم آن (یعنی past participle) را به کار ببریم، ولی اگر فعل ما از افعال با قاعده بود فقط d یا ed را به انتهای آن اضافه می کنیم.

  سوره توحید به انگلیسی، ترکی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی با ترجمه فارسی

مطلب مربوط به افعال بی قاعده را اینجا ببینید.

Ali ate the apple.

علی سیب را خورد. (معلوم)

The apple was eaten.

سیب خورده شد. (مجهول)

  • برای تبدیل جمله معلوم به مجهول ابتدا فاعل (Ali) را حذف کردیم و مفعول (the apple) را جایگزین آن کردیم، سپس یک فعل to be مناسب (was) را انتخاب کردیم. و در انتها اسم مفعول eat را در جمله به کار بردیم (اینجا چون فعل eat بی قاعده است از شکل سوم آن استفاده کردیم).

Frank bought this car in 1987.

فرانک این ماشین را در سال 1987 خرید. (معلوم)

This car was bought in 1987.

این ماشین در سال 1987 خریده شد. (مجهول)

  • برای تبدیل جمله دوم به یک جمله مجهول ما تقریبا کار مشابهی را انجام دادیم؛ فاعل (Frank) را حذف کردیم و مفعول (this car) را جایگزین آن کردیم. بعد از آن یک فعل to be مناسب انتخاب کردیم، و در آخر هم شکل سوم فعل جمله را بکار بردیم.

اگر ما بخواهیم انجام دهنده کار (agent) را نیز در جملات مجهول به کار ببریم باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

Mike gave the book to Henry.

مایک کتاب را به هنری داد.

The book was given to Henry by Mike.

کتاب به وسیله مایک به هنری داده شد.

در جدول زیر جملات مجهول همه زمان ها برای فعل manufacture (تولید کردن) نشان داده است:

past participle
اسم مفعول
to be verb
افعال to be
subject
فاعل
tense
زمان
manufacturedwas being
were being
The car
The cars
past progressive
گذشته استمراری
manufacturedis being
are being
The car
The cars
present progressive
حال استمراری
manufacturedwill have been
will have been
The car
The cars
future perfect
آینده کامل
manufacturedwill be
will be
The car
The cars
future
آینده
manufacturedHad been
had been
The car
The cars
past perfect
گذشته کامل
manufacturedwas
were
The car
The cars
past
گذشته
manufacturedhas been
have been
The car
The cars
present perfect
حال کامل
manufacturedis
are
The car
The cars
present
حال
جدول تبدیل جمله active به passive

چند نکته در خصوص تبدیل جمله active به passive

در زبان انگلیسی فقط افعال متعدی (transitive verbs، افعالی که مفعول می گیرند) در ساختار مجهول استفاده می شوند و از افعال لازم (Intransitive verbs، افعالی که مفعول نمی گیرند) در این ساختار استفاده نمی شود. برخی از افعالی که نمی توان آنها را در این ساختار به کار برد عبارتند از:

have, mean, contain, hold, become, fit, suit, resemble, agree و look like.

مثال

The accident was occurred on that highway.

تصادف در اون بزرگراه اتفاق افتاد.

  مکالمه انگلیسی در طلا فروشی؛ جملات رایج و ضروری

همانطور که مشاهده می کنید به کار بردن فعل کمکی was در ساختار جمله مجهول بالا اشتباه است چون از آن برای یک فعل لازم استفاده شده است.

نحوه تبدیل جملات passive و active در انگلیسی

برای تبدیل جملات مجهول به معلوم دقیقا عکس مرحله قبل عمل می کنیم؛ ابتدا کننده کار (فاعل) جمله را شناسایی می کنیم و به ابتدای جمله می آوریم (همانطور که قبلا گفته شد در ساختار جملات مجهول معمولا از by برای اشاره به فاعل استفاده می شود). سپس با توجه به فاعل (جمع یا مفرد بودن، استفاده از آن در زمان حال، گذشته…) از یک فعل مناسب استفاده می کنیم. و در آخر هم از مفعول جمله را بکار می بریم. به مثال زیر توجه کنید:

The book was written by David.

کتاب بوسیله دیوید نوشته شد.

David wrote the book.

دیوید کتاب را نوشت.

تمرین

جملات معلوم زیر را به مجهول تبدیل کنید:

They ate the pizza.

Mike wrote a book.

The mechanic repaired my car.

Paul took Stephan to France.


در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بیان اینکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

The dog chased the cat. 

(سگ گربه را دنبال کرد)

My father built this house in 1960. 

(پدرم این خانه را در سال ۱۹۶۰ ساخت)

ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی‌ یا چیزی‌ را که کننده یا انجام دهنده عملی‌ نیست (غیر عامل) در جای‌ فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بیان اینکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

The cat was chased by the dog.

(گربه توسط سگ دنبال شد)

This house was built in 1960.

