مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد؛ 30+ جمله و عبارت رایج و کاربردی + فیلم آموزشی

مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد؛ 30+ جمله و عبارت رایج و کاربردی + فیلم آموزشی

مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد، جملات و عبارات رایج و کاربردی به همراه فیلم آموزشی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. جملات رایج مکالمه زبان انگلیسی در مورد اجزاء صورت و چهره افراد را در اینجا با هم مرور می کنیم. این جملات به شما کمک می کنند تا در مکالمه های خود به زبان انگلیسی در خصوص وضعیت ظاهری افراد و علی الخصوص چهره آنها به صورت کامل حرفه ای به مکالمه بپردازید. در ادامه با ما همراه باشید.

مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد

۱- او صورتی دراز / گرد/ بیضی شکل/ چهار گوش دارد.

He has a long/ round/oval/ square face.

۲- او صورتی لاغر با پیشانی بلند دارد.

She has a thin face with a high forehead.

۳- او صورتی بیضی شکل دارد و استخوان های گونه اش برجسته اند.

He has on oval face with high cheekbones.

 ۴- او چشمانی آبی با ابروهای باریک / کم پشت دارد.

She has blue eyes with thin eyebrows.

۵- او چشمانی سیاه با مژه های بلند دارد.

He has black eyes with long eyelashes.

۶- او چشمانی سبز با ابروهای پهن / پرپشت دارد.

She has green eyes with thick eyebrows.

۷- او چشمانی قهوه ای با مژه های بلند و کلفت دارد.

He has brown eyes and bushy eyelashes.

۸- رنگ پوستش روشن است.

She is light-skinned.

۹- رنگ پوستش روشن است.

She has a pale/ fair complexion.

۱۰- رنگ پوستش زرد است.(شبیه ژاپنی ها و چینی ها)

He has an oriental complexion.

۱۱- او سبزه است.

She is olive- skinned.

۱۲- رنگ پوستش تیره است.

He is dark-skinned./ he has a dark complexion.

۱۳- او سیاه پوست است.

She is black.

۱۴- او بینی بلندی دارد.

He has a long nose.

۱۵- او بینی صاف دارد.

He has a straight nose.

۱۶- او بینی سر بالا دارد.

He has a turned-up nose.

۱۷- او بینی کج دارد.

He has a crooked nose.

۱۸- او بینی شکسته دارد.

He has a broken nose.

۱۹- او بینی کوفته دارد.

He has a flat nose.

۲۰- او بینی عقابی دارد.

He has a Roman nose.

۲۱- او لب باریک دارد.

She has thin lips.

۲۲- او لب پهن دارد.

She has full lips.

۲۳- او چانه باریک (نوک تیز) دارد.

He has a pointed chin.

۲۴- او زنخدان دارد.

He has a cleft chin.

۲۵- او غبغب دارد.

He has a double chin.

۲۶- او چانه بزرگی دارد.

He has a prominent chin.

۲۷- روی گونه اش چال دارد.

He has a dimple on his cheek.

۲۸- روی گونه چپش جای زخم دارد.

He has scar on his left cheek.

۲۹- صورتش کک و مک دارد.

She has freckles on her face. /she is freckle-faced.

۳۰- روی گونه راستش خال دارد.

She has a mole on her right cheek.

۳۱- اطراف چشمانش چین و چروک دارد.

She has wrinkles around her eyes.

۳۲- او ریش جو گندمی دارد.

He has a gray beard.

۳۳- او سبیل پر پشتی دارد.

He has a thick mustache.

۳۴- ریش مرتب و منظمی دارد.

He has a tailored beard.

۳۵- او ریش پروفسوری (ریش بزی) دارد.

He has a goatee.

۳۶- او خط ریش بلند دارد.

He has long sideburns.

فیلم آموزشی مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد

و در انتها از شما دعوت می کنیم برای یادگیری بیشتر و بهتر کلمات و لغات زبان انگلیسی در مورد صورت، چهره و اجزای بدن این ویدیو آموزشی مکالمه انگلیسی در مورد ظاهر افراد را از دست ندهید:

امیدواریم با تماشای این ویدیو و مطالعه این مطلب مکالمه انگلیسی درباره ظاهر افراد را به خوبی فراگرفته باشید. نکته اصلی در اینجا تداوم در یادگیری و تکرار موارد فرا گرفته شده است. سعی کنید موارد فراگرفته شده را به دفعات تمرین و تکرار کنید.

ادامه مطلب