دانلود کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF

دانلود کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF

دانلود کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF که با نام اصلی A Student Grammar of Turkish از بهترین کتاب های یادگیری دستور زبان ترکی استانبولی است در این مطلب تقدیم می شود. در ادامه بیشتر با این کتاب ارزشمند آشنا می شویم.

کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF

این کتاب گرامر ترکی استانبولی مقدمه ای مختصر بر دستور زبان ترکی استانبولی است که به طور خاص برای دانشجویان و متخصصان انگلیسی زبان طراحی شده است. کتاب حاضر با نیازهای فراگیر بسیاری در ذهن، دستور زبان را به سبکی واضح و بدون اصطلاحات سنگین آموزش می دهد. کتاب نه تنها اصول گرامری را توضیح می دهد، بلکه سطح درک زبان آموزان را نیز به شکلی تعاملی و با بیش از 200 تمرین می آزماید. نکات مهم گرامری در جداول خلاصه شده و مثال های گویای متعددی برای آنها آورده شده است. فهرستی از اصطلاحات دستوری مورد استفاده در کتاب و کلیدی برای همه موارد تمرینی نیز ارائه شده است.

از این کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF می توان به عنوان مکملی برای دانشجویان زبان با عملکردی دوگانه به عنوان یک راهنمای مرجع برای جستجوی نکات گرامری و نیز به عنوان منبعی که می توان تمرینات را دریافته و مهارت های زبانی را تمرین کرد.

مولف این کتاب استاد نیهان کترز استادیار زبانشناسی در گروه تربیت مدرس زبان انگلیسی در دانشگاه بیلگی استانبول است.

A Student Grammar of Turkish

A Student Grammar of Turkish is a concise introduction to Turkish grammar, designed specifically for English-speaking students and professionals. Written with the needs of the learner very much in mind, it sets out the grammar of the language in a clear and jargon-free style. The book not only explains the fundamentals of the grammar, but also tests students’ understanding in an interactive way with more than 200 exercises.

Key grammar points are summarized in tables and there are numerous illustrative examples. A list of grammatical terms used in the book and a key to all the exercises are also provided. This essential grammar and exercise book can be used as a supplement for students studying the language, with a dual function as a reference guide to look up grammar points and as a resource from which exercises can be set and language skills practiced.

F. Nihan Ketrez is an assistant professor in Linguistics in the Department of English Teacher
Education at Istanbul Bilgi University.

هم اکنون می توانید به دانلود کتاب دستور زبان ترکی استانبولی PDF از لینگومن اقدام نمایید.

ادامه مطلب

دانلود