انواع زمان آینده در انگلیسی با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
انواع زمان آینده در انگلیسی با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

آموزش گرامر انواع زمان آینده در انگلیسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. زمان آینده در زبان انگلیسی همان طور که از اسمش برمی آید برای بیان اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ دهند استفاده می شود. کاربردهای این زمان برای بیان مواردی همچون: پیش بینی، بیان تصمیم، گرفتن تصمیمات در آینده و … است. در ادامه بیشتر با این زمان و قواعد استفاده از آن آشنا می شویم.

انواع زمان آینده در انگلیسی و کاربردهای آن

در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:

۱٫ will + verb

۲٫ be + going to + verb

۳٫ Present Progressive (حال استمراری)

۴٫ will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

۱- will + verb

از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیر استفاده می‌شود:

الف- پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

It will be rainy tomorrow.

(فردا هوا بارانی خواهد بود)

You will be sick if you eat all those sweets.

(اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

ب- بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:

I will answer the phone.

(من تلفن را جواب می‌دهم)

I’ll see you tomorrow. bye!

(فردا می‌بینمت.خداحافظ)

۲- be + going to + verb

الف- از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

We’re going to paint this room blue.

(ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)

I’m going to be a doctor.

(می‌خواهم یک دکتر بشوم)

ب- همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

She’s going to have a baby. (Because she’s pregnant)

(او قرار است که یک بچه بدنیا بیاورد)

It’s going to rain. (It’s cloudy)

(می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یک پیش‌بینی وجود ندارد.

توجه: برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنیم.

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

I’m meeting my friend this evening.

(امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)

They are driving to Scotland at the weekend.

(آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

We’re going to see a play tonight.

or: We’re seeing a play tonight.

۴- راه‌های دیگر بیان آینده

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

Next week I’ll be talking about how to use a microscope.

هفته آینده درباره نحوه استفاده از میکروسکوپ صحبت خواهم کرد

b) Be + to + verb

Iranian president is to visit Russia.

رئیس جمهور ایران از روسیه بازدید می‌کند.

c) Be + about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.

شهردار به زودی نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.

زمان آینده در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین
زمان آینده در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

کاربردهای زمان آینده در انگلیسی

در زمان‌های مربوط به آینده در زبان انگلیسی از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیر استفاده می‌شود:

 • پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

It will be rainy tomorrow.

 (فردا هوا بارانی خواهد بود)

You will be sick if you eat all those sweets.

(اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

 • بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است:

I will answer the phone.

(من تلفن را جواب می‌دهم)

 be + going to + verb

 • از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

We’re going to paint this room blue.

(ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)

I’m going to be a doctor.

(می‌خواهم یک دکتر بشوم)

 • همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

She’s going to have a baby. (Because she’s pregnant)

(او قرار است که یک بچه بدنیا بیاورد)

 • بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یک پیش‌بینی وجود ندارد.

توجه: برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده، از will استفاده می‌کنیم.

فیلم آموزش کامل زمان آینده در زبان انگلیسی

انواع زمان آینده در انگلیسی

در این بخش به چهار نوع از زمان های آینده در زبان انگلیسی از جمله آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری به همراه تمرین و مثال و فیلم آموزشی می پردازیم. با ما همراه باشید.

زمان آینده ساده در انگلیسی

درسی که هم اکنون در اختیار دارید، زمان آینده ساده در زبان انگلیسی را به شما عزیزان آموزش خواهد داد. آموزش این درس به این صورت می باشد که: ابتدا توضیحی در مورد زمان آینده بیان خواهد کرد، بعد نکات مهم و کلیدی آینده ساده را همراه با مثال برای شما عنوان خواهد کرد.

  اسم درس ها به انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، کره ای، ژاپنی و اسپانیایی

همراه با این روش آموزشی به راحتی می توانید تمامی نکات ضروری و لازم را فرابگیرید. بعد از آموزش اولیه، Reading هایی را همراه با ترجمه در اختیار شما قرار می دهد که بعد از آنها تمریناتی همراه با پاسخ وجود دارد. این درس شما را با زمان آینده ساده آشنا خواهد کرد و به راحتی می توانید از این افعال در جملات خود استفاده کنید.

تعریف آینده ساده در انگلیسی

عملی که در زمان آینده انجام خواهد شد را زمان آینده ساده می گویند.

مثال) I will play football tomorrow.

من فردا فوتبال بازی خواهم کرد.

ساختار آینده ساده در انگلیسی

فعل اصلی (ساده ترین شکل ممکن) + Will یا to be going to + فاعل

نکته ۱) تفاوت میان will و to be going to

۱٫ قصد به انجام عملی در زمان آینده:

الف) اگر تصمیم در لحظه صحبت گرفته شود آنگاه از will استفاده خواهیم کرد.

– My bicycle has a flat tire, can you fix it for me?

– Oh, is that so? OK. I will fix it tomorrow.

ب) اگر تصمیم از قبل گرفته شده باشد آنگاه از to be going to استفاده خواهیم کرد.

– My bicycle has a flat tire. can you fix it for me?

– Yes, I know. your mother has already told me. I‘m going to fix it tomorrow.

۲٫ پیش بینی عملی در زمان آینده:

الف) اگر پیش بینی بر اساس شواهد و قرائن باشد، آنگاه از to be going to استفاده خواهیم کرد.

Look at those black clouds! it is going to rain.

ب) اگر منظور از پیش بینی، ابراز عقیده شخصی در مورد چیزی باشد، آنگاه از will استفاده خواهیم کرد.

I think she will like that present you bought for her.

نکته ۲) کلمه shall همانند will عمل می کند و لازم به توضیح است که فاعل آن فقط اول شخص می تواند باشد، یعنی I و We. در ضمن این کلمه از will کمتر رایج است و این کلمه برای مقاصد (پیشنهاد دادن – تقاضا برای راهنمایی) استفاده می شود.

Shall we take a taxi?

what shall I do next?

نکته ۳) از علامت های شناسایی زمان آینده ساده، عبارتند از: tomorrow – soon – next (week, year, day, …)

نکته ۴) در زبان محاوره معمولا از won’t به جای will not استفاده می شود.

I can see you’re busy, so I won’t stay long.

A. Reading

I am going to be very busy this weekend. On Saturday morning,I’m going to play a soccer match with my team. Then my family andI are going to watch my sister’s dance recital. I am going to pick upmy grandmother on the way. In the evening, I am going to meet my buddies downtown.

We’re going to go to a bar and we’re going to sing karaoke. On Sunday, I’m going to wash my car. Then I’m going to the gym to work out. In the evening, I’m going to take my girlfriend to a restaurant, and then we’re going to rent a movie.

A. خواندن

آخر این هفته خیلی مشغله خواهم داشت. صبح روز شنبه، من می خواهم به بازی یک مسابقه فوتبال با تیمم بروم. سپس من و خانواده ام به تماشای رقص باله خواهرم خواهیم رفت. من می خواهم سر راه (در مسیر) دنبال مادربزرگم بروم. می خواهم عصر به ملاقات رفیقانم به مرکز شهر بروم. ما می خواهیم به بار مشروب خوری و به خواندن آواز کاراکوئه برویم. یکشنبه می خواهم ماشینم را بشویم. سپس من می خواهم به باشگاه بروم تا ورزش کنم. می خواهم عصر دوست دخترم را به رستوران ببرم، و پس از آن می خواهیم فیلم کرایه کنیم.

B. Questions

۱٫ Is he going to have a lot of free time this weekend?
__________________________________________________________ .
۲٫ What is he going to do Saturday morning?
__________________________________________________________ .
۳٫ What is he going to watch with his family?
__________________________________________________________ .
۴٫ Who is he going to pick up on the way?
__________________________________________________________ .
۵٫ What is he going to do Saturday evening?
__________________________________________________________ .
۶٫ What two things is he going to do on Sunday during the day?
__________________________________________________________ .
۷٫ What is he going to do Sunday evening?
__________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ No, he isn’t going to have a lot of free time this weekend.

۲٫ On Saturday morning, he is going to play a soccer match.

۳٫ He is going to watch his sister’s dance recital with his family.

۴٫ He is going to pick up his grandmother on the way.

۵٫ On Saturday evening, he’s going to meet his buddies downtown to go to a bar and sing karaoke.

۶٫ On Sunday, he is going to wash his car and go to the gym.

۷٫ On Sunday evening, he is going to take his girlfriend to a restaurant and then rent a movie.

A. Reading

julie is going to have fun tonight. She is going to meet her friends downtown. First, they are going to have dinner at a restaurant. They are going to order the most expensive thing on the menu. They are also going to order the biggest dessert. Then they are going to go dancing. julie is going to get dressed up. She’s going to wear a new dress. She is also going to put on makeup. They are going to find a dance club that is open all night long. julie is going to stay out really late tonight. She is going to party all night long.

A. خواندن
جولی قصد دارد امشب تفریح و سرگرمی داشته باشد. او می خواهد به مرکر شهر، به ملاقات دوستش برود. ابتدا، می خواهند برای (صرف) شام به یک رستوران بروند. آنها قصد دارند گران قیمت ترین چیز (غذا) در منو را سفارش دهند. همچنین آنها می خواهند بزرگترین دسر را سفارش دهند. پس از آن، می خواهند برای رقصیدن بروند. او (جولی) می خواهد یک لباس جدید بپوشد. همچنین می خواهد آرایش کند. آنها می خواهند باشگاه رقصی را پیدا کنند که تمام طول شب را باز باشد. جولی قصد دارد امشب تا دیر وقت بیرون بماند. او می خواهد تمام شب را جشن بگیرد.

  اصطلاحات انگلیسی در کلاس زبان با ترجمه فارسی (10+ اصطلاح کاربردی)

B. Questions

۱٫ Is Julie going to have fun tonight?
_________________________________________________ .
۲٫ Where is she going to meet her friends?
_________________________________________________ .
۳٫ What are they going to do first?
_________________________________________________ .
۴٫ What are they going to order at the restaurant?
_________________________________________________ .
۵٫ What are they going to do after they eat?
_________________________________________________ .
۶٫ What is Julie going to wear?
_________________________________________________ .
۷٫ Is Julie going to stay out late?
_________________________________________________ .
۸٫ What is she going to do all night long?
_________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ Yes, Julie is going to have fun tonight.

۲٫ She is going to meet her friends downtown.

۳٫ First, they are going to have dinner at a restaurant.

۴٫ They are going to order the most expensive thing on the menu and the biggest dessert.

۵٫ After they eat, they are going to go dancing.

۶٫ Julie is going to wear a new dress. She is also going to put on makeup.

۷٫ Yes, Julie is going to stay out really late.

۸٫ She is going to party all night long.

A. Reading

We are going on a family vacation in a month. My mom and dad are going to drive us to the coast. The drive is going to take two days.I’m going to sit in the front, and my brother is going to sit in the back. I’m going to read the map and tell my dad where to go.

We are going to bring a tent and camp on the way. We are going to visit new places and new cities. I’m going to take lots of pictures. We are going to swim in the ocean when we get there. I’m going to collect shells and look for jellyfish. My brother and I are going to build sand castles. I can’t wait … it’s going to be so fun!

A. خواندن

ما قصد داریم به یک تعطیلات خانوادگی یک ماهه برویم. پدر و مادرم می خواهند ما را (با ماشین) به ساحل ببرند. رفتن به آنجا (با ماشین) دو روز طول می کشد. من می خواهم (صندلی) جلو (ی ماشین) بنشینم، و برادرم می خواهد عقب بنشیند. من می خواهم نقشه را مطالعه کنم و به پدرم بگویم کجا برود. ما قصد داریم که چادر ببریم و در راه (در مسیر) چادر بزنیم.

ما می خواهیم مکان های جدید و شهرهای جدید را بازدید کنیم. می خواهم تعداد زیادی عکس بگیرم. ما قصد داریم وقتی به آنجا رسیدیم، در اقیانوس شنا کنیم. من می خواهم صدف جمع کنم و به دنبال ستاره دریایی بگردم. من و برادرم می خواهیم قلعه شنی بسازیم. نمی توانم صبر کنم… قرار است خیلی خوش بگذرد!

B. Questions

۱٫ When are they going on a family vacation?
_____________________________________________________________________________________ .
۲٫ Who is going to drive?
_____________________________________________________________________________________ .
۳٫ How long is the drive going to take?
_____________________________________________________________________________________ .
۴٫ Where is she going to sit? Where is her brother going to sit?
_____________________________________________________________________________________ .
۵٫ Who is going to read the map?
_____________________________________________________________________________________ .
۶٫ Where are they going to sleep?
_____________________________________________________________________________________ .
۷٫ What are they going to do when they get to the ocean?
_____________________________________________________________________________________ .
۸٫ What is she going to do on the beach? What is she going to do with her brother?
_____________________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ They are going on a family vacation in a month.

۲٫ Her mom and dad are going to drive.

۳٫ The drive is going to take two days.

۴٫ She is going to sit in the front and her brother is going to sit in the back.

۵٫ She is going to read the map.

۶٫ She is going to sleep in a tent.

۷٫ When she gets to the ocean, she will go swimming.

۸٫ She is going to collect shells and look for jellyfish. She is going to build sandcastles with her brother.

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری (future continuous) یکی دیگر از زمان ها در زبان انگلیسی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت. آینده استمراری دو شکل متفاوت دارد که یکی از آنها با will و و دیگری با be going to بکار می رود. ساختار این دو به شکل زیر است:

will be + present participle

am/is/are + going to be + present participle

در ساختارهای بالا منظور از present participle فعلی است که ing به انتهای آن اضافه می شود.

در زمان آینده استمراری (برعکس آینده ساده) می توان از will و be going به جای همدیگر استفاده کرد.

کاربردهای زمان آینده استمراری

آینده استمراری چند کاربرد دارد که رایج ترین آنها به شرح زیر هستند:

 • قطع شدن عملی توسط عملی دیگر

هنگامی که یک عمل استمراری توسط عملی دیگر قطع می شود از این زمان استفاده می کنیم. به چند مثال توجه کنید:

I will be watching my favorite series when you arrive.

وقتی که برسی من مشغول تماشای سریال مورد علاقه ام خواهم بود.

در این مثال همانطور که می بینید عمل رسیدن عمل استمراری تماشای سریال را قطع می کند.

I am going to be staying at the Hotel, if anything happens inform me.

من در حال اقامت در هتل خواهم بود، اگر هراتفاقی افتاد به من اطلاع بده.

  طعم ها به انگلیسی و انواع آن با ترجمه فارسی + جملات رایج

در این مثال نیز اگر اتفاقی بیفتد عمل استمراری قطع خواهد شد.

نکته: عمل قطع کردن یا می تواند به صورت کامل به عمل استمراری خاتمه دهد یا اینکه فقط وقفه ای در آن ایجاد کند.

 • قطع شدن عملی توسط یک زمان مشخص

در این کاربرد عمل استمراری توسط یک زمان مشخص قطع می شود:

Tomorrow at 1:00 pm, I am going to be eating launch at a restaurant.

فردا ساعت 1 بعداظهر در یک رستوران مشغول خوردن نهار خواهم بود.

At midnight tonight, we will be discussing the problem.

نیمه شب امشب مشغول بحث در مورد مشکل خواهیم بود.

 • اتفاق افتادن دو عمل استمراری به طور همزمان

در این زمان گاهی اوقات دو عمل به طور همزمان در حال اتفاق افتادن هستند که به آنها parallel actions گفته می شود:

I am going to be studying and she is going to be making dinner.

من مشغول درس خواندن خواهم بود و او مشغول درست کردن نهار خواهد بود.

چند نکته

همانند سایر زمان های استمراری نمی توان از افعالی غیر استمراری (non-continuous verbs) در زمان آینده استمراری استفاده کرد. تعدادی از این افعال در این مطلب ذکر شده اند.

در این زمان استفاده از ساختار مجهول (passive voice) زیاد رایج نیست، ولی اگر خواستید از آن برای این زمان استفاده کنید جملات زیر می توانند کمک کننده باشند:

At 10:30 PM tonight, Richard will be washing the dishes. (معلوم)

At 10:30 PM tonight, the dishes will be being washed by Richard.

برای منفی کردن ساختار آینده استمراری کافی است not را بعد از will و قبل از going to به کار برد:

Tomorrow morning, they will not be watching your match.

Tomorrow morning, they are not going to be watching your match.

زمان آینده در گذشته در انگلیسی (future in the past) در زبان انگلیسی موقعی به کار می رود که بخواهیم در مورد چیزی که فکر می کردیم در آینده اتفاق بیفتد صحبت کنیم (اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد). آینده در گذشته شامل دو شکل would و was/were going to می شود.

کاربرد های would و was/were going to

آینده در گذشته با would

به طور کلی would برای قول دادن یا کارهای داوطلبانه بکار می رود. از ساختار زیر برای would استفاده می شود:

would + verb (فعل)

مثال:

I knew you would make dinner

می دونستم ناهار درست می کنی (عمل داوطلبانه)

He promised he would send me a letter

او قول داد برای من یه نامه می فرسته (قول)

آینده در گذشته با was/were going to

به طور کلی از was/were going to برای کارهای از قبل برنامه ریزی شده استفاده می شود. از ساختار زیر برای was/were going to استفاده می شود:

was/were + going to + verb (فعل)

مثال:

He was going to go to the movies yesterday

او دیروز قصد داشت به سینما برود.

فیلم آموزش زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری (future perfect progressive tense) خواهیم پرداخت. این زمان دارای دو شکل می باشد که یکی با will و دیگری با be going to بکار می رود. ساختار این دو به شکل زیر است:

will have been + present participle

am/is/are + going to have been + present participle

در ساختارهای بالا منظور از present participle فعل دارای ing است.

نکته: برعکس آینده ساده، در آینده کامل استمراری می توان از will و be going to به جای همدیگر استفاده کرد.

کاربرهای زمان آینده کامل استمراری

 • کامل شدن عملی تا قبل از یک زمان یا رویداد
 • موقعی که بخواهیم این مفهوم را بیان کنیم که یک عمل تا قبل از یک زمان مشخص یا رویدادی کامل می شود از این زمان استفاده می کنیم:

By the the end of August, I will have been working in the company for seven years.

تا آخر ماه آگوست هفت سال است که در حال کار کردن در شرکت بوده ام.

Linda is going to have been studying literature for four years when she graduates.

وقتی که لیندا فارق التحصیل شود چهار سال است که در مشغول درس خواندن در رشته ادبیات بوده است.

 • بیان کردن دلیل چیزی

Rebecca’s English will be perfect when she returns to Spain because she is going to have been learning English in the United States for over four years.

زبان انگلیسی ربکا وقتی که به اسپانیا برگردد عالی خواهد بود چون او بیش از 4 سال در حال یادگیری زبان انگلیسی در ایالات متحده بوده است.

Frank will be tired when he gets home because he will have been playing soccer for about two hours.

فرانک وقتی که به خانه برسد خسته خواهد بود چون او حدود 2 ساعت در حال فوتبال بازی کردن بوده است.

چند نکته

معمولا هنگامی که عباراتی همچون “for seven years”، “for about two hours” و دیگر عبارات مشابه که یک مدت زمان را نشان می دهند بکار برده نشوند استفاده از زمان آینده استمراری ترجیح داده می شود. برخی از افعال هستند که نمی توان از آنها به صورت استمراری استفاده کرد که به آنها non-continuous verbs گفته می شود. لیستی از این افعال را می توانید در این مطلب مشاهده کنید.

فیلم آموزش زمان آینده کامل استمراری

مکمل یادگیری زمان آینده در انگلیسی

امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم گرامر زمان آینده در زبان انگلیسی را خدمت شما آموزش داده باشیم. در مطالب دیگر زمانهای دیگر را نیز آموزش داده ایم. همچنین شما می توانید از کتاب های گرامر بتی آذر Understanding and Using English Grammar و ده ها کتاب موجود در بخش گرامر انگلیسی سایت به تقویت و بهبود دستور زبان انگلیسی خود بپردازید.

ادامه مطلب