(این خانه در سال ۱۹۶۰ ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی‌ یا چه چیزی‌ عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی‌ اتاق را تمیز می‌کند برای‌ گوینده اهمیتی‌ ندارد:

This room is cleaned every day.

(این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی‌ اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی‌ (یا چه چیزی‌) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

افعال معلوم و مجهول

This house was built by my father.

(این خانه توسط پدرم ساخته شد)

This picture was painted by a great painter.

(این نقاشی‌ توسط یک نقاش بزرگ کشیده شده )

ساختار جملات معلوم و مجهول در انگلیسی

به طور کلی‌ برای‌ ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

معلوم: Somebody cleans this room every day.

  حرف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی با مثال

مجهول: This room is cleaned every day.

معلوم: He bought this car last week.

مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

زمانمعلوممجهول
حال سادهkeeps
نگه می‌دارد
is kept
نگهداری‌ می‌شود
حال استمراری‌is keeping
دارد نگه می‌دارد
is being kept
در حال نگهداری‌ شدن است
گذشته سادهkept
نگه داشت
was kept
نگهداری‌ شد
گذشته استمراری‌was keeping
داشت نگه می‌داشت
was being kept
در حال نگهداری‌ شدن بود
حال کاملhas kept
نگه داشته است
has been kept
نگهداری‌ شده است
گذشته کاملhad kept
نگه داشته بود
had been kept
نگهداری‌ شده بود
آیندهwill keep
نگه خواهد داشت
will be kept
نگهداری‌ خواهد شد
شرطی‌ would keep
نگه می‌داشت
would be kept
نگهداری‌ می‌شد
شرطی‌ کاملwould have kept
نگه داشته بودند
would have been kept
نگهداری‌ شده بود
مصدرto keep
نگه داشتن
to be kept
نگهداری‌ شدن
مصدر حال کاملto have kept
نگه داشتن
to have been kept
نگهداری‌ شدن
وجه مصدری‌ اسم مصدرkeeping
نگهداری‌
being kept
نگهداری‌ شدن
تبدیل جمله active به passive

تبدیل جمله active به passive در انگلیسی (خلاصه)

جملات معلوم : قید + مفعول + فعل + فاعل
جملات مجهول :  قید + p.p + مشتقات to be + نایب فاعل

مشتقات to be:

1- زمان حال ساده

( am, is, are )

2- زمان گذشته ساده

( was/were )

3- زمان اینده ساده

( will be )

4- زمان حال استمراری

being (am,is,are)

5- زمان گذشته استمراری

being (was/were)

6- زمان حال کامل

been (have/has)

7- زمان گذشته کامل

had been

8- زمان آینده کامل

will have been

She sees me every day

I am seen every day

1- او هر روز من را می بیند.

۱- من هر روز دیده می شوم.

Sona wrote a letter yesterday

A letter was written yesterday

2- سونا یک نامه دیروز نوشت.

۲- یک نامه دیروز نوشته شد.

I would clean the window tomorrow

The window will be cleaned tomorrow

3- من فردا پنجره را تمیز می کنم.

۳- پنجره فردا تمیز می شود.

They are painting the wall

The wall is being painted

4- آن ها دارند دیوار را رنگ می کنند.

۴- دیوار دارد رنگ می شود.

She was washing the kitchen

The kitchen was being washed

5- او دارد آشپزخانه را می شورد.

۵- آشپزخانه دارد شسته می شود.

He has broken the glass

The glass has been broken

6- او لیوان را شکسته است.

۶- لیوان شکسته شده است.

We had bought some books for school

Some books had been bought for school

7- ما چند عدد کتاب برای مدرسه خریده بودیم.

۷- چند عدد کتاب برای مدرسه خریده شده بود.

He will have bought a new car by 2019

A new car will have been bought by 2019

8- او تا سال ۲۰۱۹  یک ماشین نو می خرد.

۸- یک ماشین نو تا سال ۲۰۱۹ خریده می شود.

مثال برای Passive and Active در انگلیسی

جملات معلوم و مجهول در انگلیسی Examples of Active and Passive Voice in English
مثال هایی از جملات معلوم و مجهول در انگلیسی Examples of Active and Passive Voice in English

فیلم آموزش تبدیل جمله active به passive در زبان انگلیسی

در این فیلم به صورت کاملا جامع در مورد انواع جمله های معلوم و مجهول در زبان انگلیسی توضیح داده می شود. و همچنین فیلم دارای زیر نویس انگلیسی است.

مکمل یادگیری جملات پسیو و اکتیو در زبان انگلیسی

امیدواریم با مطالعه این مقاله، با جملات معلوم مجهول در انگلیسی و نحوه تبدیل جمله active به passive در انگلیسی و برعکس آشنا شده باشید. جهت یادگیری بهتر و کامل تر گرامر زبان انگلیسی و یادگیری بیشتر نحوه تبدیل جملات active به passive می توانید به کتاب های گرامر و سایر کتاب ها و منابع مرتبط با گرامر زبان در سایت مراجعه فرمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب