توصیف خانواده به زبان انگلیسی؛ جملات و اصطلاحات رایج

زمان مطالعه: 15 دقیقه
توصیف خانواده به زبان انگلیسی

توصیف خانواده به زبان انگلیسی شامل مکالمه انگلیسی در مورد خانواده، فامیل، اعضای خانواده، توصیف روابط خانوادگی و جملاتی از این دست با ترجمه فارسی در این مطلب از وبلاگ لینگومن گردآوری و تدوین شده است. با دانستن این جملات می توانید در مکالمات روزمره در مورد خانواده، اعضای فامیل و روابط خانوادگی از آنها استفاده کنید. با ما همراه باشید.

توصیف خانواده به زبان انگلیسی؛ جملات و اصطلاحات رایج

۱- من خانواده کوچکی دارم.

I have a small family.

۲- من خانواده پر جمعیتی دارم.

I come from a large family.

۳- به عکس های خانوادگی مان نگاه کن. اینها پدر و مادرم هستند.

Look at our family pictures. These are my parents.

۴- و این منم. من تنها فرزند خانواده هستم.

And this is me. I am an only child.

۵- اینهم عکس پدر  و مادر بزرگم است. این پدر بزرگم است و اینهم مادر بزرگم است.

Here’s a picture of my grandparents. This is my grandfather and this is my grandmother.

۶- مادر بزرگ زنده است ولی پدر بزرگ مرده.

Grandma is alive, but Grandpa is dead.

۷- زنده اند؟

Are they alive?

۸- و اینها هم اجدادم هستند. جد پدریم افسر ارتش بوده است.

These are my great- grandparents. My great- grandfather was an army officer.

۹- تو چه طور؟ خانواده ات پر جمعیت است؟

How about you? Do you come from a large family?

۱۰- بله. من سه برادر و دو خواهر دارم.

Yes, I do. I have three brothers and two sisters.

۱۱- این برادر بزرگم (مسن ترین) و اینهم خواهر بزرگم (مسن ترین) است.

This is my eldest brother and this is my eldest sister.

۱۲- این برادر بزرگترم است. چهار سال از من بزرگتر است.

This is my elder brother. He is four years older than me.

۱۳- این عکس پدر و مادر بزرگم با نوه هایشان است.

This is a picture of my grandparents with their grandchildren.

۱۴- جانی نوه (پسر) و جین نوه (دختر) آنهاست.

Johnny is their grandson and Jean is their granddaughter.

توصیف خانواده به زبان انگلیسی؛ جملات و اصطلاحات رایج
توصیف خانواده به زبان انگلیسی؛ جملات و اصطلاحات رایج

۱۵- این عمو/ دایی/ شوهر خاله/ شوهر عمه من است.

This is my uncle.

۱۶- این خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی من است.

This is my aunt.

۱۷- Cousin به معنای دختر عمو یا پسر عمو، دختر دایی یا پسر دایی، دختر خاله یا پسر خاله و دختر عمه یا پسرعمه می باشد.

These two are David and Alice. They’re my cousins.

  حیوانات به آلمانی با تلفظ و فیلم آموزشی

۱۸- او عمو/ دایی من است.

He’s my paternal/ maternal uncle.

۱۹- او دختر عمو (یا دختر عمه)/ دختر خاله (یا دختر دایی) من است.

She’s my paternal/ maternal cousin.

و یا می توان چنین گفت:

She’s a cousin on my father’s / mother’s side.

۲۰- تام برادرم است. البته ما برادر ناتنی هستیم.

Tom is my brother. Of course, we’re half-brothers.

۲۱- پت خواهر نانتی جین است.

Pat is Jean’s half-sister.

۲۲- این نامادری/ ناپدری مری است.

This is Mary’s stepmother/ stepfather.

۲۳- این برادر خوانده/ خواهر خوانده من است.

This is my stepbrother/ stepsister.

۲۴- این ها جین و جورج هستند. برادر و خواهرند.

This is Jane and George. They’re brother and sister.

۲۵- این ها تام و باربارا هستند. زن و شوهرند.

This is Tom and Barbara. They’re husband and wife.

۲۶- اینها پت و پنی هستند. دو قلواند.

This is pat and penny. They’re twins.

۲۷- این الکس است. برادر دوقلوی مری است.

This is Alex. He’s Mary’s twin brother.

۲۸- این پدر زن/ پدر شوهرم و این هم مادر زن/ مادر شوهرم است.

This is my father- in-law and this is my mother- in- law.

۲۹- پدر و مادر زنم/ شوهرم نسبتا جوانند.

My in- laws are pretty young.

۳۰- اینها جیل و تام هستند. زوج تازه ازدواج کرده ای هستند.

This is Jill and Tom. They’re a newly-married couple.

۳۱- این خانم میانسال یک از اقوام نزدیک مری است.

This middle-aged woman is one of Mary’s close relatives.

