دانلود نرم افزار مترجم اندروید عکس | Camera Translator for Android

نرم افزار مترجم اندروید عکس | Camera Translator for Android

در این مطلب نرم افزار مترجم اندروید عکس Camera Translator را خدمت شما لینگومنان تقدیم می کنیم. با این اپلیکیشن ترجمه اندرویدی از متن مورد نظر خود عکس بگیرید و قسمتی از متن را که می خواهید ترجمه کنید انتخاب کنید و سپس Camera Translator آن را برای تان ترجمه می نماید. فقط  باید متن انتخابی تان وضوخ کافی را دارا باشد.

زبان های پشتیبانی شده نرم افزار مترجم اندروید عکس

این برنامه از زبان های Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian Latvian, Lithuanian, Portuguese, Polish, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, پشتیبانی می کند.

Camera Translator

The Camera Translator app let you translate text, text from image in almost all available languages in one click. Camera Translator app has smart OCR feature which enable you to translate any text direct using camera without need of writing it. This App uses latest Algorithms for text detection means, Camera Translator can identify text of almost every languages.This app Also supports difficult to identify languages like Chinese,Korean,Japanese etc.

You can also translate the text via writing it in translator.This app Identifies language automatically means you don’t have to specify the language while translating from images or text. You can also bookmark your favorite word directly from translator to use it later.

Photo translator app also supports Voice recognition means you can enter text in more than 50+ language via just speaking. You don’t have to type the text. In this Image Translator App you can also know how the pronounce the translated word in just one click on speak button. Camera Translator app also save the history of your translations so that you can get it later whenever the need.

  دانلود دیکشنری لانگمن برای اندروید | Longman Dictionary of English

Features:

– Translate Direct Using Camera
– Can Translate from Image using Gallery
– Voice Input
– Pronunciation of the Translated Word
– Support more than 50+ Languages
– Support Non Latin based languages like Chinese, Korean, Japanese etc.
– Fast Translation in One click
– Bookmark
– Translation History

امیدواریم از نرم افزار مترجم اندروید عکس Camera Translator استفاده کافی را ببرید.

ادامه مطلب

دانلود