نحوه بیان آرزو به انگلیسی با دو عبارت If only و I wish

نحوه بیان آرزو به انگلیسی با دو عبارت If only و I wish

تو این مطلب می خوام نحوه بیان آرزو به انگلیسی رو با هم یاد بگیریم و مرور کنیم. شما می تونین از این قاعده برای بیان آرزوها یا کارهایی که باید میشده و نشده تو انگلیسی استفاده کنین. پس با هم میریم این قاعده رو یاد بگیریم و به کار ببنیدم. با من همراه باشین. 🙂

نحوه بیان آرزو به انگلیسی

برای بیان آرزو در زبان انگلیسی از دو عبارت زیر استفاده می شه:

ای کاش- کاشکی = If only = I wish

بیان آرزو در زبان انگلیسی با عبارت If only

اصطلاح if only به منظور بیان آرزو به انگلیسی، خواسته یا حسرت گوینده است که معادل این اصطلاح تو فارسی “ای کاش” “متاسفانه” “افسوس” یا ” امیدوارم” و چه میشد اگر، عبارتی نظیر این هاست.

مثال:

If only they save his life

امیدوارم جانش را نجات دهند / چی میشه اگر جونش رو نجات بدهند.

If only he didn’t leave here

ای کاش از اینجا نمیرفت / چی میشد اگر از اینجا نمیرفت! یا افسوس که از اینجا رفت.

نحوه بیان آرزو به زبان انگلیسی با عبارت I wish

I wish sentences یا جملات آرزویی به جملاتی گفته می شه که بیان گر آرزو، میل یا اشتیاق، افسوس و تاسف گوینده از انجام شدن یا انجام نشدن عملی در زمان های حال، آینده یا گذشته می باشند. این جمله ها تو سه زمان مختلف به کار می رن.

الف: جملات آرزویی مربوط به حال

ب: جملات آرزویی مربوط به گذشته

ج: جملات آرزویی مربوط به آینده

نکته مهم

زمان جمله بعد از این دو عبارت، بر اساس محتوا و نوع آرزویی که داریم می تونه چند حالت داشته باشه که دو حالت مهمش رو در زیر می بینیم.

۱) حالت اول

Wish==> wanting change in the present ==>the simple past

۲) حالت دوم

Regret ==(change in the past) ==> the past perfect

تو زمان گذشته بعد از آرزو، سعی می شه برای همه اشخاص، چه مفرد و چه جمع، از Were استفاده بشه.

مثال ها:

۱- If only I knew how to use a computer. (I don’t know how to use a computer and I would like to learn how to use it)

اینا هم پر کاربردترین جمله های بیان آرزو به زبان انگلیسی با دو عبارت if only و i wish هستن:

If only you knew how much I love you

ای کاش می دانستی چقدر دوستت دارم.

If only it were that simple

ای کاش به همین سادگی بود.

If only it were that easy

ای کاش به همین آسانی بود بود.

If only it were so

ای کاش چنین بود.

I wish I could tell you

ای کاش می توانستم به تو بگویم.

I wish we had more time

مکمل یادگیری

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و نحوه بیان آرزو به انگلیسی رو یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر گرامر انگلیسی پیشنهاد می کنم کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی به فارسی English Grammar to Farsi رو فراموش نکنین.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

ادامه مطلب