پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی با مثال و فیلم آموزشی

پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی + فیلم آموزشی

پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی (Prefixes and Suffixes) عنوان این مطلب لینگومن است. در انگلیسی پیشوندها و پسوندهای بسیاری وجود دارد که با شناخت شان درک ما از متنی که می خوانیم بیشتر می شود. در ادامه به این مبحث بیشتر پرداخته و مفصلا در مورد پسوندها و پیشوندها، انواع آنها و مثال هایی در موردشان در خدمت شما عزیزان هستیم.

از جمله مزایای یادگیری این پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی این است که کلمات نا آشنای یک متن تاحدودی قابل فهم تر به نظر می رسند. حتی ما می توانیم معنی بسیاری از لغات نا آشنا را حدس بزنیم. از مزایای شناخت پسوندها و پیشوندها می توان به افزایش دایره لغات نیز اشاره کرد.

پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی

پیشوند ها (prefixes) به ابتدای ریشه کلمات اضافه می شوند، آنها معمولا بین یک تا سه حرف هستند. پسوند ها (suffixes) به انتهای ریشه لغات افزوده می شوند و غالبا بین یک تا پنج حرف هستند. در این مطلب می خواهیم به برخی از این پسوندها و پیشوندهای رایج در انگلیسی بپردازیم.

* پیشوند ها در انگلیسی

پیشوندها یا prefixes گروهی از حروف هستند که به ابتدای کلمات اضافه می شوند و کلمات جدیدی را می سازند. در این مطلب به تعدادی از کاربردی ترین پیشوندها در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت:

پیشوند anti-

رایج ترین کاربرد anti برای بیان مخالفت است. کلمه anti-racism (به معنای ضد تبعیض نژادی) یک مثال برای anti است.

چند مثال دیگر: anti-capitalist, anti-war, anti-colonial

پیشوند bi

بعضی از کلمات در انگلیسی که مفهوم (عدد) دو را بیان می کنند از این پیشوند در انها استفاده می شود. یک مثال در این خصوص کلمه bicycle است که به معنای دوچرخه است.

در زبان انگلیسی اگر بخواهید مثلا بگویید هر دو هفته یکبار می توانید با استفاده از پیشوند bi این مفهوم را با یک کلمه بیان کنید، که می شود bi-weekly. اگر بخواهیم از این پیشوند برای کلماتی که مربوط به زمان هستند استفاده کنیم در حقیقت بازه زمانی دو برابر می شود.

چند مثال دیگر: bi-monthly, bi-annually

پیشوند dis

با اضافه کردن پیشوند dis به افعال از آنها متضاد می سازیم. به عنوان مثال کلمه ی پرکاربرد disagree (به معنای مخالف بودن) را در نطر بگیرید. این کلمه متضاد agree (به معنای موافق بودن) می باشد.

  بیان آرزو در زبان انگلیسی با 2 عبارت If only و I wish

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به disallow، disappearو dislike اشاره کرد.

پیشوند ex

این پیشوند به معنای سابق یا قبلی است که با اسامی ترکیب می شود. این پیشوند به اسم هایی که مربوط به اشخاص هستند اضافه می شود. اسامی ترکیب شده با این پیشوند نشان دهنده این است که مثلا کسی در گذشته در پستی کار می کرد ولی الان دیگر در آن پست کار نمی کند، یا کسی قبلا همسر کسی دیگر بود ولی الان دیگر نیست و غیره. کلمه ex-husband (شوهر سابق) یک مثال برای پیشوند ex می باشد. با استفاده از پیشوند ex می خواهیم بیان کنیم که نسبت یا موقعیتی که اسامی برای افراد بیان می کنند مربوط به گذشته است و و در زمان کنونی وجود ندارند.

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به ex-employer ،ex-friend و ex-president اشاره کرد. چند مثال دیگر: ex-soldier, ex-friend, ex-wife

پیشوند mis

این پیشوند به افعال و اسامی اضافه می شود و نشان می دهد که چیزی به صورت بد یا اشتباه انجام داده شده است. مثلا کلمه mishear حاکی از آن است که شخصی چیزی را اشتباهی شنیده است، یا misprint نشان دهنده این است که چیزی به صورت اشتباه چاپ شده است. برای مثالی دیگر در کلمه misread (به معنی اشتباه خواندن) از mis استفاده شده است.

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به miscalculate و misinform ،misunderstand, mishear, misinterpret اشاره کرد.

پیشوند pre

پیشوند pre با اسامی و صفات ترکیب می شود. واژگان ساخته شده به چیزی اشاره می کنند که قبل از چیزی دیگر اتفاق می افتد. یک مثال در این خصوص عبارت pre-game exercise (تمرین قبل از بازی) می باشد.

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به pre-dinner ،pre-job و pre-match اشاره کرد.

پیشوند re

این پیشوند به معنای دوباره است. و با افعال و اسامی ترکیب می شود. برای مثال remarry به معنای دوباره ازدواج کردن است و remarriage (ازدواج دوباره) اسم فعل remarry می باشد. یا کلمه rebuild (دوباره ساختن، از نو ساختن).

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به reappear ،rebuild regain, resell, redo و rename اشاره کرد.

پیشوند un

پیشوند un به صفات، اسامی و قیدها اضافه می شود تا متضاد آنها را بسازد. برای مثال اگر un را به صفت acceptable (به معنی قابل قبول) اضافه کنیم کلمه unacceptable (به معنی غیر قابل قبول) بوجود می آید که متضاد acceptable می باشد.

  اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی با مثال

از مثال های دیگری که با این پیشوند ساخته می شوند می توان به unable ،uncomfortable و unfair (به معنی نا عادلانه) که متضاد fair (به معنی عادلانه) است اشاره کرد.

چند مثال دیگر: unable, unaware, unsafe

از پیشوندهای زیر نیز می توان برای اسامی و افعال جهت ساخت کلمات متضاد استفاده کرد:

il-, im-, in-, ir-

* پسوند ها در انگلیسی

پسوند ed

پسوند ed به افعال اضافه می شود و زمان آنها را به گذشته تبدیل می کند. کلمه worked یک مثال برای این پسوند است.

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به cleaned ،looked و walked اشاره کرد.

پسوند er

این پسوند دو کاربرد مهم دارد

کاربرد اول: er با افعال ترکیب می شود و اسامی آنها را بوجود می آورد. اسامی بوجود آمده اغلب مربوط به مشاغل می باشند. مثلا کلمه teacher (معلم) از فعل teach مشتق شده است.

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به baker، leader و player اشاره کرد.

کاربرد دوم: در کاربرد دوم er به صفات تک هجایی برای مقایسه کردن اضافه می شود که مربوط به ضمایر تفضیلی می باشد:

Ali is taller than his friend.

علی از دوستش بلندتر است.

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به bigger ،longer و older اشاره کرد.

پسوند ful

ful به اسامی اضافه می شود و از آنها صفت می سازد. powerful (قوی) نمونه ای از این صفات است. از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به harmful ،beautiful و useful اشاره کرد.

پسوند ion

این پسوند به افعال اضافه می شود و از آنها اسم می سازد. برای مثال با اضافه کردن ion به protect (به معنای حمایت کردن) اسم protection (حمایت) بوجود می آید. از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به education،connection و action اشاره کرد. پسوندهای ition  و sion نیز برای همین کاربرد استفاده می شوند.

پسوند ize

این پسوند با اسامی ترکیب می شود و از آنها فعل می سازد. یک مثل در این خصوص کلمه apologize (عذر خواهی کردن) می باشد که با اضافه شدن ize به کلمه apology (عذر خواهی) ساخته شده است.

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به summarize،memorize و emphasize اشاره کرد.

نکته: این پسوند در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود، در انگلیسی بریتانیایی برای این منظور از پسوند ise استفاده می شود.

پسوند ly

این پسوند با صفات ترکیب می شود و از آنها قید می سازد. exactly (به معنای دقیقا) یک مثال در این خصوص است.

  فعل need در انگلیسی و 2 نقش اساسی آن + مثال

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به finally، badlyو normally اشاره کرد.

پسوند ous

ous یکی دیگر از نشانه های صفات در زبان انگلیسی است که به ویژگی چیزی یا شخصی اشاره می کند. برای مثال famous (مشهور) حاوی این پسوند است.

از مثال های دیگری که با این پسوند ساخته می شوند می توان به previous، curious و ambitious اشاره کرد.

فیلم آموزش پسوندهای زبان انگلیسی ۱

فیلم آموزش پیشوندهای زبان انگلیسی ۲

مکمل یادگیری پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی

برای یادگیری هر چه بهتر پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی می توانید به فیلم آموزش گرامر کامل زبان انگلیسی The Complete English Grammar و نیز کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی Fundamentals of English Grammar مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم از این مطلب، مبحث پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی را به خوبی فراگرفته باشید.

مبحث پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی را در اینجا به پایان می بریم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب