دانلود زبان تخصصی مهندسی مواد | English for Materials Science and Engineering

دانلود دیکشنری مهندسی مواد Concise Dictionary of Materials Science

کتاب زبان تخصصی مهندسی مواد English for Materials Science and Engineering را خدمت شما زبان آموزان و نیز دانشجویان و اساتید رشته علم مواد و نیز رشته های مهندسی مرتبط با آن تقدیم می کنیم. کتاب حاوی تمرینات، آموزش گرامر زبان تخصصی رشته مهندسی مواد و نیز Case Study ها و یا به اصطلاح مطالعات موردی در خصوص این رشته می باشد. کتاب مشتمل بر ۱۱۸ صفحه و ۷ بخش است که هر بخش به طور مفصل به موضوعی خاص در این رشته پرداخته تا بتواند بدین وسیله مخاطب خودر را در فراگیری زبان تخصصی آن یاری رساند. در ادامه بیشتر در مورد این کتاب به مباحثه می پردازیم.

از جمله فصول این کتاب می تواند به فصول زیر اشاره کرد: خواص مواد، فلزات، سرامیک ها، پلیمرها، کامپوزیت ها و در نهایت مواد پیشرفته اشاره نمود.

English for Materials Science and Engineering

This textbook is intended for students of materials science, of different branches of engineering and of related disciplines who need to re-activate their English language skills. Using authentic materials and figures selected from scientific texts, students will improve their reading, writing and speaking skills in a context relevant to their specialist studies.

Contents:

– Introduction

– Characteristics of Materials

– Metals – Ceramics

– Polymers

– Composites

– Advanced Materials

– Environmental Issues

Target Group:

– students of natural sciences, materials science and of different branches of engineering

– students of technical subjects at Berufsakademien

– professionals in industry

حال امکان دانلود کتاب برای شما لینگومنان، اساتید این رشته، دانشجویان این رشته و سایر علاقمندان فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود