دانلود کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF | History of English

دانلود کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF | History of English

دانلود کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF با نام History of English در این مطلب از لینگومن تقدیم می شود. این کتاب به بررسی تغییرات و تحولات زبان انگلیسی از قرن پنجم تاکنون می پردازد.

کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF

این کتاب همچنین به معرفی و تشریح مفاهیم کلیدی زبان شناسی در زبان انگلیسی پرداخته و با تدوین بخش هایی به نام Discussion Point سعی در به چالش کشیدن مطالب گفته شده دارد. علاوه بر این خوانندگان را به جمع آوری و بررسی یافته های خود نیز ترغیب می نماید. در کل کتاب بسیار خوبی برای کسانی است که به دنبال کسب آگاهی از سیر تحولات تاریخی زبان انگلیسی می باشند.

در مقدمه کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF چنین آمده است:

برخلاف کتاب های درسی سنتی، هدف کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF با نام History of English جلب مشارکت خوانندگان تا حد امکان در انجام تحقیقات خود است. در هر واحد یک سری تمرینات شماره گذاری شده پیدا خواهید کرد، به خصوص تا پایان. این تمرینات مهم هستند: آنها “اضافی” نیستند. آنها مثال می زنند و از نکات ذکر شده در تفسیر فراتر می روند. علاوه بر این، در طول تفسیر، ممکن است کارهای کوتاهی را در پرانتز بیابید. شایان ذکر است که بسیاری از این تمرین ها و وظایف را می توان گسترش داد و پروژه های گسترده ای را تشکیل داد.

در ادامه می توانید توضیحات انگلیسی کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF را مطالعه فرمایید.

History of English

Unlike traditional textbooks, this book aims to involve readers as much as possible in conducting their own investigations. You will find a series of numbered exercises in each unit, especially towards the end. These exercises are important: they are not ‘add-on extras’. They will exemplify and move beyond the points made in the commentary. In addition, during the commentary, you may find short tasks in square brackets. It is worth noting that many of these exercises and tasks could be expanded to form extensive projects.

  دانلود کتاب تاریخ ادبیات انگلیسی PDF (2 جلد)

A number of the exercises will ask you to consult a dictionary. To do these exercises, you will need access to a dictionary which
contains historical information, such as how a word was created and how its meaning might have changed. Probably, the best dictionary for the purpose is the Oxford English Dictionary (2nd edn, 1989) (hereafter, the OED). This is available in many libraries. However, reading an entry from the OED can be rather daunting. To help you do this, you will find that Appendix I describes some key features of OED entries.

If you have not got access to the OED, don’t panic! There is a whole series of dictionaries which are derived from the OED (e.g. the Compact OED, the Shorter OED, the Concise OED) and most of these will prove sufficient. Alternatively, you could try a specialist etymological dictionary, such as the Oxford Dictionary of Etymology (edited by C.T. Onions, Oxford: Clarendon Press, 1966) or Eric Partridge’s Origins: a Short Etymological Dictionary of Modern English (London: Routledge, 1966), though the range of words covered is not as great as in the OED.

What if you get stuck on one of the exercises? Many skeletal ‘answers’ are in Appendix IV, but this appendix does not include ‘answers’ for exercises which can be worked out by using a reference work (e.g. a dictionary), which involve you working on your own data, or which ask you about your own language usage.

A particular feature of this book is the ‘mini-corpus’ of texts contained in Appendix III. During the course of this book, you will

  دانلود کتاب تاریخ ادبیات انگلیسی PDF (2 جلد)

هم اکنون کتاب تاریخچه زبان انگلیسی PDF را می توانید از لینگومن دریافت دارید.

ادامه مطلب

دانلود