مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه ماشین؛ 40 جمله کاربردی

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
جملات رایج و پرکاربرد مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه خودرو | English in Car Repair Shop

مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه ماشین؛ جملات و اصطلاحات رایج و کاربردی عنوان این مطلب از لینگومن است. این جملات بیشترین کاربرد را در هنگام تعمیرات ماشین و تعویض قطعات و پنچرگیری در تعمیرگاه ماشین دارند. امید است مورد توجه شما زبان آموزان عزیز قرار بگیرند. با ما در ادامه همراه باشید.

مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه ماشین؛ جملات و لغات ضروری

۱- (این) موتور مثل ساعت کار می کند.

The engine ticks.

۲- موتور تنظیم نیست.

The engine is not tuned / is idle.

۳- فکر می کنم باید بدهم موتور را تنظیم کنند.

I think I should have/ get the engine tuned up.

۴- اتومبیلم روغن سوزی دارد. دود اگزوز آبی رنگ است.

My car burns oil. The exhaust is blue.

۵- باید بدهم رینگ پیستون ها را عوض کنند.

I should get the piston rings changed.

۶- رادیاتور چکه می کند. باید سوراخ باشد.

The radiator is leaking. There must be a leak in it.

۷- تسمه پروانه شل است. صدا می کند.

The fan belt is too loose. It’s squeaking.

۸- دینام خراب است.

The generator is out of order.

۹- استارت سوخته است.

The starter has burned out.

۱۰- این شمع خراب است.

This spark plug is no good.

۱۱- فکر می کنم پمپ روغن درست کار نمی کند.

I think the oil pump doesn’t work properly.

۱۲- شاید این فیوز سوخته باشد.

Maybe this fuse is burned out.

۱۳- لوله اگزوز سوراخ است.

There’s a hole in the exhaust pipe.

۱۴- کارتر (ظرف روغن موتور) فرو رفتگی دارد.

The oil pan is dented.

۱۵- کمی روغن ترمز توی این محفظه بریز.

Pour some brake fluid in this reservoir.

۱۶- لنت های ترمز تمام شده اند.

The brake shoes are worn out.

۱۷- ترمز داغ کرده است.

The brakes have overheated.

۱۸- موتور داغ کرده است.

The engine has overheated/ has heated up.

۱۹- اتومبیل جوش آورده است.

The radiator is boiling over.

جملات رایج مکالمه انگلیسی در مورد لاستیک خودرو، پنچر شدن لاستیک و تعویض آن، تنظیم باد ماشین و …

۱- لاستیک هایت چطورند / در چه وضعی اند؟

What are your tries like?

۲- چهار حلقه لاستیک کاملا نو دارم.

I have four brand new tires.

۳- لاستیک های جلو کم باد است.

  اسم مفعول در انگلیسی؛ توضیح کامل کاربردها با مثال

The front tires are low (on air)

۴- چرخ های عقب را کمی باد بزن.

Put some air in the rear tires.

۵- باد این چرخ را کمی خالی کن.

Let some air out of this tire.

۶- چرخ عقب پنچر است.

The rear tire is flat.

۷- آچار چرخ کجاست؟

Where’s the tire wrench?

۸- لاستیک یدکی را از صندوق عقب بیرون بیاور.

Take the spare tire out of the trunk.

۹- قالپاق را با این پیچ گوشتی در بیاور.

Take off/ Remove the hubcap with this screwdriver.

۱۰- پیچ / مهره ها را شل کن.

Loosen the bolts/ nuts.

۱۱- جک را بالا ببر.

Jack up the car. / Pump up the jack./ Jack it up.

۱۲- حالا پیچ ها/ مهره ها را در بیاور.

Now take off the bolts/ nuts.

۱۳- چرخ را بیرون بیاور.

Take off/ Remove the wheel.

۱۴- چرخ یدکی را جا بینداز.

Put on the spare tire.

۱۵- حالا جک را پایین بیاور و پیچ ها / مهره ها را سفت کن.

Now put the jack down/ lower the jack and fasten the bolts/ nuts.

۱۶- یادت نرود بدهی پنچری را بگیرند.

Don’t forget to get the flat tire patched / repaired/ fixed.

۱۷- باید یخ شکن ها را بیندازی زیر اتومبیل.

You should put on your snow tires.

۱۸- زنجیر چرخ داری؟

Do you have chains for your tires?

۱۹- این لاستیک خوب نیست. بده آنرا عوض کنند.

This tire is not good. Get it changed.

۲۰- این تیوب دیگر بدرد نمی خورد. بیندازش دور.

This tube is no good/ useless. Throw it away.

۲۱- داشتم با سرعت صد کیلومتر می راندم که ناگهان چرخ عقب ترکید.

I was driving at 100 kilometers when the rear/ back tire blew out.

مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه: قطعات ماشین به انگلیسی

لیستی از قطعات و اجزای ماشین به انگلیسی در این بخش از این مطلب قرار داده شده است. در برخی موارد در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی از کلمات متفاوت برای قطعات ماشین استفاده می شود که در این خصوص کلمات بریتانیایی نیز عنوان شده اند.

Automobile

ماشین، اتومبیل، خودرو

Air bag

کیسه هوا

Axle shaft

پلوس ماشین

Back seat

صندلی عقب

Front seat

صندلی جلو

back-up light

چراغ دنده عقب

در انگلیسی بریتانیایی از کلمه reversing برای چراغ دنده عقب استفاده می شود.

Brake

ترمز

Brake pad

لنت ترمز ماشین

Brake light

چراغ ترمز

در انگلیسی بریتانیایی برای چراغ ترمز از عبارت Stop light استفاده می شود.

Bumper

سپر

Clutch

  كمك كردن به ديگران به انگلیسی؛ جملات و عبارات کاربردی در مکالمه با مثال

کلاچ

Dashboard

صفحه داشبورد (محل نصب کیلومتر شمار، دکمه چراغ ها…)

Door

در

Door handle

دستگیره در

Driver’s seat

صندلی راننده

Emergency brake

ترمز دستی

در انگلیسی بریتانیایی از Handbrake برای ترمز دستی استفاده می شود.

Exhaust

(لوله) اگزوز

Fender

گلگیر

در انگلیسی بریتانیایی از کلمه Wing برای گلگیر ماشین استفاده می شود.

Front suspension

جلوبندی ماشین

Front tire

لاستیک جلو

در انگلیسی بریتانیایی از Front tyre یا Front wheel برای این معنی استفاده می شود.

Fuel gauge

عقربه نشانگر مقدار بنزین

Fuel tank

مخزن بنزین

Gas pedal

پدال گاز

در انگلیسی بریتانیایی از Accelerator استفاده می شود.

Gear

دتده

Gearbox

جعبه دنده

Gear shift

دسته دنده

در انگلیسی بریتانیایی از Gear lever استفاده می شود.

Glove compartment (Glove box)

داشبورد

Headlight

چراغ جلو

Hood

کاپوت

در انگلیسی بریتانیایی از Bonnet برای کاپوت استفاده می شود.

Horn

بوق

Hubcap

قالپاق

Left mirror

آینه سمت چپ

Right mirror

آینه سمت راست

در انگلیسی بریتانیایی به ترتیب از Left wing mirror و Right wing mirror به جای دو عبارت بالا استفاده می شود.

License plate

پلاک ماشین

در انگلیسی بریتانیایی برای پلاک ماشین از عبارت number plate استفاده می شود.

Passenger seat

صندلی شاگرد، صندلی کنار راننده

Backlight

شیشه عقب

در انگلیسی بریتانیایی از Rear window برای شیشه عقب ماشین استفاده می شود.

Rear-view window

آینه جلو

Reverse

دنده عقب

Seat

صندلی

Seat belt

کمربند

Spark plug

شمع ماشین

Speedometer

کیلومتر شمار، کیلومتر سنج

Steering wheel

فرمان

Tire/Tyre

لاستیک

Trunk

صندوق عقب ماشین

در انگلیسی بریتانیایی از کلمه boot برای صندوق عقب استفاده می شود.

Turn signal

چراغ راهنما

در انگلیسی بریتانیایی از Indicator برای چراغ راهنما استفاده می شود.

Visor

آفتاب گیر

Windshield

شیشه جلو

Windshield در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود. در انگلیسی بریتانیایی از کلمه Windscreen برای شیشه جلو استفاده می شود.

Windshield wiper

برف پاک کن

در انگلیسی آمریکایی از Windscreen wiper استفاده می شود.

اصطلاحات و کلمات مربوط به ماشین و رانندگی

to get out of a car

پیاده شدن از ماشین

Frank got out of the car and locked the door

فرانک از ماشین پیاده شد و در را قفل کرد

U-turn

دور زدن

It is against the rules to do a u-turn on a motorway

دور زدن در اتوبان خلاف قوانین است

Puncture

پنچر شدن

One of the front tires of my car has punctured

یکی از تایر های جلویی ماشینم پنچر شده است

Gas station

پمپ بنزین

An automobile repair shop

تعمیرگاه ماشین

to have an accident

  اعضای خانواده به انگلیسی؛ 50+ لغت و اصطلاحات پرکاربرد + فیلم

تصادف کردن

I almost had an accident yesterday

دیروز نزدیک بود تصادف کنم

Auto mechanic

تعمیر کار ماشین

to break down

خراب شدن

My car broke down and I had to have an auto mechanic fix it

ماشینم خراب شدو مجبور شدم به یک مکانیک بگم درستش کنه

A convertible car

ماشین بدون سقف (ماشینی که قابلیت بدون سقف بودن را نیز دارد)

Fare

کرایه

مکمل یادگیری مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه ماشین

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

بحث مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه را در اینجا به پایان می بریم.

کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک
کتاب جامع آموزش زبان تخصصی مهندسی مکانیک

کتاب خودآموز جامع زبان تخصصی رشته مکانیک سعی داشته هر چهار مهارت ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ را در محیط های کاری مکانیک مانند شرکت هایی که با این رشته سر و کار دارند را آموزش داده و نیز خواندن و نوشتن متون تخصصی رشته مهندسی مکانیک را به دانشجویان و علاقمندان به حوزه زبان تخصصی مکانیک آموزش دهد. کتاب حاضر آموزش را از سطوح خیلی پایین شروع کرده و به تدریج بر سختی مطالب افزوده است. همچنین اساتید زبان تخصصی رشته مکانیک نیز می توانند از این کتاب به عنوان کتاب منبع این کلاس استفاده نمایند. از جمله خصوصیات این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته
  • آموزش جامع لغات و اصطلاحات رشته مکانیک
  • دارای متون ریدینگ زبان تخصصی مکانیک
  • دارای دیکشنری کامل در انتهای هر کتاب (مجموعا 3 کتاب)
  • ویژه اساتید، دانشجویان و علاقمندان به رشته مهندسی مکانیک
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب