آموزش ساعت به آلمانی + زمان و تاریخ با مکالمه و تمرین

آموزش ساعت به آلمانی + زمان و تاریخ با مکالمه و تمرین

آموزش ساعت به آلمانی به همراه زمان و تاریخ با مکالمه و تمرین. در این درس ابتدا لغات مربوط به موضوع درس را با معنی فارسی آن و همچنین نحوه تلفظ تمامی لغات آلمانی در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. پس از آن آموزش مکالمه به زبان آلمانی ارائه می شود تا نحوه استفاده از زمان و ساعت را در جملات زبان آلمانی فرا بگیرید.

همچنین گرامر و نکات مهم و کلیدی مربوط به حرف تعریف معین و نامعین را به شما عزیزان آموزش خواهد داد. همراه با درسی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد، می توانید یک اصطلاح و ضرب المثل به زبان آلمانی را نیز فرابگیرید.

آموزش ساعت به آلمانی + زمان و تاریخ

ابتدا در اینجا می پردازیم به لغات پرکاربرد بحث آموزش ساعت به آلمانی به همراه تلفظ و املای آنها به زبان آلمانی.

واژگان (معنی)Aussprache (تلفظ)Vokabular (لغت)
آخر هفته(وُخِن اِنده)das Wochenende
سال(یا (آکشیده))das Jahr
فصل(یارِس تْسایت)die Jahreszeit
ساعت (زمان ۶۰ دقیقه)(شْتونده)die Stunde
نیم ساعت(اَینه هالبه شْتونده)Eine halbe Stunde
ربع ساعت(اَینه فیِرتِل شْتونده)Eine Viertelstunde
دقیقه(مینوته)die Minute
ثانیه(زِ کونده)die Sekunde
ساعت (ابزار و ساعت …)(اوآ)die Uhr
سر ساعت …(اوم … اوآ)Um … Uhr
ساعتِ چند؟(اوم وی فیل اوآ)Um wie viel Uhr?
ساعتِ ۳(اوم دْرای)Um 3
زمان، اوقات فراغت(فْرایتسایت)die Freizeit
یک ربع به ۵(فیرتِل فُ فونف)Viertel vor 5
۵ و ربع(فیرتِل ناخ فونف)Viertel nach 5
(!) شش و نیم(هالْب زیبِن)Halb 7
بهار(فرولینگ)der Frühling
تابستان(زُماَ)der Sommer
پاییز(هِربْسْت)der Herbst
زمستان  (وینتاَ)der Winter
طول کشیدن(داورن)Dauern
آموزش ساعت به آلمانی

مکالمه آموزش ساعت به آلمانی (konversation)

۱٫ Welches Jahr haben wir?

  مکالمه انگلیسی در عکاسی؛ جملات و اصطلاحات رایج و کاربردی

امسال چه سالی است؟

۲٫ Wir haben das Jahr 2012.

ما در سال ۲۰۱۲ هستیم

۳٫ Welches Datum haben wir heute?

امروز چه تاریخیه؟

۴٫ Wir haben den zehnten Januar 2012.

امروز ۱۰ ام ژانویه ۲۰۱۲ است

۵٫ Wie lange spielen Sie Fußball?

چند وقته که فوتبال بازی می کنید؟

۶٫ Wie viel Uhr ist es? / Wie spät ist es?

ساعت چنده؟

۷٫ Es ist 5 Uhr.

ساعت ۵ است

۸٫ Welche Jahreszeit ist es?

در چه فصلی هستیم؟

۹٫ Es ist Sommer.

در تابستان هستیم

۱۰٫ Haben Sie eine Uhr?

شما ساعت دارید؟

۱۱٫ Nein, ich habe keine.

نه (هیچ) ندارم

۱۲٫ Ja, ich habe eine.

بله (یک دونه) دارم

۱۳٫ Wie lange dauert das?

چقدر طول می کشه؟

۱۴٫ Drei Stunden.

سه ساعت

۱۵٫ Nur eine Stunde.

فقط یک ساعت

گرامر آموزش ساعت به آلمانی (Grammatik)

در این بخش از مطلب نیز مبحث گرامر مربوط به موضوع آموزش ساعت به آلمانی تقدیم می شود.

حرف تعریف معین (معادل “the” در زبان انگلیسی)

پسرJungeder

SINGULAR

مفرد

خانمFraudie
دختربچهMädchendas
پسرها

 

خانم ها

دختربچه ها

Jungen

 

Frauen

Mädchen

die

PLURAL

جمع

Der Junge ist 7 Jahre alt.

آن پسر ۷ سال سن دارد.

Das Mädchen spielt Tennis.

آن دختر بچه تنیس بازی می کند.

Die Frauen kochen Spagetti.

آن خانم ها اسپاگتی می پزند.

حرف تعریف نامعین (معادل “a, an” در زبان انگلیسی)

یک پسرJungeein

SINGULAR

مفرد

یک خانمFraueine
یک دختربچهMädchenein

Ein Junge spielt Fußball.

یک پسر فوتبال بازی می کند.

  5 نکته در گرامر زبان اسپانیایی که باید بدانید!

Eine Frau sitzt hier.

یک خانم اینجا نشسته است.

Ein Kind geht in den Park.

یک بچه به پارک می رود.

نکته) در موارد ذیل هیچ حرف تعریفی به کار نمی رود:

۱- برای نام محل ها

۲- برای اکثر کشورها (به جز چند استثنا، از جمله ایران که مذکر است.)

۳- برای مهارت های خاص (مثل نواختن آلات موسیقی، زبان ها، ورزش ها)

۴- برای مواد (مثل آهن، کاغذ، آب، چوب)

تمرین آموزش ساعت به آلمانی (Übung)

در این بخش تعدادی تمرین جهت آموزش ساعت به آلمانی تقدیم حضورتان می شود.

الف) در جای خالی، در صورت نیاز، حرف تعریف مناسب را قرار دهید.

۱٫ Das Mädchen kauft ein Eis (s). ________ Eis schmeckt gut.

۲٫ Ich spiele ________ Gitarre (e).

۳٫ Mein Bruder spricht _________ Japanisch (s).

۴٫ _________ Tisch ist aus Holz (s).

۵٫ Wir fahren nach _________ Berlin (s).

پاسخ تمرین‌

۱٫ Das          ۲٫ __          ۳٫ __          ۴٫ Der          ۵٫ __

Redensart

اصطلاح

Wie die Zeit vergeht!

وی دی تْسایت فِگِت
زمان چقدر سریع میگذره!

Sprichwort

ضرب المثل

Morgenstund(e) hat Gold im Mund.

مُرگِن شْتوند هَت گُلد ایم موند
سحرخیز باش تا کامروا باشی.

امیدواریم آموزش ساعت به آلمانی را به خوبی فرا گرفته باشید.

ادامه مطلب