آب و هوا به آلمانی؛ مکالمه، لغات و جملات کاربردی و مهم

آب و هوا در زبان آلمانی: لغات و جملات کاربردی و مهم

آموزش آب و هوا به آلمانی به همراه لغات و اصطلاحات کاربردی و مهم موضوع این درس وبلاگ لینگومن می باشد. در این درس ابتدا لغات مربوط به موضوع درس را با معنی فارسی آن و همچنین نحوه تلفظ تمامی لغات زبان آلمانی در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. بعد از آن مکالمه ای را برای شما ارائه می دهد که نحوه استفاده از کلمات و جملات مربوط به آب و هوا را در جملات زبان آلمانی فرابگیرید. در این بخش به معرفی برخی اصطلاحات و لغات مربوط به وضع هوا می‌پردازم.

آب و هوا به آلمانی؛ لغات و جملات کاربردی و مهم

به نظر هوا دارد بارانی می‌شود.

Es sieht nach Regen aus.

هوا سرد است

Es ist kalt

زیبا

schön

∫o:n

داغ

heiß

hais

هوای صاف

klar

kla:

خیلی سرد. منجمد

eisig

‘aizɪç

گرم

warm

varm

بادی

windig

‘vɪndɪç

ابری

bewölkt

bevɔlkt

تیره، گرفته

dunstig

‘dnstɪç

گرم و مرطوب

schwül

∫vu:l

مرطوب

feucht

fɔyçt

مه الود

nebelig

‘ne:bəlɪç

برف می‌بارد

Es schneit

εs ∫naiən

باران می‌بارد

Es regnet

εs re:gnən

یخ بندان است

Es friert

εs ‘fri:rt

بد است

ist schlecht

ɪst ∫lεçt

آب و هوا به آلمانی؛ مکالمه، لغات و جملات کاربردی و مهم
آب و هوا به آلمانی؛ مکالمه، لغات و جملات کاربردی و مهم

لغات و واژگان مربوط به آب و هوا در زبان آلمانی

Aussprache (لغت)Vokabular (تلفظ)واژگان (معنی)
das Wetter(وِتَ)آب و هوا
die Luft(لوفت)هوا
Wettervorhersage(وِ تَ فُ هِ زا گه)پیش بینی آب و هوا
Kalt(کالت)سرد
Warm(وارم)گرم
Heiss(هایس)داغ
der Regen(رِگِن)باران
der Schnee(شنه)برف
die Wolke (en)(وُلکه)ابر(ها)
der Himmel(هیمِل)آسمان
die Sonne(زُنه)خورشید
der Mond(مُند)ماه
die Sterne(شتِرنه)ستارگان
der Wind(ویند)باد
der Nebel(نِبِل)مه
die Temperatur(تِمپِراتوا)دما
das Gewitter(گِویتاَ)رعد و برق
Bedeckt(بِدِکت)ابری
Eisig kalt(اَیزیگ کالت)سرد یخی
das Thermometer(تِرمُ مِتاَ – مِ کشیده) دماسنج
der Sturm(شتورم)توفان
der Hagel(هاگِل)تگرگ

مکالمه آب و هوا به زبان آلمانی

konversation (مکالمه)

۱٫ Wie ist das Wetter dort?

  انواع جمله واره در انگلیسی + فیلم آموزشی

هوا اونجا چطوره؟

۲٫ Hier ist es sonning.

اینجا آفتابیه

۳٫ Hat es am Wochenende geregnet?

آخر هفته بارون اومد؟

۴٫ Nein, es war schön.

نه هوا خوب (آفتابی) بود

۵٫ Morgen wird es schneien.

فردا برف میاد (خواهد آمد).

۶٫ Zieh dich warm an!

لباس گرم بپوش!

۷٫ Wir gehen morgen spazieren, falls es das Wetter erlaubt!

!فردا میریم گردش، اگر هوا اجازه بده

۸٫ Was für ein mieses Wetter!

چه هوای بدی!

۹٫ Er geht bei jedem Wind und Wetter bergsteigen.

.او در هر آب و هوایی میره کوهنوردی

۱۰٫ Bei feuchtem Wetter bekomme ich kopfweh.

در هوای مرطوب سردرد می گیرم.

۱۱٫ Wie ist das Wetter jetzt bei euch?

الان پیش شما هوا چطوره (جایی که شما هستید)؟

۱۲٫ Es ist herrlich schön.

فوق العاده خوبه.

۱۳٫ Es wird wärmer.

داره گرم تر میشه.

۱۴٫ Wir wurden vom Regen überrascht.

با بارون غافلگیر شدیم

۱۵٫ Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

کسی که باد بکارد توفان برداشت خواهد کرد.(ضرب المثل)

ادامه مطلب