دانلود دیکشنری افعال دوکلمه ای انگلیسی | Phrasal Verb Dictionary

زمان مطالعه: 10 دقیقه
دانلود دیکشنری افعال دوکلمه ای انگلیسی | Phrasal Verb Dictionary

در این مطلب دیکشنری افعال دوکلمه ای زبان انگلیسی با نام Phrasal Verbs Dictionary را خدمت شما لینگومنان عزیز تقدیم می کنیم. ابتدا توضیحی کوتاه و مثالی در زمینه چیستی افعال دوبخشی یا دوکلمه ای یا افعال عبارتی انگلیسی می زنیم و سپس به دانلود کتاب می پردازیم.

دیکشنری افعال دوکلمه ای یا افعال عبارتی زبان انگلیسی

افعال دو کلمه‌ای یا Phrasal Verbs به افعالی گفته می شود که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشند. این افعال غالبا دارای بخش اصلی و بخش فرعی می باشند. در اکثر موارد بخش اصلی خود یک فعل است و بخش فرعی تغییر دهنده‌ی معنای آن (Modifier). به عنوان مثال فعل Put را در نظر بگیرید. این فعل به تنهایی به چه معناست؟ واضح ترین معنای آن ” گذاشتن یا قرار دادن ” است. حال اجازه دهید واژه In را هم بدان اضافه نماییم. همانگونه که مستحضرید واژه In به معنای عامش به معنی ” در، داخل، درون ” ولی در تعامل با Put معنای خود را از دست داده و معنای Put را تغییر می دهد. بدین ترتیب فعل Put in به معنای ” مداخله کردن، تقاضا کردن و پیشنهاد دادن ” می باشد. مشاهده می کنید که معنای فعل دو کلمه ای کاملا با آنچه در ابتدا از کلمات Put و in استنتاج می‌شد، متفاوت است.

افعال دو کلمه ای کاربردی وسیع در زبان انگلیسی دارند به گونه ای که ندانستن آنها ضعف بزرگی برای زبان آموزان تلقی می شود. این افعال اکثرا در مکالمات روزمره انگلیسی به کار برده شده و به صورت محاوره ای از آنها استفاده های فراوانی می شود. دیکشنری افعال دو کلمه ای که هم اکنون به حضورتان تقدیم می گردد دقیقا به همین منظور تهیه و تدوین شده است. با توجه به سابقه‌ی درخشان انتشارات McGraw Hill در انتشار اینگونه کتب، این کتاب نیز به نوبه‌ی خود به یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه تبدیل شده است.

  دانلود کتاب 504 واژه انگلیسی با ترجمه فارسی 504 Absolutely Essential Words

Phrasal Verb Dictionary

Phrasal verbs, also called two-word verbs, are idiomatic expressions wherein the second element of the verb (the adverb or particle) is not necessarily predictable. For instance, why the word up in call up a friend? Why not say call on a friend or call in a friend? Actually, those are three separate, unpredictable combinations, and they each mean something completely different. For example, you can call up a friend on the telephone, call on a friend to visit a friend’s home, and call in a friend to come help you with something.

This dictionary is a compilation of 1,800 phrasal verbs consisting of either a transitive or intransitive verb and its particle or adverb. In many cases, additional prepositional phrases are shown as part of the entry, but the dictionary focuses on phrasal or two-word verbs. This second edition of the basic phrasal verb collection is based on McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. The format of the dictionary is designed to provide the information needed by learners who are attempting
to read and write conventional American English.

هم اکنون می توانید دیکشنری افعال دوکلمه ای انگلیسی را از لینگومن دریافت دارید.

ادامه مطلب

دانلود