۳۲- هیچ نسبتی با پیتر ویلیامز داری؟

Are you related to Peter Williams in any way?

۳۳- نه هیچ نسبتی با او ندارم.

No, I’m not related to him in any way.

۳۴- نام نزدیک ترین خویشاوند خود را ذکر کنید. (مخصوص فرم های رسمی)

Give the name of/ indicate your next of kin.

۳۵- شجرنامه مرا دیده ای؟

Have you seen my family tree?

36- چند تا خواهر و برادر داری؟

How many brothers and sisters do you have?

37- خواهر و برادر بزرگتر از خودت هم داری؟

Do you have any elder brother and sister?

38- نه، تک فرزندم.

No, I am an only child.

39- در ناز و نعمت بزرگ شدم.

I was brought up in the lap of luxury.

40- من از یک خانواده اصیل هستم.

I am connected with a noble family.

41- او با تو نسبتی دارد؟

  مکالمه انگلیسی خرید؛ لغات و جملات کاربردی

Is he related to you?

42- بله، او از اقوام درو من است؟

Yes, she is a distant relative of mine.

43- او دوست خانوادگی ماست.

He’s a friend of the family.

44- خانواده ام هر کدام یک جایی هستند.

My family is scattered across the country.

45- آیا خانواده ات پر جمعیت/ کم جمعیت است؟

Do you have a large/small family?

46- یک نفر دیگر به زودی به جمع خانواده مان اضافه می شود.

We are going to have an addition to the family soon.

47- پدر بزرگم زنده است، اما مادر بزرگم فوت کرده است.

My grandpa is alive, but my grandma is dead.

48- این عکس برادر بزرگم است.

This is the picture of my eldest brother.

49- اقوام ما آخر هفته می آیند.

 We have got the relations coming over the weekend.

50- خانواده همسرم آخر همین هفته سرمان خراب می شوند.

My wife’s family is descending on us this weekend.

51- در خانواده اش همه مردها کچل هستند. فکر می کنم ارثی باشد.

All the man in his family are bald; I suppose it’s hereditary.

52- همه بچه هایش اهل هنر هستند. انگار هنر تو خون آنهاست.

All her children are very artistic; it must run in the family.

53- بچه هایت را خوب بار آورده ای.

You have given your children a good upbringing.

54- بچه بزرگ کردن کار ساده ای نیست.

Bringing up children is never easy.

55- نان آور خانه شما کیست؟

Who is the breadwinner in your family?

56- پدرم دنبال یک کار می گرده که خانواده را تامین کند.

My father is looking for a job to support his family?

57- او به سختی خرج خورد و خوراک و پوشاک خانواده اش را در می آورد.

He can barely feed and clothe his family.

58- او باید یک خانواده بزرگ را نان بدهد.

She has a large family to food.

59- خانواده ام از من حمایت می کند.

My family is right behind me.

60- او خواهر دوقلوی توست؟

Is she your twin sister?

61- برادرم گاو پیشانی سفید خانواده است.

My brother is the black sheep of the family.

62- او باعث ننگ و آبروریزی خانواده ما بوده است.

He has brought shame and disgrace to our family.

63- او باعث شرمندگی خانواده اش است.

He’s an embarrassment to his family.

64- شرافت خانوادگی در خطر است.

  مکالمه انگلیسی در تعمیرگاه ماشین؛ 40 جمله کاربردی

He’s family honor is at stake.

65- می خواهم شجره نامه خانوادگی ام را بهت نشان بدم. دوست داری ببینی؟

I want to show you my family tree now. Are you interested to see it?

مکمل توصیف خانواده به زبان انگلیسی

برای یادگیری هر چه بهتر مکالمه انگلیسی در مورد خانواده و فامیل می توانید به مطلب اعضای خانواده به انگلیسی؛ لغات و اصطلاحات پرکاربرد + فیلم مراجعه نمایید.

امیدواریم با مطالعه این مطلب توصیف خانواده به زبان انگلیسی را به خوبی فراگرفته باشید. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

کتاب 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی
کتاب 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی 4000 Essential English Words

کتاب 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی 4000 Essential English Words به بیان 4000 واژه ای می پردازد که واقعا در زبان انگلیسی کاربرد دارند و دائما مورد استفاده هستند. حال این کاربرد خواه تجاری باشد، خواه محاوره ای، خواه دانشگاهی و آکادمیک باشد و یا زبان عامیانه مردم کوچه بازار باشد. با داشتن این مجموعه به جرات می توان گفت از هر کتاب لغت دیگری بی نیاز خواهید شد.

  • در شش جلد سطح بندی شده (از مبتدی تا پیشرفته)
  • به همراه سی دی های صوتی تلفظ لغات
  • حاوی تمامی لغات مورد نیاز در مکالمه زبان انگلیسی
  • دارای تست های مختلف در هر درس
  • به راحتی قابل استفاده بر روی گوشی و لپ تاپ و حین سفر
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب