آموزش الفبای ترکی استانبولی با تلفظ، مثال و فیلم آموزشی

آموزش جامع الفبای ترکی استانبولی با تلفظ، مثال و فیلم آموزشی

آموزش الفبای ترکی استانبولی با تلفظ و فیلم آموزشی و مثال عنوان این مطلب وبلاگ لینگومن است. دانستن الفبای هر زبانی، مقدمه ورود به دنیای آن زبان و یادگیری آن است. بنابرین شروع یادگیری زبان ترکی استانبولی نیز با یادگیری الفبای آن امکان پذیر است. در این مطلب انواع مختلف حروف این زبان اعم از صدادار و بی صدا و چندین مبحث دیگر نیز بحث می شود. با ما همراه باشید.

حروف الفبای ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی از بیست و نه حرف از حروف لاتین تشکیل شده است، که با تغییرات اندک به صورت الفبای ترکی در آمده است.

A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, J j, K k, L l M m, N n, O o, Ö ö, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z

از این ۲۹ حرف ۸ حرف صدادار ۲۱ حرف بی صدا هستند.

حروف صدا دار عبارتند از:

A a, E e,  I ı, İ I, O o, Ö ö, U u, Ü ü

و حروف بی صدا عبارتند از:

B b, C c, Ç ç, D d, F f, G g, Ğ ğ, H h, J j, K k, L l, M m, N n, P p, R r, S s, Ş ş, T t, V v, Y y, Z z

حروف صدادار الفبای ترکی استانبولی

همان طوری که ذکر شد، در زبان ترکی حروف به دو دسته صدا دار (ÜNLÜ) و بی صدا (ÜNSÜZ) تقسیم می شوند که در زیر به برخی از ویژگی های آن ها اشاره می کنیم:

YUVARLAK

DÜZ

 

DAR

GENİŞ

DAR

GENİŞ

U

O

I

A

KALIN

Ü

Ö

İ

E

İNCE

۱) در الفبا ترکی استانبولی هیچ گاه دو حرف صدادار پشت سر هم نمی آیند به جز چند کلمه که از دیگر زبان ها وارد ترکی شده اند

مانند:

Şiir-fiil-saat

۲) قانون BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU

A) هرگاه اولین حرف صدادار در یک کلمه ترکی kalın  باشد بقیه حروف صدادار آن نیز kalın خواهد بود. مانند:

ANLAM – AÇIK – BARIŞ – OKUL – OKŞAMAK – YUMURTA – YOĞURT – UÇAK

B) هرگاه اولین حرف صدادار در یک کلمه ترکی İNCE باشد بقیه حروف صدا دار آن نیز İNCE خواهند بود. مانند:

Erkek – eğitim – öğretmen – ödev – özgür – işçi

این قانون مهم ترین قانون حروف ترکی به شمار می رود

موارد استثنا:

I. برخی کلمات مرکب از این قانون پیروی نمی کنند مانند:

Bilgisayar – çiçektozu – güneybatı – karadeniz

II. در ترکی ده ها هزار کلمه وجود دارد و به ندرت کلماتی پیدا می شود که ریشه ترکی داشته و از این قانون تبعیت نمی کنند و به مرور زمان دستخوش تغییراتی شده اند مانند:

alma→elma              karındaş→kardeş               ana→anne

III. برخی از کلماتی که از دیگر زبان ها وارد ترکی شده اند:

Dikkat-şişman

IV. دربین صدها پسوند در زبان ترکی تنها ۵ پسوند از این قانون پیروی نمی کنند:

yor       -ken             -ki              -leyin            -(i)mtrak

۳)       قانون küçük ünlü uyumu

در ترکی در یک کلمه بعد از düz ünlü  حتما düz ünlü و بعد از yuvarlak ünlü یا dar yuvarlak  و یا geniş düz بایستی استفاده شود که این برای صحیح نوشتن بسیار کمک می کند.

Düz ünlüden sonra

a→ a , ı                          anlam-açık

e→e , i                     elemek- eğitim

ı→a , ı              ısmarlamak-ısınmak

i→e, i                          izlemek- izin

YUVARLAK ÜNLÜLERDEN SONRA

o→a, u                           oynamak, okul

ö→e, ü                           öğretmen, öğüt

u→a, u                           uyanmak, uyku

ü→e, ü                              üretmek, ütü

نکته مهم: پس با توجه به قانون فوق می توان نتیجه گرفت که حروف o , ö  فقط در اولین بخش کلمه می توانند قرارگیرند که این قانون نیز در نوشتن و همچنین در آزمون TÖMER کمک زیادی به ما می کند، به استثنا چند کلمه که از دیگر زبانهاوارد ترکی شده اند مانند:

Horoz, alkol, radyo,profesör, konsolos, aktör, doktor

حروف بی صدا در الفبای ترکی استانبولی

حروف ünsüz نیز به دو گروه تقسیم می شوند :

Yumuşak: b,c,d,g,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z

Sert: ç,f,h,k,p,s,ş,t

برای سهولت در یادگیری حروف Sert کافی است کلمه زیر را یاد بگیریم:

fıstıkçışahap

یکی از مهم ترین کاربردهای حروف Sert این است که اگر این حروف در آخر هر کلمه ای یافت شوند و پسوندی بخواهیم به آن اضافه کنیم که با حروف d , c شروع شده اند حرف d به t و حرف c به ç تبدیل می شود.

نکته مهم: هر گاه در آخر کلمات ترکی حروف t, ç, p, k  باشد بعد از گرفتن پسوندی که با حروف صدادار شروع شده باشد این تغییرات اتفاق می افتد:

T→d                       dört→dördüncü

ç→c                             ağaç→ağacı

p→b                            kitap→kitabı

k→ğ                       yaprak→yaprağı

البته در افعال به جز ۲ فعل etmek, gitmek، در بقیه افعال اتفاق نمی افتد. همچنین اندک کلماتی نیز هستند که از این قانون تبعیت نمی کنند:

Kart, et, tüp, top, at, kent, sert, çift, sanat, davet, barut, paket, bulut, dinamit, pilot, saat, bilet, kravat, hayat, koç

فیلم آموزش الفبای ترکی استانبولی با تلفظ و مثال

امیدواریم با مطالعه این مطلب و تماشای فیلم توانسته باشید مبحث حروف الفبای ترکی استانبولی را به خوبی فرابگیرید.

ادامه مطلب