دانلود دیکشنری تخصصی بیمه (4200+ اصطلاح)

دانلود دیکشنری تخصصی بیمه (4200+ اصطلاح)

دانلود دیکشنری تخصصی بیمه Dictionary of Insurance Terms عنوان این مطلب لینگومن است. دیکشنری تخصصی اصطلاحات بیمه ای دربرگیرنده همه اصطلاحات و لغات رایج و کاربردی حوزه صنعت بیمه است. دیکشنریهای عمومی و تخصصی ها همواره از مفیدترین کتاب های مورد استفاده مترجمین و محققان بوده اند. این دیکشنری نیز برای مترجمان و علاقمندان حوزه بیمه و صنایع مرتبط بسیار کاربردی و مفید است. در ادامه بیشتر با این کتاب ارزشمند آشنا می شویم.

دیکشنری تخصصی بیمه

کتاب های مجموعه لغت نامه های تجاری جیبی بارون هزاران اصطلاح تخصصی را به ترتیب حروف الفبا ذکر کرده و تعاریف مختصری را ارائه می دهند. نویسندگان کتاب های این مجموعه در زمینه های خود مقامات معتبری شناخته می شوند. نسخه های به روز شده جدید، فناوری های جدید، برنامه های تجاری آنها و روند تجاری اخیر را منعکس می کند.

دیکشنری تخصصی بیمه بیش از 4200 اصطلاح بیمه را تعریف کرده است که باید توسط نمایندگان، کارگزاران، مجریان، متعهدین، متخصصان پرسنل که با برنامه های سودمندی کارمندان سر و کار دارند و مصرف کنندگان که باید بیمه نامه هایی را که قصد دارند بخرند درک کنند. اصطلاحات شامل بیمه های زندگی، بهداشت، دارایی و تلفات و همچنین برنامه های بازنشستگی است. این نسخه جدید، تا حدود زیادی به روز شده، تقریباً با 200 اصطلاح جدید و به روزرسانی بسیاری از اصطلاحات دیگر، جهت نشان دادن وضعیت فعلی صنعت بیمه، گسترش یافته است.

هم اکنون می توانید لینک مستقیم دانلود این دیکشنری تخصصی اصطلاحات بیمه ای ارزشمند را از لینگومن دریافت فرمایید.

  دانلود دیکشنری علوم سیاسی PDF | A Dictionary of Diplomacy

Dictionary of Insurance Terms

Books in Barron’s pocket-sized Business Dictionaries series list thousands of specialized terms alphabetically and present concise definitions. The authors of books in this series are recognized authorities in their fields. Newly updated editions reflect new technologies, their business applications, and recent business trends.

This book defines more than 4,200 insurance terms that should be understood by agents, brokers, actuaries, underwriters, personnel professionals dealing with employee-benefit programs, and consumers who need to understand the insurance policies they plan to buy. Terminology covers life, health, property, and casualty insurance, as well as retirement plans. This new, heavily updated edition has been expanded with approximately 200 new terms, and updatings of many other terms to reflect the current state of the insurance industry.

ادامه مطلب

دانلود