لینگومن

اسپیکینگ

منابع یادگیری اسپیکینگ زبان انگلیسی

دانلود کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی

دانلود کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی

در این مطلب به معرفی کتاب انگلیسی برای ارائه در کنفرانس های بین المللی (English for Presentations at International Conferences)…