دانلود کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی

دانلود کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی

دانلود کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی English for Presentations at International Conferences عنوان این مطلب از لینگومن است. کتاب حاضر یکی از مهم ترین و کاربری ترین منابع زبان انگلیسی مختص سخنرانان کنفرانس های بین المللی و اساتیدی است که قصد ارایه مطالب علمی و پژوهشی خود را در مجامع بین المللی و جهانی دارند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع و کاربرد این کتاب در این موقعیت می پردازیم.

کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی

فرض کنید شما به عنوان یک استاد و محقق دانشگاهی، پژوهشی انجام داده اید که نیازمند ارایه آن در مجامع جهانی و بین المللی هستید. در این شرایط دانستن زبان انگلیسی و به کار گیری صحیح آن یکی از مواردی است که اکثر زبان آموزان بزرگسال به دنبال آن هستند. بسیاری از این لینگومنان به دنبال منبعی هستند که زبان انگلیسی مناسب با محیط کنفرانس و ارایه های بین المللی را فرا گرفته و به شکلی روان و سلیس به تکلم این زبان در پشت آن تریبون بپردازند.

در این شرایط نیازمند زبان انگلیسی دانشگاهی و نیز قدرت تکلم بالا و از همه مهمتر دانستن لغات و اصطلاحات رایج آن محیط می باشند. به همین منظور کتابی تدوین شده به نام انگلیسی برای ارایه ها در کنفرانس های بین المللی.

کتاب ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی به بررسی انگلیسی آکادمیک و فنون سخنرانی و ارایه مطالب علمی و پژوهشی محققان، اساتید دانشگاه و سخنرانان کنفرانس های بین المللی می پردازد. در این کتاب مو به مو و به دقت به تمام جوانب امر پرداخته شده است. به طور مثال، نحوه نگارش متون ارایه های خود، تلفظ ها و لحن گفتار، تمرین و الگوگیری از طرز سخنرانی اشخاص دیگر، کنترل استرس، آنچه روی اسلایدهای ارایه متون باید نوشته شود، لغات، اصطلاحات رایج و عبارات خاص سخنرانی های بین المللی و … از جمله مطالبی است که در این کتاب به بحث و بررسی پیرامونشان پرداخته می شود.

English for Presentations at International Conferences

Who Is This Book for?

This book is a guide to writing and giving presentations. It is mainly intended for non-native speakers of English of all disciplines who want to present the results of their research at international conferences. Problems with language (both written and oral) are dealt with extensively, whereas the technical/graphical elements of creating slides are given less space.

The book is designed to help both those who have never done presentations before and researchers whose English is already good (or who are native speakers) but who want to improve their presentation skills. Some chapters have “Advanced Tips” for more experienced presenters. I hope that other trainers like myself in English for Academic Purposes will also find the book a source of useful ideas to pass on to students.

Note: Most of the examples given are from real presentations, but in some cases they are fictitious and may contain invented statistics.

What Will I Learn from This Book?

This book will help you to

– overcome problems with nerves and embarrassment
– prepare and practice a well-organized, interesting presentation
– highlight the essential points you want the audience to remember
– avoid problems in English by using short easy-to-say sentences
– attract and retain audience attention
– decide what to say at each stage of the presentation
– improve your pronunciation
– learn useful phrases
– deal with questions from the audience
– gain confidence and give a memorable presentation

هم اکنون امکان دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ارائه کنفراس به زبان انگلیسی برای شما لینگومنان عزیز فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود