جملات دو کلمه ای انگلیسی با ترجمه فارسی و مثال

جملات دو کلمه ای انگلیسی با ترجمه فارسی و مثال

جملات دو کلمه ای انگلیسی، اصطلاحات دو کلمه ای انگلیسی و مطالبی از این دست عنوان این مطلب وبلاگ لینگومن است. این جملات و اصطلاحات دو کلمه ای انگلیسی معمولا در مکالمات روزمره و محاوه ای انگلیسی زبانان استفاده می شوند. دانستن این عبارات می تواند به تسلط بر مکالمات روزمره و محاوره ای زبان آموزان کمک کند. برای یادگیری بهتر زبان آموزان عزیز، این عبارات را همراه با مثال ذکر کرده ایم تا فهم دقیقتری از طرز کاربرد آنها در جمله داشته باشید.

جملات دو کلمه ای انگلیسی با ترجمه و مثال

– so-so

نه خوب نه بد، متوسط.

مثال:

How was the meeting?

so-so, it was nice to see everyone, but…

جلسه چطور بود؟ – نه خوب نه بد-خوب شد که همه را دیدم اما..

– on-off

گاهی گاهی، چیزی که ثابت و دائمی نیست

مثال:

They have a very on-off relationship

آنها رابطه ای گاهی گاهی دارند.

– Mish-Mash

ترکیبی درهم و برهم از دوچیز متفاوت

مثال:

The new policy is a bit of mish-mash of the last two policies we’ve had.

سیاست جدید ترکیبی درهم و برهم از سیاستی است که قبلا داشتیم.

–wishy-washy

آبکی، سست

مثال:

His argument is a bit wishy-washy. I don’t get impression that…

استدلال او قدر ی آبکیست- گمان نمیکنم که..

– (Reduplication words): به معنی دوگانسازی یا مضاعف سازی لغات که یا یک لغت تکرار میشود مثل : bye -bye و so -so یا ریشه لغت اصلی حفظ می شود و اغلب در لغت دوم تغییر آوایی صورت می گیرد یا لغتی اضافه یا تغییر می کند که حالت ریتمیک پیدا کند! مثل: okey-dokey. در ادامه چند مورد از این عبارات آورده شده اند:

chit-chat

گپ

مثال:

He asked us to stop our chit-chat and get on with our work

از ما خواست که دست از گپ زدن برداریم و به کارمان برسیم.

ship-shape

تر و تمیز

مثال:

I want to leave the place ship-shape when we go on holiday

میخواهم وقتی به مسافرت میرویم خونه تر وتمیز باشد.

arty-farty

این عبارت برای توصیف کسی ست که تلاش می کند نظر دیگران را در مورد توانایی یا کار و دانش هنریش جلب کند به کار می رود.

مثال:

Babak and his arty-farty friend

مکمل یادگیری جملات دو کلمه ای انگلیسی

جهت اطلاعات بیشتر و آشنایی با این گونه عبارات و اصطلاحات می توانید کتاب افعال انگلیسی دو کلمه ای The Ultimate Phrasal Verb Book و یا دیکشنری افعال دو کلمه ای انگلیسی Phrasal Verb Dictionary مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب